Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

умова контролюється при проведенні:

-перевірки місця нуля вертикального круга.
-перевірки положення колімаційної площини.
перевірки положення горизонтальної осі.
+перевірки правильності установки сітки ниток зорової труби.
176. Точність вимірювання відстаней за допомогою штрихової мірної стрічки складає:
+1: 1000 – 1: 2000.
-1: 5000 – 1: 10000.
-1: 100 – 1: 500.
-1: 10000 – 1: 25000.
-1: 500 – 1: 1000.
177. Точність вимірювання відстаней за допомогою шкалової мірної стрічки складає:
-1: 1000 – 1: 2000.
-1: 5000 – 1: 10000.
-1: 100 – 1: 500.
+1: 10000 – 1: 25000.
-1: 500 – 1: 1000.
178. Прямовисна площина, що проходить через кінцеві точки лінії, це:
+створ лінії.
-провішування лінії.
-горизонтальне прокладання лінії.
-компарування мірної стрічки.
179. Провішування ліній, якщо між кінцевими точками лінії є взаємна видимість, виконується:
-способом «із середини» та способом «вперед».
-способом «через пагорбок» та способом «через яр».
-прямим та оберненим способом.
+способом «на себе».
180. Провішування ліній, якщо між кінцевими точками лінії не має взаємної видимості, виконується:
-способом «із середини» та способом «вперед».
+способом «через пагорбок» та способом «через яр».
-прямим та оберненим способом.
-способом «на себе».
181. Поправка в довжину лінії за кут нахилу обчислюється за формулою:
182. Перед лінійними вимірюваннями необхідно виконати:
-центрування та горизонтування приладу.
-визначення місця нуля.
-визначення колімаційної помилки.
+компарування.
183. Довжина лінії, яка виміряна мірними стрічками та рулетками, обчислюється за формулою:
184. Довжина лінії, яка виміряна нитковим далекоміром, обчислюється за формулою:
185. Довжина лінії, яка виміряна світлодалекоміром, визначається за формулою:
186. Довжина лінії, яка визначена як неприступна, обчислюється за формулою:
187. Метод вимірювання перевищення за допомогою горизонтального візирного променя зорової труби – це:
+геометричне нівелювання.
-тригонометричне нівелювання.
-барометричне нівелювання.
-гідростатичне нівелювання.
-автоматичне нівелювання.
188. Метод вимірювання перевищення за допомогою похилого візирного променя зорової труби – це:
-геометричне нівелювання.
+тригонометричне нівелювання.
-барометричне нівелювання.
-гідростатичне нівелювання.
-автоматичне нівелювання.
189. Метод визначення висот точок за допомогою профілографу – це:
-геометричне нівелювання.
-тригонометричне нівелювання.
-барометричне нівелювання.
-гідростатичне нівелювання.
+автоматичне нівелювання.
190. Метод визначення висот точок, в основі якого покладена залежність зміни атмосферного тиску зі зміною висоти точки, – це:
-геометричне нівелювання.
-тригонометричне нівелювання.
+барометричне нівелювання.
-гідростатичне нівелювання.
-автоматичне нівелювання.
191. Метод визначення висот точок, в основі якого покладена властивість вільної поверхні рідини у сполучених посудинах знаходитися на однаковому рівні, – це:
-геометричне нівелювання.
-тригонометричне нівелювання.
-барометричне нівелювання.
+гідростатичне нівелювання.
-автоматичне нівелювання.
192. Для створення державної висотної мережі використовується:
+геометричне нівелювання.
-тригонометричне нівелювання.
-барометричне нівелювання.
-гідростатичне нівелювання.
-автоматичне нівелювання.
193. Геометричне нівелювання може виконуватись способом:
+нівелювання із середини.
+нівелювання вперед.
-бокового нівелювання.
194. Під час геометричного нівелювання способом із середини перевищення обчислюється за формулою:
195. Під час геометричного нівелювання способом вперед перевищення обчислюється за формулою:
196. Під час тригонометричного нівелювання перевищення обчислюється за формулою:
197. Висота візирного променю нівеліра відносно рівневої поверхні – це:
висота приладу.
+горизонт приладу.
-перевищення.
-умовна рівнева поверхня.
198. Висота візирного променю нівеліра відносно рівневої поверхні визначається за формулою:
199. Геодезичні роботи, в результаті яких визначаються перевищення, називаються:
-топографічним зніманням.
-кадастровим зніманням.
+нівелюванням.
-орієнтуванням.
200. В результаті нівелювання визначається:
+перевищення між точками місцевості.
-магнітний азимут між точками місцевості.
-дирекційні кути між точками місцевості.
-прямокутні координати точок місцевості.
201. Геометричне нівелювання виконується:
-за принципом використання похилого променя візування.
+за принципом використання горизонтального променя візування.
-за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки.
-за принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах.
202. Тригонометричне нівелювання виконується:
+за принципом використання похилого променя візування.
-за принципом використання горизонтального променя візування.
-за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки.
-за принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах.
203. Барометричне нівелювання виконується:
-за принципом використання похилого променя візування.
-за принципом використання горизонтального променя візування.
+за принципом використання залежності атмосферного тиску від висоти точки.
-за принципом використання властивості вільної поверхні рідини у сполучених сосудах.
204. Горизонтальний промінь
Фото Капча