Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

широта.

+астрономічна довгота.
-астрономічна широта.
25. Координати, початком відліку яких є точка місцевості, це:
-астрономічні координати.
+топоцентричні координати.
-геодезичні координати.
-просторові прямокутні координати.
26. Координати, початком відліку яких є центр мас Землі, це:
+геоцентричні координати.
-топоцентричні координати.
-геодезичні координати.
-плоскі прямокутні координати.
27. Площина, яка перпендикулярна до прямовисної лінії, це:
-вертикальна площина.
+горизонтальна площина.
-площина меридіана.
-площина паралелі.
28. Довільна площина, що вміщує прямовисну лінію в даній точці, це:
+вертикальна площина.
-горизонтальна площина.
-площина меридіана.
-площина паралелі.
29. Відрізок прямовисної лінії від точки місцевості до обраної рівневої поверхні – це:
-абсциса точки.
-ордината точки;
-апліката точки;
+висота точки.
30. Висота точки, яка визначається відносно основної рівневої поверхні, це:
-відносна висота.
+абсолютна висота.
-умовна висота.
-геодезична висота.
31. В Україні абсолютні висоти визначаються в:
-Дніпровській системі висот.
+Балтійській системі висот.
-Чорноморській системі висот.
-Азовській системі висот.
32. Різниця абсолютних або умовних висот двох точок – це:
+перевищення.
-довжина лінії.
-приріст абсцис.
-приріст ординат.
33. Під нівелюванням розуміють польові роботи, в результаті яких визначають:
+перевищення між окремими точками або їхні висоти.
-проектні висоти окремих точок.
-відстані до точок «нульових робіт» та їхні висоти.
-відстані між пікетними точками та їхні висоти.
34. Зменшене подібне зображення горизонтальної проекції невеликої ділянки місцевості, в межах якого не враховується кривизна Землі, це:
-карта місцевості.
+план місцевості.
-профіль місцевості.
35. Зменшене узагальнене зображення на площині всієї або значної частини Землі, складене в прийнятій картографічній проекції з урахування кривизни рівневої поверхні, це:
+карта місцевості.
-план місцевості.
-профіль місцевості.
36. Зображення на площині вертикального перетину поверхні місцевості в обраному напрямку – це:
-карта місцевості.
-план місцевості.
+профіль місцевості.
37. Сукупність контурів і нерухомих предметів місцевості – це:
-рельєф місцевості.
+ситуація місцевості.
-профіль місцевості.
38. Нерівності земної поверхні природного походження – це:
+рельєф місцевості.
-ситуація місцевості.
-профіль місцевості.
39. При контурному (горизонтальному) зніманні на карті або на плані зображується:
-рельєф місцевості.
+ситуація місцевості.
-профіль місцевості.
-рельєф та ситуація місцевості.
40. При топографічному зніманні на карті або на плані зображується:
-рельєф місцевості.
-ситуація місцевості.
-профіль місцевості.
+рельєф та ситуація місцевості.
41. При кадастровому зніманні на плані зображується:
-рельєф місцевості.
-ситуація місцевості.
-профіль місцевості.
-рельєф та ситуація місцевості.
+контури об’єкта, ситуація та межі суміжних ділянок.
42. Основною системою координат для топографо-геодезичних робіт в Україні прийнята:
-система координат Меркатора.
-система координат Зольднера.
+система координат Гаусса-Крюгера.
-система координат Сансона.
43. В системі координат Гаусса-Крюгера за вісь абсцис (х) приймається:
+осьовий меридіан зони.
-меридіан даної точки.
-Гринвіцький меридіан.
-екватор.
44. В системі координат Гаусса-Крюгера за вісь ординат (у) приймається:
-осьовий меридіан зони.
-меридіан даної точки.
-Гринвіцький меридіан.
+екватор.
45. Довгота осьового меридіана шестиградусної зони обчислюється за формулою:
46. В системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6520 км. В якій координатній зоні знаходить дана точка?
+6.
-5.
-2.
-52.
47. В системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6420 км. В якій координатній зоні знаходить дана точка?
+6.
-4.
-2.
-42.
48. В системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6520 км. На якій відстані від осьового меридіану зони знаходить дана точка?
+20 км на схід.
-20 км на захід.
-520 км на схід.
-520 км на захід.
49. В системі координат Гаусса-Крюгера ордината точки складає у=6420 км. На якій відстані від осьового меридіану зони знаходить дана точка?
-20 км на схід.
+80 км на захід.
-420 км на схід.
-420 км на захід.
50. В системі координат Гаусса-Крюгера спотворення довжин ліній обчислюється за формулою:
51. Середній меридіан зони, який зображується у вигляді прямої лінії на площині це:
-магнітний меридіан.
+осьовий меридіан.
-географічний меридіан.
-астрономічний меридіан.
52. Осьовий меридіан на топографічній карті співпадає або паралельний з:
-горизонтальними лініями кілометрової сітки.
+вертикальними лініями кілометрової сітки.
-горизонтальними лініями внутрішньої рамки карти.
-вертикальними лініями внутрішньої рамки карти.
53. Геодезичні координати характеризуються:
-абсцисою і ординатою.
+широтою і довготою.
-меридіанами та паралелями.
-кутами та довжинами ліній.
54. Прямокутні координати характеризуються:
+абсцисою і ординатою.
-широтою і довготою.
-меридіанами та паралелями.
-кутами та довжинами ліній.
55. За початок відліку координат в проекції Гаусса-Крюгера приймається:
-точка перетину початкового (грінвічського)
Фото Капча