Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Створення фірми фото послуг "Фуджі фото сервіс"

Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

71

витрати, тис. грн 16, 65 24, 97 41, 62 32, 57 65, 15 65, 15 160, 69 120, 52 120, 52 33, 78 25, 33 25, 33
ПДВ, тис. грн 2, 77 4, 15 6, 91 5, 41 10, 82 10, 82 26, 69 20, 02 20, 02 5, 61 4, 21 4, 21
прибуток, тис. грн 1, 69 2, 54 4, 24 3, 32 6, 63 4, 45 10, 99 8, 24 6, 90 1, 93 1, 45 1, 17
Показатели 2002
2003
 
2004
 
2005
2006
фотознімкі Об’єм продаж, тис. шт 407, 67 1363, 37 2003, 31 2629, 35 3246, 11
ціна, грн 0, 74 0, 71 0, 65 0, 62 0, 60
витрати, грн/шт 0, 65 0, 44 0, 42 0, 42 0, 42
ПДВ, грн/шт 0, 09 0, 07 0, 06 0, 06 0, 05
фотоапарати Об’єм продаж, тис. шт 0, 59 1, 98 2, 91 3, 83 4, 72
ціна, грн 122, 00 122, 00 122, 00 122, 00 122, 00
витрати, грн/шт 112, 91 110, 99 110, 85 110, 71 110, 68
ПДВ, грн/шт 2, 00 2, 00 2, 00 2, 00 2, 00
фотоплівки Об’єм продаж, тис. шт 11, 32 37, 87 55, 65 73, 04 90, 17
ціна, грн 10, 80 10, 80 10, 80 10, 80 10, 80
витрати, грн/шт 8, 41 8, 01 7, 98 7, 95 7, 94
ПДВ, грн/шт 2, 00 2, 00 2, 00 2, 00 2, 00
інші послуги Об’єм продаж, тис. шт 81, 53 272, 67 400, 66 525, 87 649, 22
ціна, грн 4, 8 4, 00 3, 90 3, 80 3, 70
витрати, грн/шт 0, 45 1, 81 1, 56 1, 43 1, 34
ПДВ, грн/шт 0, 09 0, 76 0, 76 0, 76 0, 76
зведені показники виручка від реалізації, тис грн 907, 47 2825, 19 3821, 26 4883, 93 5899, 70
витрати, тис. грн 732, 29 1621, 16 2225, 00 2852, 17 3462, 05
ПДВ, тис. грн 121, 63 386, 32 547, 63 705, 61 860, 31
прибуток, тис. грн 53, 55 817, 71 1048, 63 1326, 14 1577, 34
 
Таблиця 8.2
Визначення рівня загальної рентабельності
Показники роки
2002 2003 2004 2005 2006
балансовій прибуток, тис. грн. 53, 55 817, 71 1048, 63 1326, 14 1577, 34
середньорічна вартість ОВФ та оборотних засобів, тис. грн. 318, 00 340, 88 413, 07 332, 69 351, 42
рівень загальної рентабельності 16, 84 239, 88 253, 86 398, 61 448, 85
 
Високі показники рентабельності активів фірми досягаються за рахунок використання устаткування на умовах фінансового лізингу, платежі по якому відносяться на витрати. Однак, навіть з урахуванням наявності на балансі друкованої машини і виплати відсотків за кредит (у випадку придбання машини з використанням кредиту банку) у розмірі 40% річних рентабельність активів склала б у перший рік реалізації проекту – 6, 94%, а до 2006 року – близько 120%.
 
Таблиця 8.3
План розподілу прибутку
Показники, тис. грн нормативи відрахувань та ставки податків, % 2002 2003 2004 2005 2006
балансовій прибуток, тис. грн. Х 53, 55 817, 71 1048, 63 1326, 14 1558, 51
податок на прибуток 30 16, 06 245, 31 314, 59 397, 84 467, 55
оплата торгового патенту 0, 44 0, 44 0, 88 1, 32 1, 32
прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства Х 37, 04 571, 96 733, 16 926, 98 1089, 64
відрахування в резервний фонд підприємства 5 1, 85 28, 60 36, 66 46, 35 54, 48
відрахування в фонд розвитку підприємства:
з прибутку 50 18, 52 285, 98 366, 58 463, 49 544, 82
амортизаційні відрахування 90 20, 25 20, 25 28, 91 41, 89 64, 26
відрахування в фонд соціального розвитку 20 7, 41 114, 39 146, 63 185, 40 217, 93
відрахування в фонд матеріального стимулювання 25 9, 26 142, 99 183, 29 231, 75 272, 41
 
8.1 Визначення крапки беззбитковості
 
Рівень беззбитковості по кожному виду продукції визначався виходячи з найменшого рівня цін без податку на додаткову вартість. У зв'язку з тим, що при наявності декількох видів продукції, що випускається, на підприємстві розділити витрати на постійні і перемінні дуже складно, то за постійні витрати був прийнятий найбільший планований рівень накладних витрат, розподілений по видах продукції відповідно до частки основної заробітної плати в загальному фонді заробітної плати в 1 році. Саме такий підхід дозволяє визначити скільки продукції кожного виду необхідно продати для досягнення беззбитковості фірми. Також був використаний традиційний підхід при визначенні крапки беззбитковості в умовах випуску/продажу декількох видів виробів – визначення крапки беззбитковості на одну гривню товарної продукції.
Для фотознімків беззбитковим рівнем виробництва є обсяг у 651, 3 тис. фотознімків у рік, що складає приблизно 1784 фотознімків у день. Цей рівень досягається при середньому варіанті на третій квартал, при мінімальному рівні попиту – на другий рік. Причому, скорочення накладних витрат (скорочення витрат на маркетинг і на утримання адміністративно-управлінського персоналу) не дає ефекту, тому що велику частину накладних витрат (60%) займають лізингові виплати за устаткування. Однак, варто взяти до уваги, що при розрахунку використовувалася мінімальна ціна за один фотознімок – 0, 60 грн., у той час як у перший рік роботи планується встановлення ціни в середньому на рівні 0, 77 грн. за фотознімок. При даній ціні беззбитковість підприємства досягається при обсязі виробництва 309, 8 тис. фотознімків у рік (848 фотознімків у день). У цьому випадку підприємство досягає крапки беззбитковості по середньому варіанті вже в першому кварталі, а по мінімальному – у третьому.
 
Беззбитковий рівень виробництва інших послуг (85, 77 тис. у рік – 234 шт. у день) досягається при середньому обсязі попиту в другому кварталі, при мінімальному – у третьому кварталі першого року.
Рівень беззбитковості на одну гривню товарної продукції складає 953, 64 тис грн. Таким чином, щоб досягти рівня беззбитковості необхідно щодня одержувати виторг у розмірі не менш 2612 грн.
 
8.2 Джерела і використання коштів
 
Для реалізації проекту необхідні кошти в розмірі 318 тис. грн., у тому числі 165 тис. грн. на капітальний ремонт будинку відповідно до договору оренди, 112, 5 тис. грн. на основне і допоміжне устаткування і 29, 52 тис. грн. оборотних коштів.
 
Таблиця 8.4
Норматив оборотних коштів підприємства, тис. грн.
Норматив оборотних коштів по статтях: 2002 2003 2004 2005 2006
сировина і матеріали 19, 15 36, 13 53, 08 69, 67 86, 01
допоміжні матеріали 1, 91 3, 61 5, 31 6, 97 8, 60
готова продукція 5, 78 7, 90 11, 10 14, 24 17, 29
разом норматив оборотних коштів 29, 52 52, 41 76, 44 99, 97 123, 10
приріст нормативу оборотних коштів 22, 88 24, 04 23, 53 23, 13
джерело покриття – фонд розвитку виробництва, % 0, 19 0, 06 0, 05 0, 03
 
Норматив оборотних коштів по сировині і матеріалам розраховувався виходячи з умов постачання матеріалів (періодичність по основних матеріалах – один раз на місяць), і норми запасу, що у середньому складає 11 днів. Норматив на готову продукцію розраховувався виходячи з одноденного випуску продукції по собівартості в третьому кварталі, і тривалості виробництва продукції.
Планується, що джерелом коштів підприємства стануть внески засновників товариства з обмеженою відповідальністю.
Також планується придбати на умовах фінансового лізингу машину для друку фотознімків і проявлення фотоплівок – Frontіer. Термін договору лізингу складає 5 років, виплати проводяться один раз у рік і складають 214, 14 тис. грн.
Строк окупності проекту і його інтегральний економічний ефект ілюструє таблиця 8. 5.
 
Таблиця 8.5
Розрахунок інтегрального економічного ефекту проекту
Показники, тис. грн. 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Виручка 0, 00 907, 47 2825, 19 3821, 26 4883, 93 5899, 70
Капітальні вкладення 318, 00 0, 00 9, 63 14, 42 0, 00
Затрати 0, 00 853, 92 2007, 48 2772, 62 3557, 79 4322, 36
реальна процентна ставка по кредитах 0, 22 0, 28 0, 26 0, 27 0, 28
Дисконт, % 1, 00 0, 82 0, 64 0, 51 0, 40 0, 31
Чистий грошовий потік -318, 00 53, 55 817, 71 1039, 00 1311, 72 1577, 34
Чиста поточна вартість -318, 00 43, 81 521, 26 527, 45 524, 66 492, 75
Чиста поточна вартість, що наростає підсумком -318, 00 -274, 19 247, 07 774, 51 1299, 17 1791, 92
 
У зв'язку з тим, що як альтернативний варіант залучення коштів може виступати варіант одержання позички в банку, то в розрахунку застосовувалася реальна прогнозована процентна ставка по кредитах. Так як підприємство буде працювати переважно з використанням імпортної сировини, ціни на яку встановлюються в доларовому еквіваленті, то як прогнозовані темпи інфляції були використані показники курсу долара на кінець року. Прогнозні показники курсу долара до гривні були розраховані з використанням методів аналізу тимчасових рядів і екстраполяції. Аналіз динаміки процентних ставок за останні роки показав, що спостерігається зниження процентних ставок по кредитах, не зв'язане зі зміною курсу долара чи індексів споживчих цін, то як номінальну ставку відсотка по кредитах була використана середня процентна ставка по кредитах у 2000 році – 40%.
Таким чином, інтегральний економічний ефект за 5, 5 років (друга графа таблиці – 6 місяців на підготовку і запуск виробництва) складе 1791, 92 тис. грн., період окупності проекту – 2 роки 6 місяців, внутрішня норма рентабельності – 134%. У випадку, якщо частка ринку, темпи росту ринку і рівень попиту на продукцію фірми буде розвиватися по мінімальному варіанту інтегральний економічний ефект складе 1, 99 тис. грн., а період окупності проекту складе 5 років.
Фото Капча