Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності: необхідність, сутність та специфічні особливості

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

та/або майну третіх осіб (тілесне ушкодження та/або майновий збиток).

Страховим ризиком є певна подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, на випадок якої проводиться страхування майнових інтересів Страхувальника, пов’язаних з його обов’язком відшкодувати шкоду, заподіяну ним життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Страховий платіж залежить від страхової суми, ступеня ризику, терміну страхування
Необхідність запровадження такого об'єкта в страховій справі зумовлена тим, що особа, яка завдала збитків іншим особам, за законом або за рішенням суду повинна відшкодувати їх, а також потребою захисту інтересів тих, хто постраждав (третіх осіб), оскільки в сучасних умовах розмір збитків може бути досить значним (винуватцю цих збитків не вистачить і життя, щоб «відробити» їх відшкодування).
Страхування відповідальності має особливі риси:
- беруть участь завжди три сторони – страхувальник, страховик та третя сторона (третя особа), при чому останньою можуть виступати будь-які, не обумовлені наперед, особи;
- попередньо не встановлюються страхова сума та застрахований, обумовлюється лише ліміт відповідальності страховика (верхня межа розміру відшкодування);
- відшкодування стосується як матеріального збитку, так і шкоди, завданої життю і здоров'ю третіх осіб, яким у силу закону або за рішенням суду здійснюються відповідні виплати, що компенсують понесений збиток;
- одержувачем страхової суми виступає абсолютно невідома до настання страхового випадку фізична особа, а у разі смерті – її правонаступники або юридична особа, якій заподіяна шкода страхувальником.
Страхування відповідальності покриває не власний збиток, а збиток, який застрахована особа нанесла іншій особі. Цивільна відповідальність носить майновий характер: особа, яка нанесла збиток, зобов'язана відшкодувати збиток у повному обсязі потерпілому, тобто третій особі. Укладаючи договір страхування цивільної відповідальності цей обов'язок перекладають на страховика, але не звільняють страхувальника від кримінальної чи адміністративної відповідальності за нанесений збиток третій особі.
На схемі 1. 1 подано види страхування відповідальності за формою.
Вводити обов'язкове страхування в усіх випадках, завдаючи тим самим збитків іншим особам, законодавчо неможливо. Тому обов'язкове страхування відповідальності обмежується лише випадками з екстремально високими збитками. Інші ж випадки підлягають страхуванню на добровільних засадах. Але для того, щоб страхування відповідальності можна було реалізувати, необхідні зацікавленість з боку суспільства та бажання страховика, здатного взяти на себе відповідальність за відшкодування збитків.
Для здійснення обов'язкового страхування порядок і правила його здійсненням, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум і максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків встановлює Кабінет Міністрів України.
Отже, страхування відповідальності передбачає можливість завдання шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб, яким за законом або за рішенням суду роблять відповідні виплати, що тією чи іншою мірою компенсують збитки
Схема 1.1. Види страхування відповідальності за формою.
 
Розділ ІІ. Характеристика функціонування сфери страхування відповідальності в Україні в 2013-2015 рр.
 
2.1. Аналіз діяльності ринку страхування відповідальності в Україні за 2013-2015 рр.
 
Існуючий стан української економіки з огляду на події, що відбуваються протягом останніх двох років, проявився негативними тенденціями у страховій сфері. Про це свідчить:
  • загальне зниження вартості активів, зменшення їх ліквідності, особливо активів, розміщених у банківських установах (НБУ визнано неплатоспроможними понад 50 банків) та на фондовому ринку;
  • втрата доступу до такого активу, як нерухоме майно, розташоване на тимчасово окупованих територіях України (Крим, Донецьк, Луганськ);
  • істотне зростання витрат на забезпечення виконання страхових зобов’язань у зв’язку зі значною девальвацією національної валюти.
Сьогодні лише компанії, які протягом останніх років здійснювали помірковану консервативну інвестиційну політику, мають належний запас міцності для нівелювання ризиків, що настали.
Зазначені фактори призвели до зменшення кількості страхових компаній – так за 2015 рік порівняно з 2014 роком, кількість компаній зменшилася на 21 СК, порівняно з 2013 роком зменшилася на 46 СК.
Страхування відповідальності («зелена карта», обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, обов'язкове страхування автотранспорту, страхування професійної відповідальності, страхування відповідальності будівельників перед третіми особами тощо) провадиться компаніями нон-Лайфового типу, число яких становило на 31. 12. 2013 – 345 компаній, 31. 12. 2014 – 325, на 31. 12. 2015 – 312.
Кількість діючих ліцензій на кінець 2013-2015 років
Види діяльностіСтаном на 31. 12. 2013Станом на 31. 12. 2014Станом на 31. 12. 2015
Страхування, всього 4 6804 5664 302
у тому числі: 
провадження страхової діяльності, іншої, ніж страхування життя4 6204 5114 261
провадження діяльності зі страхування життя605541
Аналізуючи страховий ринок України, можна відзначити що у порівнянні з 2014 роком на 11, 1% збільшився обсяг надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій збільшився на 20, 2%. Збільшення валових страхових премій відбулося в тому числі з таких видів страхування відповідальності: автострахування (КАСКО, ОСЦПВ, «Зелена картка») – збільшення валових страхових платежів на 1 311, 6 млн. грн. (20, 0%); страхування відповідальності перед третіми особами (збільшення валових страхових платежів на 619, 7 млн. грн. (43, 0%)).
Обсяг валових страхових виплат/відшкодувань у порівнянні з 2014 роком збільшився на 59, 9%, обсяг чистих страхових виплат збільшився на 55, 4%. Зростання обсягів валових страхових виплат за 2015 рік мало
Фото Капча