Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності: необхідність, сутність та специфічні особливості

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

місце у всіх основних системо утворюючих видах страхування. Так збільшилися валові страхові виплати з таких видів страхування, як: автострахування (збільшення валових страхових платежів на 313, 3 млн. грн. (10, 9%)) та страхування життя (збільшення валових страхових виплат на 252, 4 млн. грн. (105, 5%)). Також значно збільшилися валові страхові виплати зі страхування фінансових ризиків на 1 355, 7 млн. грн. (у 2, 9 рази) та страхування майна на 257, 7 млн. грн. 146, 1%).

Високий рівень валових та чистих страхових виплат спостерігається в тому числі з обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 37, 6% та 34, 8% відповідно.
У 2015 році в порівнянні з попереднім роком у загальному обсязі страхових платежів частка страхування відповідальності зросла (рис. 2. 1а та 2. 1б) та становила 24, 3% (з них 16, 6% – недержавне обов’язкове страхування та 7, 4% добровільне страхування відповідальності). Тобто частина валових премій даного виду страхування в 2015 році та становить майже четверту частину загального обсягу премій страхового ринку нашої країни. Це пов’язано з тим, що до складу страхування відповідальності входить обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів. Більшу частку займає лише добровільне майнове страхування, хоча його розмір в 2015 році дещо знизився у порівнянні з 2014 роком – 57, 5% та 59, 6% відповідно.
Рис. 2.1. Структура валових страхових премій станом на 31.12.2014
Рис. 2.2. Структура валових страхових премій станом на 31. 12. 2015
У структурі валових страхових виплат вітчизняного ринку страхових послуг, частка страхування відповідальності становить 24, 9% в 2014 році та 23, 9% в 2015 році (Рис. 2. 3 та 2. 4), тобто даний вид займає третє місце у частці страхових виплат, і поступається добровільному майновому і особистому страхуванню за обсягом страхових виплат.
Рис. 2.3. Структура валових страхових виплат станом на 31. 12. 2014
Рис. 2.4. Структура валових страхових виплат станом на 31. 12. 2015
Отже, як бачимо, страхування відповідальності є одним з найважливіших видів страхування в Україні, займаючи значну частку як у структурі валових платежів, так і у структурі валових виплат.
 
2.2. Характеристика обсягів страхових премій та страхових виплат страхування відповідальності
в Україні за 2013-2015 рр.
 
Зміни обсягів та структури страхових премій та виплат у страхуванні відповідальності за 2013-2015 рр. (табл. 2. 1 і табл. 2. 2).
Протягом 2013-2015 рр. спостерігаються значні коливання обсягу страхових премій страхування відповідальності. Зокрема, у 2014 р. обсяг валових премій добровільного страхування відповідальності зменшився на 18, 2% в порівнянні з попереднім роком, а обсяг чистих премій – на 30, 5%. Це є негативною тенденцією і пояснюється складною економічною ситуацією в Україні, зокрема втрата великої частини ринку у Криму, Донецькій та Луганській областях. У 2015 р. уповільнюється економічний спад, відбувається стабілізація та в страхуванні спостерігається зворотня в порівнянні з попереднім роком ситуація – обсяг премій добровільного страхування відповідальності суттєво зростає. При цьому основна частина коштів акумулюється вітчизняними компаніями, оскільки обсяг страхових премій перерахованих за договорами перестрахування зменшився у порівнянні з 2014 роком на 14, 3%. Темп росту валових премій дорівнює 44, 8% в порівнянні з 2014 р., а обсяг чистих премій сягнув величини 104, 5%.
Обсяг премій недержавного обов’язкового страхування за досліджуваний період має тенденцію до зростання, що є позитивним явищем. Зокрема, у 2014 р. спостерігається зростання обсягу валових премій на 4, 7%, а обсяг чистих премій зріс на 4, 8%. У 2015 р. обсяг валових премій та обсяг чистих премій зросли майже на третину – 28, 3% та 29, 5% відповідно. 
Таблиця 2. 1
Страхові премії страхування відповідальності за 2013 – 2015 рр. (обсяги, структура та темпи приросту)
Темпи приросту страхових премійчистих, % 2015 / 2014104, 529, 529, 620, 2
валових, % 44, 828, 328, 411, 1
чистих, % 2014 / 2013-30, 54, 86, 5-13, 7
валових, % -18, 24, 77, 3-6, 6
Структура страхових премійчистих, % 20157, 220, 516, 7100
20144, 21915, 5100
20135, 315, 612, 6100
валових, % 20157, 716, 613, 6100
20145, 914, 311, 8100
20136, 712, 810, 2100
Страхові премії, млн грнЧисті20151608, 94575, 43742, 022354, 9
2014786, 63533, 12887, 718592, 8
20131132, 43371, 72711, 821551, 4
Валові20152290, 84922, 44044, 229736, 0
20141582, 43835, 53149, 326767, 3
20131933, 53663, 22934, 128661, 8
Види страхуванняДобровільне страхування відповідальностіНедержавне обов’язкове страхування відповідальності-в тому числі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобівВСЬОГО
(всі види страхування) 
 
Таблиця 2. 2.
Страхові виплати за страхування відповідальності за 2013 – 2015 рр. (обсяги, структура та темпи приросту)
Темпи приросту страхових виплатчистих, % 2015 / 2014410, 51615, 555, 4
валових, % 812, 517, 216, 859, 9
чистих, % 2014 / 201335, 91, 87, 87, 1
валових, % 36, 15, 411, 68, 9
Структура страхових виплатчистих, % 20153, 817, 517, 1100
20141, 223, 523100
20130, 924, 722, 9100
Фото Капча