Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

діляться на:

-астрономічні, геодезичні, маркшейдерські, спеціальні.
-механічні, оптичні, електронні.
+технічні, точні, високоточні.
-прості, повторювальні.
160. За конструкцією теодоліти діляться на:
-астрономічні, геодезичні, маркшейдерські.
+прості, повторювальні, механічні, оптичні, електронні.
-технічні, точні, високоточні.
-автоколімаційні, спеціальні.
161. Теодоліти, які мають нерухомий лімб, називаються:
+прості.
-повторювальні.
-механічні.
-електронні.
-оптичні.
162. Теодоліти, в яких лімб і алідада переміщаються незалежно одне від одного навколо вертикальної осі, називаються:
-прості.
+повторювальні.
-механічні.
-електронні.
-оптичні.
163.Складовими частинами зорової труби є:
+об’єктив, окуляр, фокусуючи лінза.
+сітка ниток.
-лімб.
-алідада.
-мікроскоп.
164. За допомогою двох підйомних гвинтів виставляють бульбашку циліндричного рівня на середину. Повертають теодоліт на 180 градусів і спостерігають чи не сходить бульбашка рівня із середини. Ці операції виконують при проведенні:
-визначення місця нуля вертикального круга.
-перевірки сітки ниток.
+перевірки осі циліндричного рівня.
-перевірки горизонтальної осі зорової труби.
-визначення колімаційної похибки.
165. Приводять теодоліт в робоче положення та наводять зорову трубу на віддалено чітко видиму точку; обертають зорову трубу навідним гвинтом алідади горизонтального кругу і дивляться чи сходить зображення точки з основного горизонтального штриха сітки ниток. Ці операції виконують при проведенні:
-визначення колімаційної похибки.
-визначення місця нуля.
+перевірки сітки ниток.
-перевірки осі циліндричного рівня.
-перевірки горизонтальної осі зорової труби.
166. Приводять теодоліт в робоче положення і наводять зорову трубу на віддалено чітко видиму висотну точку; при закріпленому горизонтальному крузі відкріпляють зорову трубу і опускають її приблизно до рівня горизонту, відмічають точку, на яку проектується центр сітки ниток (а1) ; переводять трубу через зеніт і при другому положенні кругу знову наводять зорову трубу на цю ж точку; відкріпляють зорову трубу і опускають її до рівня горизонту, відмічають точку, на яку проектується центр сітки ниток (а2) ; точки а1 та а2 повинні співпасти. Ці операції виконують при проведенні:
-визначення колімаційної похибки.
-визначення місця нуля.
-перевірки сітки ниток.
-перевірки осі циліндричного рівня.
+перевірки горизонтальної осі зорової труби.
167. Приводять теодоліт в робоче положення і наводять зорову трубу на віддалено чітко видиму точку, яка знаходиться приблизно на рівні горизонту; беруть відлік по горизонтальному кругу (при КЛ) ; переводять трубу через зеніт і знову наводять на цю ж точку та беруть відлік по горизонтальному кругу (при КП). Ці операції виконують при проведенні:
+визначення колімаційної похибки.
-визначення місця нуля.
-перевірки сітки ниток.
-перевірки осі циліндричного рівня.
-перевірки горизонтальної осі зорової труби.
168. Приводять теодоліт в робоче положення; наводять теодоліт на одну із точок і беруть відлік по горизонтальному кругу (а) ; далі відкріпляють алідаду та за ходом годинникової стрілки наводять на другу точку, беруть відлік по горизонтальному кругу (b) ; різниця цих відліків (b – а) дасть значення кута (при КЛ) ; переводять трубу через зеніт і знову виконують ті ж операції, що описані вище; знаходять значення кута (при КП). Ці види робіт виконують при визначенні:
+горизонтального кута способом прийомів.
-місця нуля вертикального круга.
-вертикального кута.
-горизонтального кута способом кругових прийомів.
169. Приводять теодоліт в робоче положення; наводять теодоліт на точку і беруть відлік по вертикальному кругу (при КЛ), далі переводять трубу через зеніт і знову наводять на цю ж точку, беруть відлік по вертикальному кругу (при КП). Ці види робіт виконують при вимірюванні:
-горизонтального кута способом прийомів.
+місця нуля вертикального круга.
-вертикального кута.
-горизонтального кута способом кругових прийомів.
170. Перед виміром горизонтального кута необхідно виконати:
+центрування та горизонтування приладу.
-визначення місця нуля.
-визначення колімаційної помилки.
-компарування.
171. Приводять теодоліт в робоче положення; при відкріпленій алідаді в полі зору мікроскопа знаходять відлік по горизонтальному кругу 00001; закріплюють алідаду, відкріплюють лімб і наводять зорову трубу на перший заданий напрямок; закріплюють лімб, відкріплюють алідаду і наводять зорову трубу на другий заданий напрямок. Ці операції виконують при вимірюванні:
-горизонтального кута способом прийомів.
-місця нуля.
-вертикального кута.
+горизонтального кута способом повторень.
172. Вісь циліндричного рівня при алідаді горизонтального кругу повинна бути перпендикулярна до вертикальної осі приладу. Ця геометрична умова контролюється при проведенні:
+перевірки циліндричного рівня.
-перевірки положення колімаційної площини.
-перевірки положення горизонтальної осі.
-визначення місця нуля вертикального круга.
173. Візирна вісь зорової труби повинна бути перпендикулярна до осі обертання зорової труби. Ця геометрична умова контролюється при проведенні:
+перевірки положення колімаційної площини.
-перевірки циліндричного рівня.
-перевірки положення горизонтальної осі.
-перевірки працездатності приладу.
174. Вісь обертання зорової труби повинна бути перпендикулярна до осі обертання приладу (вертикальної осі). Ця геометрична умова контролюється при проведенні:
-перевірки циліндричного рівня.
-перевірки працездатності приладу.
+перевірки положення горизонтальної осі.
-перевірки місця нуля вертикального круга.
175. Вертикальна нитка сітки ниток повинна бути чітко вертикальною, а горизонтальна нитка – чітко горизонтальною. Ця геометрична
Фото Капча