Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Створення фірми фото послуг "Фуджі фото сервіс"

Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">прибуток 0, 47 2, 43 2, 68 2, 80 2, 87

ціна без ПДВ 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24 4, 24
ПДВ 0, 76 0, 76 0, 76 0, 76 0, 76
Ціна 5, 00 5, 00 5, 00 5, 00 5, 00
 
Розділ 5. План маркетингу
 
Головною метою проектованого підприємства є проникнення на ринок і наступне розширення ринкової частки. Головною стратегією підприємства повинна стати комплексна стратегія по наданню послуг більш високої якості і більш низьким цінам, а також розширення асортименту послуг. Виходячи з цього, стратегією маркетингу обирається стратегія розширення попиту за рахунок стимулювання обсягу продажів, цінової політики і нецінових факторів конкурентної боротьби, створення позитивного іміджу фірми. Головними конкурентними перевагами даного проекту є: використання нового високопродуктивного обладнання, що дозволить підвищити якість і знизити вартість наданих послуг; устаткування великого торгового павільйону, що буде надавати різноманітний асортимент послуг і стане центром цифрового друку; введення системи накопичувальних знижок і індивідуального підходу до потреб кожного клієнта.
Виходячи з цілей і стратегії маркетингу, а також з урахуванням сезонного характеру попиту і його високої еластичності в зимовий період часу і більш низької еластичності в літній період часу, установлення цін буде здійснюватися методом «витрати плюс прибуток», з урахуванням величини очікуваного попиту і поводження конкурентів. З метою розширення ринку збуту і стимулювання попиту на товари і послуги планується встановлення мінімальних надбавок у ціні на фотоапарати (у межах 5% до повної собівартості), а також продаж дорогих фотоапаратів постійним клієнтам на виплат. Ціни на фотоплівку і фотоаксесуари будуть розраховуватися виходячи з рівня попиту і витрат та цільового прибутку. Головним елементом цінової політики фірми має стати введення комп'ютерного обліку всіх клієнтів фірми з метою надання накопичувальних знижок з ціни. Це дозволить залучати і зберігати постійних клієнтів та стабілізувати обсяг попиту.
Післяпродажне обслуговування клієнтів буде включати гарантійне обслуговування фототоварів, що продаються.
Для досягнення поставлених цілей планується розгорнути широкомасштабну рекламну кампанію з метою ознайомлення споживачів із продукцією фірми і цінами на неї.
 
Таблиця 5. 1. – Прогноз обсягу продажу, тис. шт.
2001 2002 2003 2004 2005
1 2 3 4
Ріст ринку у процентах до попереднього періоду Максимальній 30 50 100 50 21 19 17 16
Середній 15 35 85 35 17 14 13 11
Мінімальний 10 30 80 30 10 0 0 0
доля ринку, % Максимальна 5 7 10 11 30 50 80 100
Середня 3 5 9 10 20 30 40 50
Мінімальна 1 2 5 8 10 15 17 18
прогнозує мий об’єм продаж фотоплівок Максимальный 1, 99 3, 22 6, 12 1, 68 58, 86 96, 38 152, 14 188, 24
Середній 1, 29 2, 52 6, 21 1, 31 37, 87 55, 65 73, 04 90, 17
Мінімальний 0, 40 0, 94 3, 25 0, 87 17, 92 24, 16 27, 38 28, 99
прогнозуємий об’єм продажу фотознимків Максимальний 71, 66 115, 76 220, 49 60, 63 2119, 09 3469, 88 5477, 13 6777, 03
Середній 46, 34 90, 67 223, 65 47, 01 1363, 37 2003, 31 2629, 35 3246, 11
Мінімальний 14, 28 33, 76 116, 86 31, 16 838, 88 669, 06 985, 70 1043, 61
прогнозуємий об’єм продажу фотоапаратів Максимальний 0, 10 0, 17 0, 32 0, 09 3, 20 5, 34 8, 54 10, 68
Середній 0, 07 0, 13 0, 33 0, 07 1, 98 2, 91 3, 83 4, 72
Мінімальний 0, 02 0, 05 0, 17 0, 05 0, 90 0, 90 1, 02 1, 08
 
Дані про ріст ринку були визначені шляхом побудови 3-х сценаріїв: ріст ринку по максимальному варіанту розраховувався виходячи з незмінності чисельності населення, збільшення частки покупців у загальній чисельності населення з 30 до 50%. Середній варіант передбачає незмінність чисельності населення і збільшення частки покупців у загальному числі покупців з 30 до 50%. Мінімальний варіант передбачає збереження всіх пропорцій (числа пенсіонерів і частки покупців у загальній чисельності населення) і зміна чисельності населення відповідно до намітившихся тенденцій. Прогнозування чисельності населення розраховувалося за допомогою методів аналізу тимчасових рядів і екстраполяції. У результаті обчислень було отримане рівняння виду y = -4, 3155 x + 9017, де y – чисельність населення, х – рік (коефіцієнт детермінації складає 95%). Статистичні дані про чисельність і структуру населення міста й опис потенційних покупців описані в розділі 2. Прогнозована частка ринку була визначена методом експертних оцінок. Таким чином, прогнозовані обсяги продажів можуть значно коливатися в залежності від соціально-економічних, демографічних і інших факторів. Побудова варіантного прогнозу дозволяє передбачити різні варіанти розвитку подій без використання складної математичної моделі.
Виходячи з того, що на ринку присутнє значне число конкурентів, і агресивна політика цін може привести до негативних наслідків, основною ідеєю стратегії ціноутворення фірми в області встановлення цін на фотознімки і послуги цифрового друку є поступове зниження цін на
Фото Капча