Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Створення фірми фото послуг "Фуджі фото сервіс"

Тип роботи: 
Бізнес-план
К-сть сторінок: 
40
Мова: 
Українська
Оцінка: 

розпис персоналу, що працює по змінах на 2002 рік.

№ п/п Посада Середньосписочна кількість працівників Форма оплати праці
Відрядна розцінка на знімок, грн. Часова тарифна ставка, грн. 
1. оператор 3 сдельная 0, 08 12, 35
2. Оператор цифрового друку 2 сдельная 0, 5 29, 70
3. касир 4 почасовая 3
 
РАЗОМ 9
 
Таким чином, у плановому періоді чисельність робітників складе 9 чоловік, службовців – 12 чоловік. Плановий фонд робочого часу на одного робітника складе 1650 годин, що знаходиться в межах вимог трудового законодавства.
 
Таблиця 6.6
Плановий фонд оплати праці, тис. грн.
Найменування показника роки
2002 2003 2004 2005 2006
Загальний фонд оплати праці працівників 83, 28 260, 26 390, 30 507, 93 633, 80
відрахування на соцстрахування 31, 23 97, 60 146, 36 190, 47 237, 68
зарплата административно-управлінського персоналу з відрахуваннями 76, 28 76, 28 76, 28 76, 28 76, 28
РАЗОМ ФОП 190, 79 434, 13 612, 94 774, 69 947, 75
 
Фонд оплати праці на підприємстві складається з основної заробітної плати, доплат за роботу надурочно і фонд оплати праці відпускних, а також страхового резерву в розмірі 10% від фонду оплати праці. Фонд оплати праці відпускних розраховується (відповідно до Листа Мінпраці від 17. 05. 94. №05-1761) шляхом розподілу суми заробітку робітника за рік на кількість календарних днів (за винятком святкових) і множенням на кількість календарних днів відпустки.
Середня заробітна плата складе 537 грн.
 
Таблиця 6.7
План накладних витрат, грн.
Статті затрат роки
2002 2003 2004 2005 2006
витрати на утримання адміністративного персоналу 76279, 50 76279, 50 76279, 50 76279, 50 76279, 50
витрати на утримання офісу 520, 00 401, 00 426, 50 452, 00 452, 00
орендні платежі 1000, 00 1000, 00 1250, 00 1500, 00 1500, 00
витрати на маркетинг 10000, 00 10000, 00 10000, 00 10000, 00 10000, 00
платежи за лізинг 214137, 00 214137, 00 214137, 00 214137, 00 214137, 00
комунальний податок 326, 40 367, 20 448, 80 510, 00 550, 80
транспортний збір 544, 48 1076, 30 1210, 29 1244, 20 1436, 96
інноваційний фонд 9074, 68 17938, 28 20171, 54 20736, 65 23949, 31
фонд соціального захисту інвалідів 6444, 70 6444, 70 6444, 70 6444, 70 6444, 70
амортизаційні відрахування 31295, 00 31295, 00 40925, 00 55345, 00 80205, 00
витрати на ремонт 6429, 50 6429, 50 7392, 50 8834, 50 11320, 50
РАЗОМ 356051, 26 365368, 48 378685, 84 395483, 55 426275, 77
 
Витрати на утримання адміністративного персоналу розраховувалися відповідно до посадових окладів і штатного розкладу на планований рік. Витрати на утримання офісу включають витрати на електроенергію, споживану комп'ютерами й іншим допоміжним устаткуванням, канцелярські витрати й ін. Комунальний податок розраховувався виходячи з норми відрахувань – 17 грн. (один неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян) із працюючого на місяць. Транспортний збір (Збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг) – 0, 06% від суми товарообігу (виторгу від реалізації продукції). Відрахування в інноваційний фонд – 1% від виторгу від реалізації продукції. Відрахування у фонд соціального захисту інвалідів – 1 середня заробітна плата на місяць. Норма амортизаційних відрахувань для основного і допоміжного устаткування використовувалася в розмірі 20% в рік від первісної вартості, для нематеріальних активів 5% у рік. Витрати на ремонт розраховувалися в розмірі 0, 5% від вартості машини для друку фотознімків і 2% від вартості іншого устаткування.
 
Розділ 7. Оцінка ризиків і страхування
 
Для оцінки ризику проекту використовувалася методика, запропонована Липсицом И. В. і Коссовим В. В., і відома як методика постадийної оцінки ризику.
У даній методиці під ризиком розуміється небезпека того, що цілі, поставлені в проекті, можуть бути не досягнуті цілком чи частково.
Так як розглядаємий проект охоплює декілька стадій, то й оцінку ризику доцільно проводити по них, тобто по підготовчій стадії і стадії функціонування.
По характеру впливу ризики були розділені на прості і складні. Складні ризики є композицією простих, кожен з яких у композиції розглядається як простий ризик. Прості ризики визначаються певним переліком непересічних подій, тобто кожний з них розглядається як не залежний від інших.
Характер інвестиційного проекту як чогось здійснюємого в індивідуальному порядку, власне кажучи, залишає єдину можливість для оцінки значень ризиків – це використання думок експертів. Для оцінки імовірності ризиків використовувалися думки трьох експертів: Економіст – маркетолог створюваного підприємства (1) ; Генеральний Директор аудиторської фірми (2) ; головний фахівець інвестиційного відділу комерційного банку (3).
Розроблювачами проекту був складений перелік первинних ризиків по всіх стадіях проекту. Кожному експерту, що працює окремо, надавався перелік первинних ризиків, і їм пропонувалося оцінити імовірність їхнього настання, керуючись наступною системою оцінок:
- 0 – ризик розглядається як несуттєвий;
- 25 – ризик, швидше за все, не
Фото Капча