Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Структура мережі закладів ресторанного господарства м. Києва та її розвиток у сучасних умовах

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота з дисципліни «Організація ресторанного господарства»
на тему:
 
«Структура мережі закладів ресторанного господарства м. Києва та її розвиток у сучасних умовах»
 
ЗМІСТ
 
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ
1.1. Характеристика сучасного стану та класифікація підприємств ресторанного господарства
1.2. Характерні особливості ресторанної мережі м. Києва
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОБОТИ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО ДАНІЙ ТЕМІ
2.1. Аналіз роботи мережі «Козирна карта»
2.2. Ресторан «PetruS-ь»
РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Оплата. Кредитні картки та рахунки окремих відвідувачів 
3.2. Розробка меню і зміни в меню
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
ВСТУП
 
Актуальність теми дослідження. Ресторанне господарство на сьогоднішній день є однією з найпопулярніших галузей народного господарства, що обумовлено постійно зростаючою кількістю підприємств ресторанного господарства. Ресторанне господарство – це сфера людської діяльності, яка в останні роки почала стрімко розвиватися. У всьому цивілізованому світі це є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу, тому між закладами та підприємствами постійно ведеться боротьба на ринку і за найбільш перспективні його сегменти; пошук нових та утримання постійних клієнтів. Експерти вважають, що вітчизняний ресторанний ринок розвивається дуже динамічно: збільшилася кількість ресторанів і інших підприємств ресторанного господарства; покращилися їхній зовнішній вигляд і асортимент пропонованих страв і напоїв. Однак до повного насичення ще далеко. Наприклад в Америці на 600-700 мешканців приходиться 1 ресторан, в Києві – 1 на 3, 5 тисяч. Отже, кількість ресторанів буде зростати, водночас і конкуренція стане жорсткішою. [18, c. 56]
Ресторани відіграють помітну роль в організації відпочинку населення.
Сюди приходять, щоб відзначити ювілей, важливу подію в житті того чи іншого колективу, щоб провести весільне торжество, ділову чи офіційну зустріч, просто відпочити в колі близьких людей. Радо зустріти, швидко і смачно нагодувати людей, створити їм всі умови для повноцінного відпочинку – така задача працівників ресторанів.
Ресторанне господарство являє собою галузь народного господарства, основу якої складають підприємства, що характеризуються єдністю форми організації виробництва й обслуговування споживачів, і розрізняються по типах, спеціалізації.
Метою роботи є дослідження мережі ресторанного господарства, стану організації обслуговування в ресторані на приладі ресторану «PetruS-ь».
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
- розглянути ресторанне господарство як галузь народного господарства, характеристику закладів, контингент споживачів, особливості організації закладів ресторанного господарства;
- провести аналіз діяльності роботи досліджуваного закладу;
- запропонувати шляхи удосконалення роботи досліджуваного закладу.
Об’єкт дослідження – ресторан «PetruS-ь».
Предметом дослідження є особливості структури та обслуговування у ресторані «Петрусь» («PetruS-ь»).
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖУВАНОЇ ТЕМИ
 
1.1. Характеристика сучасного стану та класифікація підприємств ресторанного господарства
 
Станом на сьогодні в Україні налічується близько 60 000 об’єктів ресторанного господарства майже на 3 млн місць. Варто зауважити, що спостерігається тенденція до спаду кількості об’єктів ресторанного господарства при установах, навчальних закладах, промислових підприємствах. Частка загальнодоступних закладів складає 80%, відповідно частка закритих закладів – 20% (офіси, школи, підприємства). Кількість фабрик – кухонь та фабрик – заготівелень зменшилася більш ніж у 2 рази. Частка їдалень на ринку становить 20%, барів – 16%, найбільшу частку в структурі мережі закладів ресторанного господарства займають кафе та закусочні – більше 53%. До того ж автор звертає увагу на долю ресторанів, яка становить 3, 3%, в той час, як в Америці частка ресторанів – 36%.
За статистичними даними на 100 000 населення в Україні функціонує:
  • 6 ресторанів;
  • 119 кафе і закусочних;
  • 35 барів;
  • 14 їдалень.
У теперішній час можна прослідкувати існування різноманітних концепцій організації ресторанного бізнесу на локальному ринку, що забезпечує, з одного боку, підтримку одне одному, а з іншого – створює конкурентне середовище, яке сприяє підвищенню рівня якості, залученню більшої кількості споживачів і, як результат, збільшенню прибутку. За даними Асоціації франчайзингу України у 2013 р. українські ресторатори заробили близько 2, 2 млрд дол – майже на 30% більше, ніж роком раніше. Кількість постійних клієнтів кафе, барів і ресторанів під час фінансової кризи майже не змінилась. Основним драйвером зростання в 2013 p., на думку директора компанії «Ресторанний консалтинг» О. Насонової, була інфляція: за рік ціни на продукти, а разом з ними і середній чек – збільшилися на 10-20%. У 2015 р. ресторатори планують збільшити прибуток майже на 14%, що має скласти близько 2, 5 млрд дол за рахунок значного зростання кількості підприємств громадського харчування в містах.
Послуги закладів ресторанного господарства є важливим елементом обслуговування туристів. Ця сфера в комплексі туристичних послуг швидко розвивається і в майбутньому може стати важливим сектором туристичної діяльності. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, закладу ресторанного господарства є візитною карткою гостинності кожного міста і всієї України, популярною формою проведення дозвілля і спілкування, ознакою престижу і добробуту.
Підприємство ресторанного господарства призначено для виробництва кулінарної продукції, борошняних кондитерських і булочних виробів, їх реалізації і організації споживання.
Підприємства ресторанного господарства можуть мати різну організаційно-правову форму. В громадському харчуванні підприємницька діяльність може здійснюватися без застосування
Фото Капча