Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з ботаніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 

style="text-align: justify;">В. росту та розтягування

Г. всмоктування
16. При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня виявлено, що багатошарова частина займає основну його масу. Її клітини живі, великі, пухкі, з тонкими або потовщеними оболонками, заповнені крохмальними зернами. Ця тканина –
А. * мезодерма
Б. ендодерма
В. екзодерма
Г. епібема
17. Спостереження за проростанням зародка насінини довели, що із зародкового корінця розвивається головний корінь і росте донизу, тобто йому властивий...
А. позитивний геліотропізм
Б. * позитивний геотропізм
В. негативний геотропізм
Г. негативний геліотропізм
18. Зони кінчика молодого кореня розташовані в такому порядку... (знайдіть
правильне продовження) :
А. кореневий чохлик, розтягу, поділу клітин, всисна, провідна
Б. * кореневий чохлик, поділу клітин, розтягу, всисна, провідна
В. кореневий чохлик, поділу клітин, всисна, розтягу, провідна
Г. поділу клітин, кореневий чохлик, розтягу, всисна, провідна
Д. кореневий чохлик, розтягу, всисна, поділу клітин, провідна
19. На поперечному зрізі осьового органа рослини було виявлено, що первинна кора займає більшу його частину. Це є доказом, що даний орган:
А. * корінь первинної будови
Б. листок ізолатеральної будови
В. листок радіальної будови
Г. стебло вторинної будови
20. У центрі поперечного зрізу осьового органа виявлено провідний пучок, у якому п'ять променів ксилеми чергуються по радіусу з ділянками флоеми. Можна стверджувати, що досліджується...
А. корінь первинної будови однодольної рослини
Б. *корінь первинної будови дводольної рослини
В. кореневище однодольної рослини
Г. кореневище дводольної рослини
Д. стебло первинної будови однодольної рослини
21. Серія зрізів кореня дозволила простежити утворення бічних коренів із зовнішнього меристематичного шару центрального циліндра -...
А. екзодерми
Б. протодерми
В. * перициклу
Г. ендодерми
Д. прокамбію
22. Досліджується зона кореня, що вкрита епіблемою без продихів і кутикули, з тонкостінними кореневими волосками. Це зона...
А. кореневого чохлика
Б. поділу
В. росту
Г. * всмоктування
Д. проведення
23. З метою визначення органа і належності рослини до класу, проаналізовано поперечні зрізи і виявлено: покривна тканина епіблема; у широкій первинній корі переважає запасаюча паренхіма, клітини ендодерми з U-подібними потовщеннями, в центрі радіальний провідний пучок. Висновок: це...
А. * корінь однодольної рослини
Б. корінь дводольної рослини
В. кореневище дводольної рослини
Г. стебло дводольної рослини
24. При мікроскопічному дослідженні центрального осьового циліндра кореня звернули увагу на одношарову тканину зовнішньої частини центрального осьового циліндра, в якій закладаються бічні корені, ця тканина називається:
А. дерматоген
Б. екзодерма
В. ендодерма
Г. * перицикл
25. При мікроскопічному дослідженні первинної кори кореня виявлені під ризодермою 3-4 ряди великих, багатокутних, щільно стиснутих клітин з частково окорковілими оболонками. Ця тканина
А. * екзодерма
Б. ендодерма
В. мезодерма
Г. епіблема
26. При мікроскопічному аналізі поперечного зрізу кореня встановлено, що клітини ендодерми мають підковоподібні потовщення, провідний пучок радіальний, поліархний. Таку первинну будову мають корені...
А. *покритонасінних однодольних
Б. покритонасінних дводольних
В. голонасінних хвойних
Г. голонасінних гнетових
Д. папоротеподібних
27. У всисній зоні кореня функцію захисту внутрішніх тканин виконує...
(знайдіть правильне продовження) :
А* епіблема.
Б. ендодерма
В. екзодерма
Г. епідерма
Д. перидерма
28. На поперечному зрізі, зробленому в зоні проведення і укріплення кореня дводольної рослини, помітні 4 відкритих колатеральних пучки і 4 широких серцевинних промені. Це дозволяє зробити висновок, що в зоні всмоктування провідний пучок...
А. *радіальний тетрархний
Б. центроксилемний
В. цетрофлоемний
Г. радіальний триархний
Д. радіальний поліархний
29. На серії зрізів через зону проведення кореня кавуна простежена поява і диференціація між первинною флоемою і ксилемою вторинної бічної меристеми -...
А. прокамбію
Б. перициклу
В. фелогену
Г. *камбію
Д. дерматогену
30. Співставлення поперечних зрізів коренеплодів засвідчило, що у редиса краще, ніж у моркви, розвинута запасаюча паренхіма...
А. серцевини
Б. лубу
В. *деревини
Г. корової паренхіми
31. На зрізі кореня двосім’ядольної рослини виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зріз зроблено в зоні:
А. клітинного поділу
Б. *укріплення та проведення
В. росту та розтягування
Г. всоктування
32. Корінь, що досліджується, має вторинну безпучкову будову; у деревині, яка складається із судин і трахеїд, помітні річні кільця приросту. Отже, це корінь рослини...
А. деревної хвойної
Б. *деревної дводольної
В. трав'янистої однодольної
Г. трав'янистої дводольної
Д. трав'янистої папоротевидної
33. На зрізі коренеплоду буряка виділяється кілька камбіальних шарів з додатковими провідними пучками, тож будова коренеплоду...
А. * вторинна, полікамбіальна
Б. вторинна, монокамбіальна
В. первинна, полікамбіальна
Г. первинна, монокамбіальна
Д. перехідна, монокамбіальна
34. На зрізі кореня Helianthus annum виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зріз зроблено в зоні:
А. клітинного поділу
Б. *укріплення та проведення
В. росту та
Фото Капча