Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з ботаніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 

травматична меристема

Г. апікальна, або верхівкова меристема
7. Дослідженням поперечного зрізу кореневища встановлена наявність провідних пучків, в яких між вторинною флоемою і вторинною ксилемою є меристематична тканина -...
А. прокамбій
Б. * камбій
В. фелоген
Г. перицикл
Д. дерматоген
8. Верхівкові твірні тканини рослин... (знайдіть правильне продовження) :
А. забезпечують вторинне потовщення коренів і пагонів
Б. * забезпечують тільки видовження частин тіла
В. утворюють нові частини пагонів і коренів
Г. формують систему покривних тканин стовбурів дерев
Д. утворюють лише частини листків
9. Вторинні твірні тканини, що виникають в місцях ушкодження тіла рослини це:
А. латеральні, або бічні меристеми
Б. інтеркалярні, або вставні меристеми
В. * раневі, або травматичні меристеми
Г. апікальні, або верхівкові меристеми
10. При мікроскопії осьового органа між вторинною флоемою і вторинною ксилемою виявлене вузьке кільце сплощених, живих, тонкостінних клітин, розташованих щільно зімкненими стовпчиками. Це...
А. прокамбій
Б* камбій.
В. фелоген
Г. перицикл
Д. протодерма
11. Твірні тканини, або меристеми – це тканини, які утворюють всі тканини і органи в рослинному організмі. Вставний ріст рослини в довжину відбувається за рахунок такої тканини:
А. латеральна, або бічна меристема
Б. *інтеркалярна, або вставна меристема
В. ранева, або травматична меристема
Г. апікальна, або верхівкова меристема
12. За допомогою бічних твірних тканин у рослин... (знайдіть правильне
продовження) :
А. утворюються бічні пагони і корені
Б. утворюються квітки і плоди
В. * потовщуються пагони і корені
Г. утворюються листки
Д. видовжуються кореневища і квітконоси
13. Вторинна твірна тканина, що розміщена на периферичній частині кореня, кореневища і багаторічних стебел та утворює вторинні вторинні покривні тканини – перидерму і кірку – це:
А. прокамбій
Б. камбій
В. * фелоген
Г. перицикл
Д. дерматоген
14. У зовнішньому шарі центрального циліндра кореня первинної будови було визначено твірну тканину що утворює бічні та придаткові корені. Ця тканина:
А. *перицикл
Б. дерматоген
В. фелоген
Г. прокамбій
Д. камбій
15. При мікроаналізі зрізів стебла на периферії органу виявлено радіально розташовані ряди щільно зімкнутих клітин. Вміст клітин відсутній, стінки містять суберин. Визначити різновид тканини.
А. Провідна; флоема
Б. Провідна; судини ксилеми
В. Механічна; лібриформ
Г. * Покривна; корок
16. Мікроскопія епідерми конвалії травневої показала, що продихи оточені чотирма побічними клітинами, з яких дві бічні, а дві полярні. Вкажіть тип продихового апарату...
А. *тетрацитний
Б. діацитний
В. анізоцитний
Г. аномоцитний
17. Вивчаючи стебло, вкрите перидермою, дослідник переконався, що газообмін здійснюється через:
А. гідатоди
Б. продихи
В. пори
Г. * сочевички
18. За морфологічними ознаками трав'яниста рослина визначена як кропива дводомна, що підтверджується наявністю на епідермі жалких емергенців та в мезофілі – клітин-ідіобластів з...
А. друзами
Б. *цистолітом
В. кристалічним піском
Г. стилоїдом
Д. рафідами
19. Результати мікрохімічних реакцій засвідчили, що зовнішні оболонки епідермальних клітин листка мають товсте складчасте нашарування жироподібної речовини -...
А. *кутину
Б. суберину
В. стеарину
Г. лігніну
Д. хітину
20. При мікроскопії осьового органу рослини виявлена покривна тканини, що складається з фелогена, корка і фелодерми. Ця тканина -...
А. епідерма
Б. * перидерма
В. перицикл
Г. коленхіма
21. У мікропрепараті листка з поверхні серед базисних клітин епідерми виявлені попарно зближені ниркоподібні клітини з хлоропластами, відділені одна від одної щілиноподібним міжклітинником. Такі ознаки вказують, що в епідермі є...
А. залозки
Б. *продихи
В. нектарники
Г. гідатоди
Д. вмістища
22. Дотик до листка викликав печіння і подразнення шкіри. Мікроскопічний аналіз показав, що на листку є довгі, живі, ампулоподібні утвори з непошкодженою або обламаною мінералізованою головкою. Такі утвори характерні для кропиви дводомної – Urtica dioica, і за типом це...
А. шипи епідерми
Б. залозисті трихоми
В. *жалкі емергенці
Г. волоски-сосочки
Д. секреторні залозки
23. При мікроскопії кореня розпізнані кореневі волоски, що являють собою вирости клітин...
А. * епіблеми
Б. перидерми
В. ендодерми
Г. екзодерми
Д. мезодерми
24. При мікроскопічному дослідженні поперечного переріза кореня була виявлена покривна тканина, що складається з тонкостінних, щільних клітин з кореневими волосками. Це...
А. кореневий чохлик
Б. перидерма
В. * епіблема
Г. ендодерма
25. При мікроскопії листка розпізнана поверхнева комплексна тканина, що включає прозорі живі клітини з потовщеними кутинізованими зовнішніми оболонка ми, а також продихи і трихоми. Ця тканина -...
А. веламен
Б. ризодерма
В. кірка
Г. перидерма
Д. * епідерма
26. При мікроаналізі поперечних зрізів гілки дерева на поверхні виявлені щільні шари мертвих клітин, оболонки яких потовщені, коричневі, містять суберин. Це -...
А. коленхіма
Б.
Фото Капча