Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ринок кондитерських виробів у місті Херсоні та Херсонській області

Предмет: 
Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
    
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ШОКОЛАДНОЇ ПРОДУКЦІЇ
1.1. Теоретико - методичні аспекти проведення маркетингових досліджень    
1.2  Сучасний стан ринку шоколадної продукції  України
1.3 Аналіз ринку шоколадної продукції міста Херсона та Херсонської області 
РОЗДІЛ 2.  МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ШОКОЛАДНОЇ ПРОДУКЦІЇ  МІСТА ХЕРСОНА  
2.1  Методика проведення маркетингових досліджень у місті Херсоні 
2.2  Оцінка виробників і споживачів шоколадної продукції у місті    Херсоні
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
ВСТУП
 
Навряд чи знайдеться на землі хоч би одна людина, яка жодного разу в своєму житті не спробувала шоколаду. Сьогодні ці солодкі ласощі знають і люблять люди різного віку і статусу, тим більше що різноманітність його смаків і видів по-справжньому приголомшує. Складно собі уявити яким було б наше життя без шоколаду; проте був час, коли люди і не здогадувалися про його існування. Поза сумнівом, шоколад високопоживний продукт. Шоколад містить до 15% білка на 100 г продукту, лецитин, полінасичені жирні кислоти (що може пояснити його протисклеротичну дію). Шоколад входить до числа рекордсменів серед продуктів харчування по кількості заліза, міді і магнію. У його складі присутні тонізуючі і стимулюючі речовини: кофеїн і теобромін. Енергетична цінність 100 г шоколаду – до 700 ккал, майже як вершкового масла.
Шоколад допомагає не лише втамувати голод, але і впоратися із станом депресії, відчуттям тривоги, понизити агресивність, підвищити творчу  активність, трудову діяльність, стати оптимістом.  При вживанні шоколаду зростає вміст гемоглобіну в крові, він створює позитивний  вплив на організм в умовах інтенсивних фізичних навантажень, при дії несприятливих чинників довкілля, одужанню після важких хвороб.
Метою дослідження є визначення споживчих переваг  та попиту  на шоколадну продукцію  ринку міста Херсона. 
Задачами  досліджень є:
  • вивчення стану та перспективи розвитку ринку шоколадної продукції України та вчасності міста Херсона;
  • визначення ролі державного регулювання ринку шоколадних виробів
  • визначення споживчих переваг в залежності від віку, доходів і соціального положення;
  • формування практичних рекомендацій для виробників та торгівельних організацій шоколадної продукції.
Об’єктом дослідження є ринок шоколадної продукції, тобто сфера реалізації шоколадних виробів, пов’язаних між собою визначеними ознаками виробничого та споживчого характеру.
Предметом дослідження є особливості споживання, мотивації покупців, фактори споживчих переваг, виявлення конкурентних переваг.
  Методи дослідження:
  1. Кількісні і якісні методи отримання інформації;
  2. Метод вибіркової сукупності;
  3. Кореляційний аналіз;
  4. Порівняльний.
 
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
 
1.1. Теоретико - методологічні аспекти проведення маркетингових досліджень
Маркетингова діяльність є як об'єктивною необхідністю орієнтації науково-технічної, виробничої і збутової діяльності підприємства на врахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Вона спрямована на визначення конкретних цілей і шляхів їх досягнення. У сучасному світі виробник повинен випускати продукцію, що знайде збут і принесе прибуток. Для цього необхідно вивчати суспільні та індивідуальні потреби, запити ринку як умову і передумову виробництва. Концепція "виробництво починається зі споживання, а не з обміну" знайшла своє втілення в маркетингу.
Маркетинг як теорія, спосіб мислення, філософія підприємницької діяльності потребує уважного наукового вивчення і реалістичного підходу в практиці управління.
Призначення маркетингу як функції управління полягає в забезпеченні діяльності підприємства, виходячи з вивчення та урахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів до продукції, і в одержанні максимального прибутку. Головним напрямком маркетингової діяльності в системі управління процесом виробництва є вивчення попиту, потреб і їхнє врахування для правильної орієнтації виробництва. Під вивченням попиту розуміють як виявлення попиту на конкретні товари і послуги, так і його формування, прогнозування змін його напрямків в умовах швидкої змінюваності продукції і скорочення термінів повного відновлення виробництва, зростання ролі наукомісткої продукції.
Сучасна система управління виробництвом ґрунтується на ринковій концепції. Це, насамперед, врахування ринкового попиту, вимог споживача до кількісних і якісних характеристик продукції. Раціональне господарювання можливе лише в тому випадку, якщо передумовою орієнтації виробництва і збуту продукції будуть вимоги ринку. Маркетинг можна розглядати як інструмент регулювання виробництва і збуту, а отже, і ринкових відносин. При цьому споживач диктує свої умови на ринку, вимоги до властивостей продукції, а виробник до них активно пристосовується. Створюється замкнутий і постійно діючий процес безперервного впливу споживача на виробництво. Вплив попиту на ринок - процес зі зворотними зв'язками. У цьому проявляється характерна риса маркетингу.
Під маркетингом розуміють таку систему управління підприємством, яка спрямована на вивчення та врахування попиту і вимог ринку для обґрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на випуск конкурентоспроможних видів продукції, що відповідають визначеним техніко-економічним характеристикам, у заздалегідь встановлених обсягах. Реалізація визначеної асортиментної структури має забезпечити підприємству одержання максимальних прибутків або стабільне становище на ринку. 
Основними функціями маркетингу як елементу системи управління є: урахування вимог ринкового попиту і запитів споживачів на основі комплексного дослідження ринків, розробка технічної політики і проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок; визначення оптимальної номенклатури виробів, що випускаються, і структури виробництва на основі економічного розрахунку; прийняття власних ефективних рішень; розробка збутової політики, визначення вигідних каналів збуту, системи товароруху і стимулювання збуту. 
Маркетингові дослідження - це функція, що пов'язує організацію зі споживачами шляхом надання інформації. Достовірна інформація дозволяє, по-перше, знизити
Фото Капча