Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Сучасний технологічний розвиток та його галузеві особливості

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
18
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Сучасний технологічний розвиток та його галузеві особливості

 

Тема 4. Сучасний технологічний розвиток на рівні підприємства

 

4.1. Підприємство та його ієрархічні структури

4.2. Автоматизація виробництва як вищий етап технологічного розвитку підприємства

4.3. Поняття гнучких виробничих систем, їх структура та властивості

4.4. Ефективність створення і використання гнучких виробничих систем

4.5. Поняття науково-технічної підготовки сучасного виробництва

4.6. Конструкторська підготовка виробництва

4.7. Технологічна підготовка виробництва

4.8. Матеріальна підготовка виробництва

4.9. Комплексна підготовка виробництва

 

4.1. Підприємство та його ієрархічні структури

 

Сучасне підприємство являє собою технологічну систему, що складається із взаємопов'язаних по горизонталі і вертикалі підсистем. Горизонтально зв'язані: технічна система (машини, обладнання, споруди, будівлі); технологічна (набір і послідовність операцій і процесів виробництва); організаційна, що забезпечує раціональне використання предметів і засобів праці, робочої сили і створює умови для застосування найбільш прогресивних прийомів і методів роботи; підсистема трудових ресурсів; економічна, яка висловлює єдність економічних процесів на виробництві і господарських зв'язків всього виробничого циклу.

Першу, нижчу ступінь ієрархічної структури підприємства, утворюють типові технологічні процеси, операції і стадії яких є елементами даної підсистеми.

Другу ступінь складає сукупність типових основних і допоміжних технологічних процесів і апаратів, що управляються автоматизованою системою управління технологічних процесів (АСУТП). Сюди відносяться неоднорідні за характером протікання технологічні процеси.

Третя, вища ступінь ієрархічної структури підприємства – це технологічні системи сукупності цехів, системи оперативного управління, системи організації виробництва, реалізації готової продукції і т.д. Задачу управління цією ступінню вирішує автоматизована система управління підприємством.

 

4.2. Автоматизація виробництва як вищий етап технологічного розвитку підприємства

 

Слово "автомат" у перекладі з грецького означає "самодіючий". У Древній Греції так називалися механізми і пристрої, що могли самостійно, без видимої участі людини виконувати будь які дії. Перші автомати використовувалися в основному жрецями для показу "чудес", які творилися нібито божественною силою. Пізніше автомати-іграшки з'явилися в будинках знаті і служили для розважання гостей.

Нині в умовах науково-технічної революції автомати знаходять широке застосування в промисловості, на транспорті й у дослідницьких лабораторіях. Але яку б роботу не виконував автомат, він працює не сам по собі, його робота визначається програмою – визначеною послідовністю дій, що задається людиною. Програма роботи автомата може бути закладена в його конструкції. Наприклад, програма роботи часів міститься в пристрої спускового механізму і маятника, що одержують енергію від заводної пружини. У більш складних автоматах, як, наприклад, у верстатах із програмним керуванням, програма роботи задається ззовні у виді серії сигналів, записаних на магнітну стрічку, перфокарту або на спеціальний чіп. Пристрій, вмонтований у блок керування верстатом, "зчитує" ці сигнали і посилає їх на механізми, які виконують задані операції.

Автомати стали безцінними помічниками людини. Автоматичні верстати і лінії допомагали різко підвищити продуктивність праці, звільнили людину від роботи у важкодоступних і небезпечних для життя умовах.

Доручаючи всі більш відповідальні справи автоматам, людина безупинно удосконалює їхню конструкцію,

зовнішні і внутрішні зв'язки, шукає нові принципи дії. Щоб краще зрозуміти роботу автоматів, їх можна порівняти з людиною. Природа наділила людину органами чуття, за допомогою яких вона сприймає й аналізує різноманітні роздратування, що надходять із зовнішнього середовища. Завдяки органам чуття людина бачить і чує, розрізняє запахи і кольори, відчуває смак, відчуває дотик. Реагуючи на роздратування, органи чуття виробляють нервові імпульси, що по нервових волокнах надходять у центральну нервову систему. У відповідь центральна нервова система посилає імпульси-накази відповідним групам м'язів, і людина говорить, рухається, переміщає предмети, робить різні дії.

Автомати також мають "органи чуття" – різноманітні чуттєві елементи, чи датчики, що сприймають зміни освітленості, тиску, переміщення, температури, звуку. Датчики виробляють сигнали, що по "нервових волокнах"

– ланцюгах прямого і зворотного зв'язку надходять у "центральну нервову систему" – пристрій керування автомата. У залежності від призначення автомата і складності його конструкції пристроєм керування може бути звичайне реле, а в складних автоматах – навіть ЕОМ.

У відповідь на сигнали датчиків пристрій керування посилає імпульси-команди виконавчим пристроям. З їхньою допомогою автомати пересувають важелі, поршні і заслонки робочих машин, пускають у хід високовольтні вимикачі, піднімають багатотонні вантажі, керують кермовими системами кораблів і літаків. Якщо сигнали слабкі, то їх підсилюють у спеціальних пристроях-підсилювачах.

Завдяки бурхливому розвитку техніки в XX ст. з'явилися енергетичні, технологічні, транспортні й інші машини й агрегати з автоматичним керуванням. Широке використання у виробничих процесах автоматичного й автоматизованого устаткування – це і є автоматизація виробництва. Якщо механізація звільняє людину тільки від важкої фізичної праці, то автоматизація передбачає передачу автоматичним пристроям також і функцій керування, регулювання та контролю, що раніше виконувала людина.

Автоматичне керування широко застосовується для виконання операцій, що потребують від людини переробки великої кількості інформації в короткий час. І отут на допомогу людині приходить електронна обчислювальна машина (ЕОМ), що часто називають електронним мозком; машина аналізує інформацію, допомагає знайти правильне рішення. ЕОМ стала необхідною на багатьох промислових підприємствах і на транспорті. При керуванні яким-небудь об'єктом ЕОМ одержує інформацію від датчиків, що контролюють стан цього об'єкта. ЕОМ аналізує отримані дані і виробляє команди, які

Фото Капча