Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні основи та техніка Арт-терапії

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 

окремих ентузіастів, а вже вийшла на рівень фахівців зі сформованою професійною ідентичністю. Тим самим підтверджена необхідність створення єдиного Всеукраїнського об’єднання арт-терапевтів, яке зможе координувати різні аспекти розвитку арт-терапії як окремої професії.

Учасники відмічали необхідність удосконаленні навчальних програм, які розширюють поле діяльності арт-терапевта в умовах інформаційного суспільства, включаючи медіатворчі заходи. Потребують подальшої розробки єдині стандарти професійної підготовки арт-терапевтів України, які б регулювали зміст та тривалість навчання, відповідно європейським стандартам підготовки арт-терапевтів, включаючи особисту терапію та супервізійний супровід діяльності.
Перспективи розвитку арт-терапії пов’язані з: глибшим науковим пізнанням психотерапевтичного потенціалу та обмежень впливу різних видів творчості та мистецтва в освітянському, медичному та соціальному просторах; опредметненням арт-терапевтичного знання у науковому просторі, розумінням до яких змін, особистісних новоутворень призводить арт-терапія; наскільки відбулося прирощення суб’єктивності людини.
Х міждисциплінарна науково-практична конференція з міжнародною участю «Простір арт-терапії: досвід становлення», дозволила усвідомити глибину психотерапевтичного впливу арт-терапії та широту наукового пошуку українських арт-терапевтів. Вона стала справжнім святом творчості та здоров’я!
Нові думки породили нові форми арт-терапії, такі як ландшафтна арт-терапія, ініціаційна та ін..
Ландшафтна арт-терапія – теж досить нова форма арт-терапії. За висловом А. І. Копитіна – це ампліфікація природних архетипових символів в природних умовах. Робота на природі додає можливості використання нових матеріалів і засобів художньої творчості, зокрема, природних матеріалів і різних готових об'єктів. Ініціаційна арт-терапія представляється нам досягненням українських арт-терапевтів (О. Л. Вознесенська, А. В. Старовойтов, Н. Б. Ткаченко). Власне арт-терапія – найбільш адекватний метод включення ініціації в процес терапії у відповідь на несвідомий запит клієнта в ініціюванні та його потребу в екзистенційному досвіді. Ініціаційні дійства традиційних товариств дали початок ряду арт-терапевтичних технік – нанесення малюнків на тіло, створення масок і т. д. Часто арт-терапевтичні заняття супроводжуються спеціально підібраною музикою, включають вираження своїх почуттів за допомогою спонтанного руху і танцю (Л. В. Мова, В. Г. Шевченка). Використання мультимодального підходу в арт-терапії розширює можливості і репертуар ритуалів ініціації. Окремо хотілося б сказати про нових підходах до використання казки, які розробляються українськими арт-терапевтами – легендотерапії, використанні героїчного епосу, фентезі (О. А. Бреусенко-Кузнєцов), міфодрамтерапії (Батіг О. Т.). Також окремо, але як форма арт-терапії, розглядається нами створення мультфільму за допомогою сучасних технологій анімації з терапевтичними цілями (Є. Є. Голубева, С. Ю. Мельниченко).
Тут ми підходимо до виділення наступного особливості української арт-терапії – тяжінню фахівців до розширення своїх професійних можливостей через використання принципово нових форм арт-терапії, нових підходів в мистецтві взагалі.
Аналіз сучасної наукової літератури за тематикою використання арт-терапії приводить нас до усвідомлення ще однієї особливості арт – терапії в Україні – її мультимодальності – використання декількох видів мистецтв, послідовної роботи декількох творчих модальностях. Часто неможливо віднести ту або іншу технологію до певного виду або форми арт-терапії. Коли група створює карту, на якій відображені місця подій щойно написаної казки, після чого відбувається її драматизація – до якого виду віднести це заняття: до драмтерапії, власне арт-терапії або все ж казкотерапії, адже в основу всього лягла складена казка? Малюнок рухів або танець намальованого персонажа – це арт – або танцювально-рухова терапія? Поєднання різних форм терапії творчістю дозволяє максимально мобілізувати творчий потенціал клієнтів і знайти ті способи творчого самовираження, які найбільшою мірою відповідають їх можливостям і потребам, і надати кожному додаткові можливості вираження своїх почуттів і думок.
У Західній Європі, як відомо, існує досить жорстке розділення власне арт – терапії, музичної, танцювально-рухової і т. д. Терапевти, що відносять себе до кожного з цих напрямків, створюють власні професійні співтовариства, мають професійний кодекс, систему навчання, підвищення кваліфікації, соціальну ієрархію. Нечисленність і, можливо, невгамовне цікавість і жага знань сучасних українських психотерапевтів призвели не до змішання, але до з'єднання в психологічної практиці різних форм і методів арт-терапії, використання різних мистецтв у терапевтичних цілях у рамках однієї терапевтичної групи або навіть сесії. А адже процес створення художніх образів нерозривно пов'язаний з тілесними рухами, просторовим сприйняттям, часто – вербалізацією і розвитком історії зображуваних персонажів. Мультимодальність арт-терапії закладена в якості арт-терапевтичного процесу!
Мультимодальність української арт-терапії висуває підвищені вимоги як до студентів, так і викладачів. У західноєвропейській традиції навчання арт-терапії, як, втім, і в Росії, студент повинен мати базові знання і певний рівень розвитку однієї з творчих модальностей. Однак, як показує досвід викладання арт-терапії в Україні, для сучасного арт-терапевта важливо розуміння протікання творчого процесу і його власна здатність до імпровізації взагалі, власний творчий потенціал. Інструментом роботи в арт-терапії є особистість арт-терапевта і його тіло. Важливо не вміння арт-терапевта малювати або співати (хоча загальні знання, що стосуються художніх матеріалів або анатомії руху та композиції танцю, зрозуміло, важливі), а загальний рівень творчого розвитку, володіння і своїми почуттями, і своїм тілом. Арт-терапія сприяє високому ступеню творчої розкутості і самостійності. Тому рівень арт-терапевта у широкому розумінні цього слова можна оцінити за свободу його рухів і широті можливостей вираження себе і своїх почуттів, усвідомлення власних тілесних відчуттів, здатності відчувати стан клієнта, використовуючи для цього своє тіло як інструмент, вміння володіти своїм голосом і тілом.
 
ВИСНОВОК
 
В даний час арт-терапія набуває все більшої популярності. Творячи і щоб їх будувати, людина у використовуваних для творчості матеріалах висловлює свої побоювання, страхи, проблеми. Тут не потрібно підбирати слова і з оглядкою на фахівця думати: «А раптом мене не зрозуміють або засудять?». Методи арт-терапії відносяться до проективні методиками і являють собою винос у зовнішній світ того, що нас найбільше турбує. У процесі терапевтичної роботи відбувається м'яка опрацювання та корекція тривожать подій.
Великий інтерес представляють спроби деяких арт-терапевтів розширити межі своїх досліджень за рахунок використання нейропсихологічних даних, уявлень психосоматичної медицини, даних про психологію сприйняття візуальних образів і фізіології емоцій, деяких положень теорії прихильності, Безсумнівно, навіть у вік розвиненою медицини не можна впорається з проблемою тільки традиційним лікуванням: виписати для тіла процедури та мікстури, а для душі – антидепресанти. Підходити до вирішення проблем необхідно інтегрально, адже тіло невіддільне від душі, а душа від тіла. Арт-терапія – це, перш за все, інтегральне ліки, без обмежень у віці та побічних ефектів. На мій погляд, терапія творчістю дуже прогресивний напрямок. Використовуючи знання суміжних наук як доповнення нанесене на канву творчості арт-терапія поступово займе гідне місце серед інших терапевтичних методів.
Мистецтво формує інтелектуальні якості, стимулює творчі можливості, сприяє успішній соціалізації. Мистецтво лікує.
 
ЛІТЕРАТУРА:
 
  1. http: //osvita. ua/school/teacher/2624/
  2. http: //uwm. com. ua/node/307
  3. http: //bilatserkva-dnz26. edukit. kiev. ua/biblioteka/art_terapiya_yak_zasib_samovirazhennya_ta_rozvitku_ditini/
  4. gazeta. ua/articles/ls-health-and-beauty/_art-terapiya-ryatue-vid-samotnosti-ta-depresij/436059»>Gazeta. ua</a>
  5. http: //ispp. org. ua/podiy_45. htm
  6. leleka-online. com/forum/viewtopic. php? f=24&t=36
  7. http: //www. art-terapevt. ru/index. php/home/13-art-therapy
  8. www. mindlabyrinth. ru/health/art_ter
 
 
Фото Капча