Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

меридіана та лінії екватора.

-точка перетину географічного меридіана та лінії екватора.
+точка перетину осьового меридіана та лінії екватора.
-точка перетину магнітного меридіана та лінії екватора.
56. Щоб уникнути від'ємних значень ординат Гаусса-Крюгера, початок відліку координат переносять від осьового меридіану на:
-500 кілометрів на схід.
+500 кілометрів на захід.
-1000 кілометрів на схід.
-1000 кілометрів на захід.
57. В проекції Гаусса-Крюгера вся земна поверхня поділяється на зони:
-за широтою через 4 градуси.
-за широтою через 6 градусів.
-за довготою через 4 градуси.
+за довготою через 6 градусів.
58. Процес порівняння даної фізичної величини з іншою однорідною фізичною величиною, яка прийнята за одиницю, це:
-компарування.
+вимірювання.
-перевірка.
-юстировка.
59. Якщо об’єкт вимірювання безпосередньо порівнюється з одиницею виміру, то це:
+прямі (безпосередні) виміри.
-непрямі (посередні) виміри.
-рівноточні виміри.
-нерівноточні виміри.
60. Якщо значенню фізичної величини визначається через інші виміряні величини, то це:
-прямі (безпосередні) виміри.
+непрямі (посередні) виміри.
-рівноточні виміри.
-нерівноточні виміри.
61. Система міри, яка одержана шляхом поділу прямого кута на 90 рівних частин, це:
-метрична міра.
-радіанна міра.
+градусна міра.
-градова (десятинна) міра.
62. Система міри, яка одержана шляхом поділу прямого кута на 100 рівних частин, – це:
-метрична міра.
-радіанна міра.
-градусна міра.
+градова (десятинна) міра.
63. Центральний кут, що спирається на дугу, довжина якої дорівнює її радіусу, це:
-довгота.
-широта.
-градус.
-азимут.
+радіан.
64. Площа земельної ділянки становить S=0, 3250 га, що дорівнює:
-3, 250 квадратних метрів.
-32, 5 квадратних метрів.
+3250 квадратних метрів.
-325 квадратних метрів.
65. Площа земельної ділянки становить S=2296 метрів квадратних, що дорівнює:
-0, 0023 га.
-22, 96 га.
+0, 2296 га.
-2, 296 га.
66. Відношення довжини лінії на плані (карті) до її горизонтального прокладання на місцевості – це:
-графічна точність масштабу.
+масштаб.
-точність масштабу.
-поперечний масштаб.
-лінійний масштаб.
67. Масштаб, який виражається у вигляді правильного дробу і його знаменник показує ступінь зменшення елементів на папері порівняно з їх величиною на місцевості це:
-лінійний масштаб.
-поперечний масштаб.
+числовий масштаб.
-точність масштабу.
68. Довжина відрізка на місцевості, яка дорівнює 0, 1 мм на топографічній карті, – це:
-лінійний масштаб.
-поперечний масштаб.
+точність масштабу.
-числовий масштаб.
69. Вказати графічну точність для масштабу 1: 25000:
-250 м.
+2, 5 м.
-0, 25 м.
-0, 025 м.
-25 м.
70. Вказати графічну точність для масштабу 1: 10000:
-10 м.
-0, 1 м.
+1, 0 м.
-100 м.
-0, 01 м.
71. Вкажіть з перерахованих масштабів найбільш дрібніший:
-1: 50000.
-1: 100000.
-1: 500.
-1: 2000.
+1: 500000.
72. Вкажіть з перерахованих масштабів найбільш крупніший:
-1: 5000.
+1: 500.
-1: 2000.
-1: 2500.
-1: 1000.
73. Якщо довжина лінії на карті масштабу 1: 25000 дорівнює 2 см, то горизонтальне прокладання на місцевості буде становити:
-125 м.
+500 м.
-250 м.
-25000 м.
-12500 м.
74. Якщо довжина лінії на карті масштабу 1: 5000 дорівнює 3 см, то горизонтальне прокладання на місцевості буде становити:
+150 м.
-1500 м.
-100 м.
-15 м.
-300 м.
75. Систему поділу топографічних карт на окремі листи називають:
-номенклатурою карт.
+розграфленням карт.
-картографічною проекцією.
-поверхнею відносності.
76. Систему позначення окремих листів топографічних карт називають:
+номенклатурою карт.
-розграфленням карт.
-картографічною проекцією.
-поверхнею відносності.
77. В основу номенклатури покладений лист топографічної карти масштабу
-1: 10 000.
-1: 100 000.
-1: 500 000.
+1: 1 000 000.
78. Лист топографічної карти масштабу 1: 1 000 000 має розміри:
-по широті 20 мінут і по довготі 30 мінут.
-по широті 2 градуси і по довготі 3 градусів.
+по широті 4 градуси і по довготі 6 градусів
-по широті 1 градус і по довготі 40 мінут.
79. Лист топографічної карти масштабу 1: 100 000 має розміри:
+по широті 20 мінут і по довготі 30 мінут.
-по широті 2 градуси і по довготі 3 градусів.
-по широті 4 градуси і по довготі 6 градусів
-по широті 1 градус і по довготі 40 мінут.
80. Графічні символи, якими відображаються на топографічних планах і картах об’єкти місцевості та їхні кількісні і якісні характеристики, – це:
-горизонталі.
+умовні знаки.
-закладання.
-номенклатура.
81. Масштабні умовні знаки служать:
-для зображення об'єктів, площа яких не виражається в масштабі карти.
Фото Капча