Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Страхування відповідальності: необхідність, сутність та специфічні особливості

Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">валових, % 20156, 417, 517, 1100

20141, 123, 823, 4100
20130, 924, 622, 8100
Страхові виплати, млн грнЧисті2015287, 91333, 61301, 57602, 8
201456, 41149, 21126, 74893
201341, 51128, 51045, 24566, 6
Валові2015516, 51415, 51383, 58100, 5
201456, 61207, 91184, 75065, 4
201341, 61145, 71061, 64651, 8
Види страхуванняДобровільне страхування відповідальностіНедержавне обов’язкове страхування відповідальності-в тому числі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобівВСЬОГО
(всі види страхування) 
У страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів спостерігаються позитивні зміни протягом досліджуваного періоду. Обсяг валових премій у 2014 р. зріс на 7, 3%, при цьому обсяг чистих премій збільшився на 6, 5%, що є позитивною тенденцією. У 2015р. спостерігаються аналогічні зміни, обсяг валових премій зростає на 28, 4%, а обсяг чистих премій – на 29, 6%, що пов’язано в тому числі з постійним підвищенням базових страхових тарифів МТСБУ.
Протягом 2013-2015 рр. у загальній структурі страхування по обсягу чистих премій серед видів страхування відповідальності переважає недержавне обов’язкове страхування, яке у 2013 р. становить 15, 6%, у 2014 р. – 19%, а у 2015 р. 20, 5%.
Незначну частку валових премій займають премії добровільного страхування відповідальності, яка протягом 2013-2015 рр. коливалась в діапазоні від 4 до 7%.
Протягом 2013-2015 рр. спостерігаються значні зміни у виплатах страхування відповідальності. Зокрема, у 2014 р. обсяг виплат добровільного страхування відповідальності зріс на 36, 1% в порівнянні з попереднім роком, а обсяг чистих виплат збільшився на 35, 9%. У 2015 р. відбувається стрімке зростання обсяг виплат добровільного страхування відповідальності, що пояснюється збільшенням страхових випадків. Обсяг валових виплат збільшився на 812, 5% в порівнянні з 2014 р., а обсяг чистих виплат зріс на 410, 5%.
Обсяг виплат недержавного обов’язкового страхування за досліджуваний період також має тенденцію до зростання. Зокрема, у 2014 р. спостерігається зростання обсягу валових виплат на 7, 0%, а обсяг чистих виплат збільшився на 1, 8%. У 2015 р. обсяг валових виплат зріс на 17, 2%, а обсяг чистих виплат – на 16%.
У страхуванні цивільної відповідальності власників транспортних засобів спостерігаються незначні зміни протягом досліджуваного періоду.. Обсяг валових виплат у 2014 р. зріс на 11, 6%, при цьому обсяг чистих виплат збільшився на 6, 8%. У 2015р. спостерігаються аналогічні зміни, обсяг валових виплат зростає на 16, 8%, а обсяг чистих виплат – на 15, 5%., що пов’язано зі збільшенням кількості страхових випадків.
У 2013-2014 рр. у структурі страхування по обсягу валових виплат переважає недержавне обов’язкове страхування, яке становило 24, 3%, у 2014 р. – 23, 8%, а у 2015 р. – 17, 5%.
Виплати за добровільним страхуванням відповідальності становили незначну частку – протягом 2013-2014 рр. обсяг складав близько 1% страхування України, однак в 2015 році за цими договорами обсяг валових виплат зріс в кілька разів та склав 6, 4%.
 
Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку страхування відповідальності
 
Аналіз сучасного стану вітчизняного страхового ринку свідчить про певні здобутки та численні недоліки, притаманні функціонуванню як окремих страхових компаній, так і всієї системи страхування.
На сьогодні автострахування в України перебуває на етапі піднесення, однак спостерігається багато проблем та причин низького рівня розвитку даної галузі страхування. До них можна віднести такі:
- недостатнє інформаційне забезпечення страхового ринку та невисока страхова культура автовласників (низькій рівень обізнаності в питаннях страхування цивільно-правової відповідальності);
- вчинення грубих порушень правил дорожнього руху громадянами, що призводить до великої кількості ДТП та незадовільний стан доріг в України;
- відшкодування збитку від аварії здійснюється в межах ліміту, тоді як для збільшення клієнтської бази страховики в країнах ЄС відшкодовують реальний збиток від аварії і метою їхньої страхової діяльності є виключно прозоре та справедливе відшкодування заподіяних збитків;
- наявне страхове шахрайство – багато компаній намагаються вчиняти певні дії з метою відмови у виплаті відшкодування або зменшення його розміру;
- недосконале нормативне регулювання – потреба у збиранні додаткових документів, затягування розгляду страхових справ.
Слід зазначити, що ринок страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів має значний потенціал, використання якого стримується відсутністю державної концепції розвитку цієї галузі, кризовими явищами в економіці та низьким рівнем добробуту населення і, як наслідок, незначним платоспроможним попитом на страхові послуги. Збільшення кількості транспортних засобів – основний стимулюючий фактор щодо розвитку ринку автострахування. Адже більше транспортних засобів – вірогідніший ризик, а отже, і вища потреба у якісному і доступному страхуванні. Тому, важливо визначити основні перспективи розвитку страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні, серед яких наступні:
- запровадження програм інформування населення через засоби масової інформації про стан і перспективи страхового ринку;
- підвищення платоспроможного попиту на страхові послуги шляхом запровадження нових систем заохочення;
- підбір більш кваліфікованих кадрів;
- удосконалення правил на страховому ринку, що дасть більше можливостей для учасників страхового ринку створити бізнес і розвиватися.
Власники інших видів транспорту (авіаційного, морського, залізничного) також мають можливість застрахувати свою відповідальність. Хоча на сьогодні ці види страхування
Фото Капча