Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Теоретичні основи та техніка Арт-терапії

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
49
Мова: 
Українська
Оцінка: 

є використання архітектури як засобу вираження емоцій, зняття психологічної напруги, покращення емоційного стану, стимулювання творчої активності і т. ін;

Архітектурна терапія почала дуже швидко розвиватися та використовуватися широким колом спеціалістів, психологами, психотерапевтами. До цього методу психопрофілактики почали звертатися люди, переконавшись в його результативності, впливі.
Архітектурна терапія в групах передбачає вирішення багатьох завдань. Так вважає Л. М. Сайнюк, практичний психолог із Косівщини.
Одним з найбільше часто використовуваних у терапії архітектурою вправ є «створення групових фресок», у якому учасники або малюють усе, що вони хочуть, на загальній картині, або домальовують на ній щось, відповідно до обраною всією групою темі.
Популярність архітекто-терапії у XX столітті сприяла поляризації наукових думок: цей напрямок є панацеєю від багатьох недуг. Інші вважали архітекто-терапію не більш ніж модною течією.
Нещодавно в концепції архітектурної терапії існували дві протилежні точки зору. Прихильники однієї з них вважали, що архітекто-терапія є лише допоміжним засобом психотерапії, прихильники іншої називали архітекто-терапію самостійною дисципліною й намагалися знайти для неї шлях розвитку, що не залежить відінших психотерапевтичних методів.
Сьогодні Всесвітня федерація архітекто-терапертів пропонує таке визначення: архітектурна терапія пов'язана з використанням архітектури та її елементів. Коли людина має змогу розглядати різні будівельні витвори, то у неї виникають враження, що супроводжуються розвитком уяви, виявленням позитивних почуттів, самовираженням з метою розвитку або відновлення функцій індивіда, що допомагає йому досягти кращої внутрішньої і міжособистісної інтеграції та якості життя.
Змістом архітекто-терапії є система диференційованих методів, способів і елементів лікувально-виховного впливу, здійснюваного за допомогою експресивної (активної) і рецептивної (пасивної) діяльності
У наші дні архітектурну терапію застосовують практично у всіх країнах Західної Європи, спрямовуючи її на широке коло не тільки нервово-психічних, а й соматичних захворювань у практиці хірургії, стоматології, геріатрії, тобто скрізь, де є розлади настрою пацієнтів. Застосування архітекто-терапії передбачає широкий діапазон психотерапевтичних показань: для антисоціальної особистості сприйняття архітектури пов'язане з розвитком самодисципліни; людині скутій архітектурне самовираження в процесі перебігу архітектурної терапії може давати переживання творчої свободи; для песиміста це може бути доказом його можливостей; для замкнутої людина – стати одним з етапів на шляху до встановлення вербального контакту, для агресивної людини дати вихід її деструктивним тенденціям.
А. Д. Полякова вважає архітекто-терапію способом лікування таких психоневротичних розладів, як порушення самосприйняття, неадекватні реакції на переживання, неврози, депресії, істерії, нав'язливі стани, дефекти інтелектуального, емоційного і фізичного розвитку. Терапія архітектурою показана також тим пацієнтам, формальний контакт з якими ускладнений. Це хворі з порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю, а також із синдромом раннього дитячого аутизму.
 
 4. СУТЬ, ПІДХОДИ, ЦІЛІ АРТ-ТЕРАПІЇ
 
Привабливість методу арт-терапії полягає для сучасної людини в тому, що цей метод в основному використовує невербальні способи самовираження та спілкування. У процесі творчості активно задіюється права півкуля мозку. Сучасна ж цивілізація задіює в основному вербальну систему спілкування і ліву «логічну» півкулю. Нормальний, гармонійний розвиток людини передбачає рівноцінний розвиток обох півкуль і нормальне міжпівкульну взаємодію. Більш того, деякі види активності людини вимагають як раз роботи правої півкулі – творчість, інтуїція, культурне освіта, пристрій сім'ї, виховання дітей і, звичайно, романтизм в любовних відносинах.
Арт-терапія апелює до внутрішніх, самовідновлюючих ресурсів людини, тісно пов'язаними з його творчими можливостями. Відмінною особливістю людини є здатність і одночасно потреба у відображенні свого внутрішнього світу. Ця особливість дозволяє активно переробляти інформацію, яка надходить ззовні. У результаті в психіці індивідуума виробляються різні адаптивні механізми. Вони дозволяють людині краще пристосовуватися до життя, бути більш успішним в постійно мінливому світі. У процесі взаємодії зі світом людина прагне усвідомити себе як особистість, зрозуміти свою роль в житті, залишити «слід». Цей слід залишається не тільки у вигляді господарської діяльності, але і в продуктах його активної психічної діяльності. Однією з яскравих форм її прояву можна вважати мистецтво та творчість. Мистецтво і творчість є наслідком процесів переробки інформації при взаємодії з навколишнім світом. Причому особа буде розвиватися гармонійно, якщо ці процеси, в цілому, несуть конструктивний, характер.
Таким чином, досягається мета:
- Вираз емоцій і почуттів, пов'язаних з переживаннями своїх проблем, самого себе;
- Активний пошук нових форм взаємодії зі світом;
- Підтвердження своєї індивідуальності, неповторності і значимості;
- І, як наслідок трьох попередніх, – підвищення адаптивності в постійно мінливому світі (гнучкості).
Ці цілі арт-терапевт виконує, працюючи як з дорослими, так і з дітьми. Дитина ще не може точно сформулювати те, що його турбує. Він може висловлювати свої страхи простими реченнями, наприклад: «Мені страшно, що в темряві може хтось прийти і мене вкрасти». Коли запитуєш дитини, хто ж це може бути, дитина може не відповісти, але спробує намалювати чи надати образне значення своєму страху (хтось, хто ходить у темряві, це може бути Баба-Яга).
Найбільш часто до методу арт-терапії вдаються в реабілітації людей з особливостями розвитку і в роботі з дітьми. Діти з відхиленнями у розвитку мають труднощі в адекватному сприйнятті світу. У такої людини порушено уявлення про цілісній картині світу. Дитина може сприймати світ як розрізнений хаотичний набір елементів. У результаті він не може знайти своє місце
Фото Капча