Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Науково-методичний центр аграрної освіти
 
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
для заміру залишкових знань студентів,
що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
 
Дисципліни:
 
«Топографія» (1 курс) ;
«Геодезія» (2 курс) ;
«Вища геодезія» (3 курс).
 
Київ
Аграрна освіта 2011
 
1. Предметом топографії є:
-питання земельно-кадастрового знімання територій.
+питання топографічного знімання великих і малих ділянок земної поверхні.
-питання створення державної геодезичної мережі.
-питання зображення сферичної поверхні Землі на площині у вигляді карт.
2. Поверхня, в точках якої потенціал сили ваги Землі скрізь має одне і те ж саме значення, це:
-фізична поверхня.
+рівнева поверхня.
-горизонтальна поверхня.
-поверхня еліпсоїду.
3. Замкнута поверхня, яка в кожній своїй точці перпендикулярна до напряму сили тяжіння (прямовисної лінії), – це:
+рiвнева поверхня.
-референц – еліпсоїд.
-земний еліпсоїд.
-еліпсоїд обертання.
4. Фігура Землі, яка утворена рівневою поверхнею, що збігається з поверхнею Світового океану в стані цілковитого спокою та рівноваги, відповідно продовжена під материками, це:
-загально-земний еліпсоїд.
+геоїд.
-референц-еліпсоїд.
-земна куля.
5. Фігура реальної Землі, яка визначена на основі геодезичних, астрономічних та гравіметричних вимірів без врахування розподілу мас в тілі Землі, – це:
-геоїд.
+квазігеоїд.
-рiвнева поверхня.
-референц – еліпсоїд.
-земний еліпсоїд.
6. Еліпсоїд, що характеризує фігуру та розміри Землі, це:
-геоїд.
-квазігеоїд.
-рiвнева поверхня.
-референц – еліпсоїд.
+земний еліпсоїд.
7. Земний еліпсоїд, що характеризує найкращим чином фігуру та розміри всієї Землі, це:
-геоїд.
-квазігеоїд.
-рiвнева поверхня.
-референц – еліпсоїд.
+загальноземний еліпсоїд.
8. Земний еліпсоїд, який взято для опрацювання геодезичних вимірів та встановлення системи геодезичних координат, це:
-геоїд
-квазігеоїд.
-рiвнева поверхня.
+референц – еліпсоїд.
-земний еліпсоїд.
9. Розміри земного еліпсоїда характеризують:
-довжини паралелей і меридіанів.
-широта та довгота.
-довжини великої та малої піввісей.
+довжина великої піввісі та полярне стиснення.
 
10. Референц-еліпсоїд Красовського характеризується розмірами великої піввісі та полярного стиснення:
-6378136 м та 1: 298, 25784.
+6378245 м та 1: 298, 3.
-6378137 м та 1: 298, 257223563.
-6377397 м та 1: 299, 2.
11. Пряма, що збігається з напрямом дії сили ваги в даній точці, – це:
-меридіан.
-паралель.
-велика піввісь.
-мала піввісь.
+прямовисна лінія.
12. Кут між прямовисною лінією і нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці – це:
+відхилення прямовисної лінії.
-широта точки.
-довгота точки.
-зближення меридіанів.
13. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які проходять через вісь обертання Землі, – це:
+меридіани.
-паралелі.
-нормалі.
-прямовисні лінії.
14. Лінії перерізу поверхні еліпсоїда площинами, які перпендикулярні до осі обертання Землі, – це:
-меридіани.
+паралелі.
-нормалі.
-прямовисні лінії.
15. Три величини, дві з яких характеризують напрям нормалі до поверхні земного еліпсоїда в даній точці простору відносно площин його екватора і початкового меридіана, а третя є висотою точки над поверхнею земного еліпсоїда, це:
-астрономічні координати.
-топоцентричні координати.
+геодезичні координати.
-геоцентричні координати.
16. Компоненти напряму прямовисної лінії в даній точці простору відносно площини перпендикулярної до осі обертання Землі та площини початкового астрономічного меридіана, це:
+астрономічні координати.
-топоцентричні координати.
-геодезичні координати.
-просторові прямокутні координати.
17. Площина, що проходить через нормаль до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і його малу вісь, це:
+площина геодезичного меридіана.
-площина геодезичної паралелі.
-горизонтальна площина.
-площина астрономічного меридіана.
18. Кут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в даній точці і площиною його екватора, це:
-геодезична довгота.
+геодезична широта.
-астрономічна довгота.
-астрономічна широта.
19. Двогранний кут між площинами геодезичного меридіана даної точки і початкового геодезичного меридіана це:
+геодезична довгота.
-геодезична широта.
-астрономічна довгота.
-астрономічна широта.
20. Висота точки над поверхнею земного еліпсоїда – це:
+геодезична висота.
-ортометрична висота.
-динамічна висота.
-нормальна висота.
21. Висота точки над поверхнею геоїда, відкладена по силовій лінії поля сили ваги, це:
-геодезична висота.
+ортометрична висота.
-динамічна висота.
-нормальна висота.
22. Площина, що вміщує прямовисну лінію в даній точці і паралельна до осі обертання Землі, це:
-площина геодезичного меридіана.
-площина геодезичної паралелі.
-горизонтальна площина.
+площина астрономічного меридіана.
23. Кут, утворений прямовисною лінією в даній точці і площиною, перпендикулярно до осі обертання Землі, це:
-геодезична довгота.
-геодезична широта.
-астрономічна довгота.
+астрономічна широта.
24. Двогранний кут між площинами астрономічного меридіана даної точки і початкового астрономічного меридіана це:
-геодезична довгота.
-геодезична
Фото Капча