Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Статистичний аналіз функціонування системи охорони здоров'я

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
34
Мова: 
Українська
Оцінка: 

виділяє удвічі більше, ніж ми.

Смертність в 2007 і 2008 – 16, 4 випадку на 1000 населення. При цьому ряд областей має набагато вищі коефіцієнти смертності: Чернігівська – 21, 1%, Сумська і Кіровоградська – 18, 6, Донецька – 18, 1, Луганська – 17, 9%. Від’ємний природний приріст в 2008 спостерігався в усіх областях України, окрім Закарпатської і Рівненської областей та Києва.
Структура причин смерті в 2008 році: хвороби системи кровообігу – 63, 7% у структурі всіх причин смертності; новоутворення – 12, 0%; зовнішні причини смерті – 8, 0%.
Рівень малюкової і материнської смертності в 2008: 10, 3 на 1000 народжених живими, що на 6, 3% менше, ніж у 2007 році. 76 випадків материнської смерті, що становить 14, 9 на 100 тис. народжених живими. Рівень материнських втрат у Сумській області – 36, 9, у Чернівецькій – 36, у Миколаївській – 29, 9, у Кіровоградській – 28, 4, у Київській – 24, 7 та в АР Крим – 25, 8 [1, с. 23].
Протягом 2008 року зареєстровано наступні види хвороб: 25, 3 мільйона відвідувань з приводу серцево-судинних і судинно-мозкових хвороб; виявлено 152, 9 тис. нових випадків злоякісних новоутворень – 329, 1 на 100 тисяч; Всього онкохворих зареєстровано понад 934 тисячі, за останніх п’ять років цей показник зріс майже на 23%; офіційно зареєстровано понад 141 тис. випадків ВІЛ/СНІД, у тому числі 15, 2 тис. випадків смерті від захворювань на СНІД.
Первинна допомога: Кількість закладів первинної меддопомоги на 10 тис. населення в нас учетверо менша, ніж у країнах ЄС: у нас – 1, 2, у них – 4, 9. Чисельність лікарів первинної ланки у півтора разу менша, ніж у країнах Євросоюзу.
Вторинна допомога: Число лікарень – 0, 63 на 10 тис. населення, а в ЄС – 0, 31; Загальна кількість ліжок більша у півтора разу, тоді як кількість ліжок інтенсивної терапії в нас удесятеро менша, ніж у країнах ЄС; Середня тривалість перебування в лікарні у нас – 12, 8 дня проти 9, 2 в ЄС.
Наркоманія: За останні 10 років частка хворих на наркоманію серед неповнолітніх збільшилась у 6-8 разів.
В Україні палять 45, 7 відсотка юнаків і 35, 5 відсотка дівчат, вживають алкоголь 68 відсотків хлопців і 64 відсотки дівчат, 13, 1 відсотка молоді вживає марихуану або гашиш [13, с. 77].
Протягом 1991-2010 років абсолютне число первинних інвалідів серед населення країни збільшилося в 2, 05 раза (на 105, 4%) і становило 212, 2 тисячі інвалідів при показнику рівня первинної інвалідності 54 випадки на 10 тисяч населення, тоді як рівень первинної інвалідності серед населення працездатного віку в Україні у 2010 році складав 60, 8 випадку на 10 тисяч працездатних осіб.
 
2.2 Статистичний аналіз системи охорони здоров'я України
 
Число ліжок на 1 посаду в зміну лікаря (середнього медичного персоналу).
 
Таблиця 2. 2. 1.
Кількість лікарняних ліжок (тис.) 
РікСередньорічне число ліжок
2005445
2006444
2007440
2008437
2009431
 
Таблиця 2. 2. 2.
Кількість середнього медичного персоналу (тис. осіб) 
РікКількість середнього медичного персоналу
2005496
2006493
2007488
2008465
2009467
 
Число ліжок на 1 посаду в зміну лікаря (середнього медичного персоналу) за 2005 рік:
 
Показник народжуваності:
Методика розрахунку:
 
2.3 Прогнозування основних показників системи охорони здоров'я України
 
Економічне прогнозування – це спосіб науково обґрунтованого передбачення основних напрямків розвитку економічної системи або їх окремих елементів.
Прогнозування є важливим етапом економічного дослідження, необхідним для прийняття обґрунтованих управлінських рішень стосовно майбутнього стану.
Основою наукового прогнозу є попередньо збудована модель явища або процесу, на їх основі дається кількісна оцінка впливу основних найістотніших чинників на соціально – економічний розвиток.
У результаті отримаємо спрощене схематичне відображення реальності. В той же час використання моделей дослідження стохастичних процесів для передбачення перспектив подальшого розвитку в умовах невизначеності забезпечує сталість і надійність висновків, необхідних для прийняття ефективних управлінських рішень.
Прогнозування можна здійснювати за допомогою таких методів як:
економіко – математичне моделювання (використання регресійних
моделей) ;
метод ковзної середньої;
метод середньорічного темпу росту;
метод експоненціального згладжування;
екстраполяція на основі числових рядів.
Для більш детального дослідження тенденцій збільшення кількості медичного персоналу можуть використовуватись регресійні моделі на основі яких можна здійснювати прогнозування даного показника. Інформаційною базою побудови регресійної моделі стали дані про чисельність медичних кадрів за 2005 – 2009 роки.
 
Таблиця 2.3.1
Чисельність медичних кадрів за 2005- 2009 роки: 
Рік20052006200720082009
Кількість медичних працівників (тис. осіб) 716718711687692
 
Використовуючи засоби редактора MS Excel і зокрема редактор лінія тренду отримали наступну лінію регресії і за результатами дослідження можна зробити висновок:
 
Рис. 2. 3. 1. Аналіз тенденцій змін кількості кадрів в медичних закладах за 2005-2009 роки та прогнозування на 2010 рік
За результатами дослідження бачимо, що в
Фото Капча