Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Створення фірми фото послуг "Фуджі фото сервіс"

Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

є заступником головного бухгалтера;

2. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;
3. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;
4. планування і керування запасами підприємства;
5. надання щорічного звіту в органи правління товариства.
До функцій головного бухгалтера відносяться:
1. ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;
2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;
3. надання щорічного звіту в органи правління товариства.
 
Таблиця 6.2
Штатний розклад адміністративно – управлінського персоналу.
Посада оклад, грн. річний ФОП, грн. Відрахування, грн. 
Генеральний директор 1 900 10800 4050
Технічний директор 1 800 9600 3600
Економіст – маркетолог 1 800 9600 3600
Головний бухгалтер 1 750 9000 3375
консультант 3 500 6000 2250
фотограф 2 550 6600 2475
оператор 1 173 2076 778, 5
прибиральниця 2 150 1800 675
РАЗОМ 12 55476 20803, 5
 
6.3 Робоча сила, не зв'язана з керуванням. Кадрова політика фірми
 
Так як проектоване підприємства відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9. 00 до 20. 00 та у літній період (із травня по жовтень) з 9. 00 до 21. 00. Таким чином, відповідно до вимог „Кодексу законів про працю” режим роботи робітників встановлюється в літній період один день через два, у зимовий – день через день, без перерв. Вихідні дні встановлюються 1 січня, і один раз у півроку два вихідних дні для профілактики устаткування. Режим роботи фотографа – з 10. 00 до 20. 00 чотири дні в тиждень, режим роботи адміністративно-управлінського персоналу – з 9 до 18 ч з перервою на обід, п'ять днів у тиждень.
Устаткування і характер роботи обумовлює наступні кваліфікаційні вимоги до працівників:
Касири – освіта середня спеціальна чи вища з досвідом роботи в сфері обслуговування, вміння працювати з касовими апаратами.
Оператори – освіта вища технічна чи середня спеціальна, вміння працювати на персональному комп'ютері, бажано досвід роботи у фотофірмах.
Найом співробітників буде проводитися на конкурсній основі з урахуванням особистих якостей і досвіду роботи. Планується щомісяця оцінювати якість роботи персоналу і заохочувати кращих працівників.
Відповідно до норм витрат часу на друк фотознімків і плановим обсягом продажу планується наступна чисельність працівників.
 
Таблиця 6.2
Планова трудомісткість виробництва продукції.
№ Найменування показника роки
2002 2003 2004 2005 2006
1 квартал 2 квартал 3
квартал 4 квартал
1. Плановий об’єм реалізації, шт:
фотознімків
фотоплівок
 
46340
1290
 
90670
2520
 
223650
6210
 
47010
1310
 
1363370
37870
 
2003310
55650
 
2629350
73040
 
3246110
90170
2. Середня кількість замовлень 2370 4635 11430 2405 69683 102393 134390 165913
3. Витрати часу касира на обслуговування, год. 182 309 500, 06 105, 23 3048, 64 4479, 7 5879, 56 7558, 70
4. Витрати часу на друк фотознімків, год. 46, 3 90, 67 223, 65 47, 01 1363, 37 2003, 31 2629, 35 3246, 11
 
Таблиця 6.3
Плановий річний баланс ефективного фонду робочого часу на один робітника.
п/п Найменування показника дні години В% від номінального фонду роб. часу
1. Плановий номінальний фонд робочого часу для робочих, працюючих позмінно 163 1650 100
2. Цілодобові втрати:
2. 1. Чергова відпустка 12 120 7, 2
2. 2. Лікарняні 3 30 1, 8
3. Внутрішньо змінні втрати:
3. 1. Плановий ремонт і профілактика обладнання 6 60 3, 6
4. РАЗОМ, втрат 21 210 12, 7
5. Ефективний фонд робочого часу 142 1440 87, 3
 
Таблиця 6.4
Планова чисельність працюючих
№ Найменування показника роки
2002 2003 2004 2005 2006
1 квартал 2 квартал 3
квартал 4 квартал
1. Явочна чисельність касирів на зміну 1 1 2 1 2 3 4 5
2. Явочна чисельність операторів 1 1 1 1 1 2 2 2
3. Середньосписочна чисельність касирів 2 3 6 3 5 7 10 12
4. Середньосписочна чисельність операторів 2 3 3 2 3 5 5 5
5. Середньосписочна чисельність операторів цифрового друку 1 2 3 1 5 6 7 9
РАЗОМ, середньосписочна чисельність 7 10 15 8 16 23 28 33
 
Планова явочна чисельність працівників визначалася виходячи з планової трудомісткості і номінального фонду робочого часу на одного робітника. Планова облікова чисельність робітників визначалася виходячи з трудомісткості й ефективного фонду робочого часу на одного робітника (номінального фонду за винятком втрат – див. таб. 6. 3.).
 
Таблиця 6.5
Штатний
Фото Капча