Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні основи та техніка Арт-терапії

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Курсова робота
«Теоретичні основи та техніка Арт-терапії» 
 
ВСТУП
 
Мистецтво – невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ фантазії та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції легше викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі. Тому останнім часом великої популярності набуває метод лікування за допомогою художньої творчості, або арт-терапія.
За гарним словом «АРТ-ТЕРАПІЯ» ховається набагато більше серйозних речей, ніж прийнято думати. Обивательська точка зору на методику лікування за допомогою художньої творчості така: якщо ти водиш пензлем по полотну, розхитані нерви кажуть тобі спасибі. Більш інформована частина населення обізнана про різні художні тестах, здатних аналізувати психічний стан людини і допомагають психіатрів і психотерапевтів при діагностиці захворювань. Рівень інформованості про цей напрямок психотерапії, на жаль, поки що залишає бажати кращого. А по суті справи, це новий комплекс засобів, що дозволяє дуже успішно вирішити багато проблем, який використовувався раніше особливо талановитими терапевтами і лікарями.
Зараз АРТ-ТЕРАПІЯ набуває все більшої ваги. Величезний контингент лікарів починає усвідомлювати роль і масштаби природних сил, закладених в людині. Тому Арт-терапія займає в комплексі засобів, спрямованих на відновлення здоров'я людини місце, гідне її значущості.
Арт-терапія є найбільш давньою та природною формою корекції емоційного стану, якою можна користуватись для зняття накопиченої психічної напруги, для того, щоб заспокоїтись чи просто зосередитись. Творчість як дитини, так і дорослого, реалізована у процесі арт-терапії, дає можливість висловити та відтворити внутрішні почуття, переживання, сумніви, конфлікти та сподівання, у символічній формі переживши ще раз важливі події, адже спонтанна образотворча діяльність здатна виражати неусвідомлюваний зміст психічного життя.
Актуальність вивчення та дослідження Арт-терапії визначається тим, що останнім часом в нашій країні стало часом бурхливого розвитку психотерапії та активного освоєння її нових форм і моделей.
Мета даного дослідження, полягає у визначенні арт-терапії, проаналізувати можливості арт-терапії та арт-терапевтичної техніки.  У відповідності з метою дослідження були визначені наступні завдання:
1. Розглянути теоретичні основи арт-терапії;
2. Зробити аналіз арт-терапії при проведенні групових занять;
3. Розглянути зміст і значення занять арт-терапії;
Об'єктом вивчення і дослідження є процеси які відбуваються при проведенні занять арт-терапії;
Предметом дослідження є: основи побудови системи занять арт-терапії.
Техніка Арт-терапії допомогла багатьом людям у важкі періоди їхнього життя. У нашій країні розвитком цієї професії займаються поки в основному лікарі-психіатри і психотерапевти – такі, як А. І. Копитін, кандидат медичних наук, президент Арт-терапевтичної асоціації, керівник програми базової підготовки спеціалістів у галузі арт-терапії та інших напрямків терапії творчості.
У даній курсовій роботі використані матеріали публікації за 2013-2014 рр та різні методичні джерела.
Обрана тема курсової роботи цікава вже тільки тим, що психотерапія ототожнюється з мистецтвом перемагати і вмінням добиватися поставленої мети. 
 
1. ЕКСКУРС В ІСТОРІЮ
 
Становлення людини розумної пов'язано з розвитком жестів, міміки, пантоміміки, танцю, наскального малюнка – інтернаціональної мови образів. Мистецтво виникло з метою спілкування, як засіб комунікації, як своєрідна, емоційна мова. Прообраз сучасної арт-терапії зберігся в архаїчних формах мистецтва – в народній творчості. Тут виражена опора на символічну мову «колективного несвідомого». Схильна до символізації, людина несвідомо перетворювала на символи предмети і форми навколишнього світу і використовувала ці символи, як в релігії, так і в образотворчому мистецтві.
На початкових етапах терапія мистецтвом відбивала уявлення психоаналізу, відповідно до якого кінцевий продукт творчості пацієнта, чи то щось намальоване олівцем чи то написане фарбами, розцінюється як вираження неусвідомлених процесів, що відбуваються у його психіці.
Незважаючи на давні корені, як самостійний напрям у лікувально-корекційної та профілактичної роботи арт-терапія нараховує всього кілька десятиліть. Умови для її розвитку стали з'являтися вже в кінці XX століття, разом з інтересом до дитячого та примітивного мистецтва. Спонтанне вираження своїх емоцій, щирість, не стримувана рамками умовності, сама творчість, а не реальна оцінка професіоналізму художника аудиторією – ось що є важливим і для мистецтва, і для арт-терапії.
У 20-х роках Принцхорн провів класичне дослідження творчості пацієнтів із психічними відхиленнями і прийшов до висновку, що їхня художня творчість відбиває найінтенсивніші конфлікти. У США однією з перших почала займатись терапією мистецтвом Маргарет Наумбург. Свою діяльність у цій сфері вона розпочала в Психіатричному інституті штату Нью-Йорк, працюючи з дітьми, у яких були проблеми з поведінкою. Пізніше вона розробила для цього штату кілька психоаналітично-орієнтованих програм підготовки фахівців з арт-терапії. М. Наумбург мала психологічну освіту і пройшла потім підготовку в області психоаналізу. Почавши використати у своїй психоаналітичній роботі з дітьми техніку малювання, вона розглядала їх головним чином в якості інструменту дослідження несвідомих процесів. Наумбург вважала, що, коли клієнт в результаті художніх занять долає сумніви в своїй здатності вільно висловлювати свої страхи, потреби і фантазії в малюнках, він вступає в зіткнення зі своїм несвідомим і «розмовляєте з ним на символічному мовою образів. Висловлюючи зміст власного внутрішнього світу у візуальної формі, клієнт поступово рухається до їх усвідомлення. Розвиваючи концепцію динамічно-орієнтованої арт-терапії, Наумбург підкреслює значимість відносин клієнта і психотерапевта. Досягнення в ході арт-терапії скільки-небудь значимих і стійких лікувальних ефектів, на її думку, поза психотерапевтичних відносин було б навряд
Фото Капча