Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Техногенні небезпеки і їх наслідки на об'єкти c/г виробництва

Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Оцінка: 

зовнішньою межею на відстанях  =10-20 кПА

 • зона середніх руйнувань із зовнішньою межею на відстанях  =20-30 кПА
 • зона сильних руйнувань із зовнішньою межею на відстанях  =30-50 кПА
 • зона повних руйнувань із зовнішньою межею на відстанях  =50 кПА
 • При безпосередній дії ударних хвиль причиною поразки людей являється надмірний тиск. При непрямому – люди вражаються уламками зруйнованих будівель, осколками стекол та ін. предметами, що переміщаються під діями швидкісного натиску.
  Радіаційна обстановка – це сукупність умов, які виникають на території об'єкту і чинять негативну дію на життєдіяльність людей, а також вимагають захисту.
  При аваріях на ядерно-енергетичних реакторах з руйнуванням цілісності реактора, в довкілля потрапляють радіоактивні матеріали, що викликають забруднення поверхні ґрунту (води, машин, устаткування, людей і так далі).
  П'ять тисячоліть тому, коли з'явилися перші поселення людей, почала формуватися техносфера – сфера, яка утримує штучні технологічні споруди на Землі. Тоді це були тільки елементи техносфери. Справжня техносфера з'явилася в епоху промислової революції, коли пара і електрика дозволили багаторазово розширити технічні можливості людини, створивши умови:
  Швидко переміщатися по Земній поверхні і створювати світове господарство;
  Заглибитися в земну кору і океани;
  Піднятися в атмосферу;
  Створювати багато нових речовин.
  Виникли процеси не властиві біосфері:
  Отримання металів і інших елементів;
  Виробництво енергії на АЕС;
  Синтез невідомих досі органічних речовин.
  Потужним техногенним процесом є спалювання викопного палива. У зв'язку з використанням великих енергетичних потужностей люди вимушені концентрувати енергію на невеликих ділянках, причому частіше у межах міст і населених пунктів. Йде просторова концентрація синтетичних хімічних сполук (їх кількість досягає 400 тис.), велика частина яких отруйна. Внаслідок цього різко зросло забруднення довкілля, знищення лісів, запустинювання, все більша кількість людей гине внаслідок аварій на виробництві і транспорті.
  Аварії, пов'язані з порушенням експлуатації технічних об'єктів, по своїх масштабах почали набувати катастрофічного характеру в 20-30 роках XX століття. Вплив цих аварій переходить межі держав і охоплює цілі регіони. Неблагополучна екологічна обстановка, викликана цими аваріями, може зберігатися від декількох днів до багатьох років. Ліквідація цих аварій зажадає великих грошей і залучення багатьох фахівців.
   
  Питання 1. Наслідки виникнення і класифікація техногенних небезпек
   
  Техногенні небезпеки це:
  • аварії з викидом (загрозою викиду) небезпечних радіоактивних речовин, хімічних речовин;
  • пожежі;
  • неспровоковані вибухи або їх загроза;
  • транспортні аварії;
  • несподіване руйнування споруд і будов;
  • аварії на інженерних мережах і спорудженнях життєзабезпечення;
  • гідродинамічні аварії на греблях і греблях і так далі
  Аварія ця небезпечна дія техногенного характеру, яка створює на об'єкті, території або акваторії загрозу життя і здоров'ю людей і призводить до руйнування будівель, споруд і транспортних засобів, порушення виробничого процесу і створює шкоду довкіллю.
  Згідно з розмірами і заподіяною шкодою аварії діляться на:
  легкі – без жертв;
  середні – загинули до 3 чоловік;
  важкі – внаслідок яких загинуло до 5, травмовані від 4 до 10 чоловік. Зруйновані будівлі, споруди або основні конструкції об'єкту, що створило загрозу для життя або здоров'я працівників цеху, ділянки (розраховується цех, ділянка з чисельністю робітників 100 чоловік і більше). Випадки порушення технологічних процесів роботи устаткування, тимчасової зупинки виконання роботи цехів, ділянок, окремих об'єктів, падіння опор, ліній електропередач.
  особливо важкі – внаслідок яких загинуло більше 24 або травмоване 10 і більше чоловік; стався викид отруйних, радіоактивних біологічних небезпечних речовин на санітарно-захисну зону підприємств; збільшилася концентрація забруднюючих речовин в природному довкіллі більш ніж в 10 разів; зруйновані удома, споруди або основні конструкції об'єкту, що створило загрозу для життя і здоров'ю значному працюючому на підприємстві населенню.
  Аналіз наслідків аварій, характеру їх впливу на довкілля обумовлює розподіл їх по видах. Види аварій:
  Аварії з викидами радіоактивних речовин в довкілля;
  Аварії з викидами ОХР (аміак, хлор, сірчана, азотна кислота, чадний газ, сірчистий газ та ін. речовини) ;
  Аварії на транспорті та ін. ;
  Пожежі і вибухи.
  Особливо важкі аварії можуть привести до катастроф. Катастрофа – це великомасштабна аварія, яка призводить до тяжких наслідків для людей, рослинного і тваринного світу, змінюючи умови середовища існування.
  Глобальні катастрофи охоплюють цілі континенти, і їх розвиток ставить під загрозу існування біосфери.
  По загальноприйнятій концепції, катастрофи класифікуються по тяжкості:
  малі, число загиблих і поранених 25-100 чоловік;
  середні, число загиблих 101-1000 чоловік, потребують госпіталізації від 51 до 250 чоловік;
  великі, число загиблих більше 1000 чоловік, потребують госпіталізації більше 250 чоловік.
  Розглянемо характер наслідку дії аварій з викидом РР в довкілля.
  Відповідно до причин походження подій (аварій, катастроф), які можуть обумовлювати виникнення техногенних небезпек на території України вони підрозділяються на:
  Транспортні:
  • автомобільні
  • авіаційні
  • водні
  • трубопровідні.
  Виробничі небезпечні явища пов'язані:
  З викидами радіаційної енергії:
  • аварії на АЕС виробничого і дослідницького призначення з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин;
  • аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивних речовин на підприємствах ядерно-паливного циклу;
  • аварії на транспортних і космічних засобах з ядерними установками;
  • аварії з ядерними боєприпасами в місцях їх експлуатації, зберігання або установки;
  • втрата радіоактивних джерел;
  З викидом хімічної енергії:
  • аварії з викидом (загрозою викиду) речовин ОХР (отруйні хімічні речовини) при їх переробці або зберіганні (похованні). На
  Фото Капча