Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання для заміру залишкових знань студентів, що навчаються за ОПП підготовки ОКР «бакалавр» напрямку 6. 080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
88
Мова: 
Українська
Оцінка: 

кут дорівнює румбу.

-дирекційний кут дорівнює 180 градусів мінус румб.
-дирекційний кут дорівнює 180 градусів плюс румб.
-дирекційний кут дорівнює 360 градусів мінус румб.
108. Аналітичний спосіб визначення площ ґрунтується на використанні:
-виміряних на плані довжин ліній та кутів між ними.
-виміряних на плані довжин ліній.
-планіметра.
+результатів безпосередніх вимірювань на місцевості або їхніх функцій.
-палетки з паралельними лініями.
109. Визначаючи площі палеткою з паралельними лініями, користуються:
+лінійним масштабом.
-масштабом площ.
-графіком закладень.
-контрольною лінійкою.
110. Графічним способом обчислюють площі ділянок:
-тільки трикутної форми.
-тільки прямокутної форми.
+простої геометричної форми, обмежених, як правило, прямими лініями.
-що мають форму трапеції.
-що мають будь-яку форму.
111. Величина ціни поділки планіметра залежить від:
-кількості кареток з лічильними механізмами на планіметрі.
-марки планіметра.
+довжини обвідного важеля та масштабу плану.
-довжини полюсного важеля та масштабу плану.
-довжин обвідного та полюсного важелів.
112. Аналітичним способом площа земельної ділянки визначається за формулою:
113. Основним методом створення планової державної геодезичної мережі в Україні є:
-тріангуляція.
-полігонометрія.
-трилатерація.
+GPS-спостереження.
-засічки.
114. Геодезична мережа, що забезпечує поширення координат на всю територію держави і є вихідною для побудови інших геодезичних мереж, це:
+державна геодезична мережа.
-геодезична мережа згущення.
-знімальна мережа.
115. Геодезичною основою топографічних знімань є:
-державна геодезична мережа (ДГМ).
-розрядна геодезична мережа згущення (РГМЗ).
-знімальні геодезичні мережі (ЗГМ).
-висотні геодезичні мережі.
+ДГМ, РГМЗ, ЗГМ та висотні геодезичні мережі.
116. Головною геодезичною основою топографічних знімань є:
+державна геодезична мережа.
-розрядна геодезична мережа згущення.
-знімальна геодезична мережа.
-астрономо-геодезична мережа 1класу.
-висотна геодезична мережа 1класу.
117. Геодезичний пункт астрономо-геодезичної мережі 1 класу відноситься до:
+державної геодезичної мережі.
-розрядної геодезичної мережі згущення.
-знімальної геодезичної мережі.
-висотної геодезичної мережі.
118. Геодезичний пункт мережі згущення 3 класу відноситься до:
-знімальної геодезичної мережі.
-розрядної геодезичної мережі згущення.
+державної геодезичної мережі.
-висотної геодезичної мережі.
-мережі технічного і тригонометричного нівелювання.
119. Геодезичний пункт мережі 4 класу відноситься до:
-державної геодезичної мережі.
+розрядної геодезичної мережі згущення.
-знімальної геодезичної мережі.
-висотної геодезичної мережі.
-висотної мережі тригонометричного нівелювання.
120. Засічками визначають планові координати пунктів:
-державної геодезичної мережі (ДГМ).
-розрядної геодезичної мережі згущення (РГМЗ).
+знімальної геодезичної мережі (ЗГМ).
-ДГМ, РГМЗ.
-РГМЗ, ЗГМ.
121. Прокладанням теодолітних ходів визначають планові координати пунктів:
-державної геодезичної мережі (ДГМ).
-розрядної геодезичної мережі згущення (РГМЗ).
+знімальної геодезичної мережі (ЗГМ).
-ДГМ, РГМЗ.
-ДГМ, ЗГМ.
122. Способом тріангуляції може створюватись:
+астрономо-геодезична мережа 1 класу).
++ (50%) розрядна геодезична мережа згущення.
++ (50%) знімальна геодезична мережа.
-нівелірна мережа 1 класу.
-мережі технічного нівелювання.
123. В трикутниках мережі тріангуляції вимірюються:
+всі горизонтальні кути.
-всі довжини сторін.
-одна сторона і два кута.
-дві сторони і кут між ними.
-всі кути і сторони.
124. В трикутниках мережі трилатерації вимірюються:
-всі горизонтальні кути.
+всі довжини сторін.
-одна сторона і два кута.
-дві сторони і кут між ними.
-всі кути і сторони.
125. Тип зовнішнього геодезичного знаку (тур, піраміда, простий сигнал, складний сигнал) залежить від:
-класу точності геодезичного пункту.
-типу ґрунту.
-глибини промерзання ґрунту.
+від висоти, на яку потрібно підняти прилад при виконанні вимірювань.
-типу ґрунту і глибини його сезонного промерзання.
126. Наземна споруда, що установлюється для забезпечення видимості між суміжними пунктами геодезичної мережі, це:
-репер.
-стінний репер.
+геодезичний знак.
-центр пункту.
-розпізнавальний стовп.
127. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють усі кути й хоча би одну сторону, це:
-трилатерація.
-полігонометрія.
+тріангуляція.
-супутниковий метод.
128. Побудована на місцевості система ламаних ліній з виміряними довжинами ліній та горизонтальними кутами між ними, це
-трилатерація.
+полігонометрія.
-тріангуляція.
-супутниковий метод.
129. Мережа трикутників, що межують один з одним, у яких вимірюють сторони, це:
+трилатерація.
-полігонометрія.
-тріангуляція.
-супутниковий метод.
130. У якій системі координат визначають положення пунктів ДГМ?
-В умовній системі координат.
+В загальноземній системі координат.
+В референцній системі координат.
131. Основним кутомірним приладом являється:
-мензула.
+теодоліт.
-нівелір.
-мірна стрічка.
-кіпрегель.
132. Горизонтальні кути вимірюють за допомогою:
-мірної стрічки.
- (50%) кіпрегеля.
-нівеліра.
+ (50%) теодоліта.
-мензули.
133. Вертикальні кути вимірюють за допомогою:
-мірної стрічки.
+кіпрегеля.
-нівеліра.
+теодоліта.
-мензули.
134. Горизонтальні прокладання вимірюють за допомогою:
-мірної стрічки.
+кіпрегеля.
-нівеліра.
Фото Капча