Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з ботаніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 

*ослизнення

Г. здерев’яніння
64. Спостереження довели, що мертвим рослинним клітинам не притаманна вибіркова проникність, яку в живій клітині забезпечують...
А. гіалоплазма і ядро
Б. ядро і мітохондрії
В. пластиди і мітохондрії
Г. *плазмалема і тонопласт
Д. рибосоми і гіалоплазма
65. З метою одержання емульгуючого та обволікаючого засобу зі стовбурів абрикосу звичайного зрізали світло-жовті прозорі напливи камеді, що утворилися внаслідок гумозу паренхіми, тобто її...
А. мінералізації
Б. суберинізації
В. лігніфікації
Г. кутинізації
Д. * слизового переродження
66. У складі оболонок кам'янистих клітин плоду груші звичайної – Pyrus communis – виявлено лігнін. Це свідчить, що клітини мертві, бо їх оболонки...
А. скорковілі
Б. *здерев'янілі
В. мінералізовані
Г. кутинізовані
Д. ослизнені
67. При виготовленні мазі як основу та стабілізатор використано похідні целюлози, джерелом якої служать...
А. *клітинні оболонки рослин і водоростей
Б. клітинні оболонки грибів
В. мембрани тваринних клітин
Г. мембрани рослинних клітин
Д. мембрани грибних клітин
68. У мікропрепараті внутрішньої епідерми оплодня перцю стручкового однорічного – Capsicum аппиит – добре помітні пори в потовщеній клітинній оболонці. В суміжних клітинах циліндричні порові канали співпадають за напрямком і діаметром. Пори такого типу слід охарактеризувати як...
А. облямовані
Б. косі
В. щілиноподібні
Г. галузисті
Д. * прямі
69. Внаслідок дії розчину туші на зріз кореня алтеї лікарської – Althaea officinalis – на загальному темному фоні стали добре помітні великі, ледь забарвлені клітини-ідіобласти, що містять...
А. глікоген
Б. крохмаль
В. інулін
Г. протеїн
Д. *слиз
70. Після обробки мікропрепарату розчином флороглюцину з концентрованою хлороводневою кислотою оболонки певних груп клітин набули малинового забарвлення, що свідчить про наявність в них...
А. суберину
Б. кутину
В. *лігніну
Г. глікогену
Д. кремнезему
71. Видозміни, що виникають в клітинних оболонках, пов’язані із накопиченням в них хімічних речовин. Визначіть за рахунок якої речовини відбувається окорковіння:
А. кутину
Б. лігніну
В. *суберину
Г. целюлози
72. У перезрілих соковитих плодах відбулося руйнування міжклітинної речовини і роз’єднання клітин внаслідок:
А. *мацерації
Б. лігніфікації
В. ослизнення
Г. гумозу
73. Гістохімічними реакціями встановлена вторинна хімічна зміна епідерми насінин льону, що зумовлена перебудовою полісахаридів клітинної оболонки і веде до утворення...
А. крохмалю
Б. лігніну
В. кутину
Г. *слизу
74. Непотовщені місця у вторинних оболонках, через які здійснюється обмін речовин між сусідніми клітинами носять назву:
А. трахеїди
Б. склереїди
В. * пори
Г. продихи
75. В оболонках провідних тканин утворюються складні пори, які мають клапаноподібне потовщення замикаючої плівки – торус. Пори такого типу слід визначити як...
А. * облямовані
Б. косі
В. щілиноподібні
Г. галузисті
Д. прямі
? 76. В результаті обробки рослинного мікропрепарату розчином Судан – III оболонки клітин забарвилися у рожевий колір, що свідчить про наявність в них:
А. крохмалю
Б. лігніну
В. слизу
Г. кутину
Д. суберину
77. В оболонках механічних тканин утворюються прості пори, які в суміжніх клітинах знаходяться одна напроти другої та мають видовжений поровий канал. Пори такого типу слід охарактеризувати як...
А. облямовані
Б. косі
В. * щілиноподібні
Г. галузисті
Д. прямі
 
Перелік тестових запитань до розділу ”Рослинні тканини. ”
 
1. Розростання осьових органів у товщину обумовлено твірною діяльністю:
А. верхівкових меристем
Б. ендодерми
В. * бічних меристем
Г. вставних меристем
2. При мікроскопії осьового органу між вторинною ксилемою і вторинною флоемою виявлена тканина у вигляді вузького тяжа, що має дрібні, живі, тонкостінні, щільнозімкнуті клітини. Отже ця тканина -...
А. прокамбій
Б. * камбій
В. фелоген
Г. перицикл
3. Визначається тканина, для клітин якої характерно: ядро відносно велике; цитоплазма без вакуоль; мітохондрії і рибосоми численні; ендоплазматична сітка слабко розвинена; пластиди в стадії пропластид; ергастичні речовини відсутні. Отже, це...
А. коленхіма
Б. епідерма
В. ендосперм
Г. * меристема
Д. хлоренхіма
4. Досліджено, що поділ клітин перициклу кореня забезпечує формування додаткових бруньок та...
А. трихом
Б. додаткових коренів
В. ризодерми
Г. * бічних коренів
Д. кореневих волосків
5. За допомогою вставних твірних тканин у рослин... (знайдіть правильне продовження) :
А. * видовжуються частини тіла
Б. утворюються нові шари тканин у разі потовщення органів
В. утворюються нові органи
Г. утворюються бічні корені і пагони
Д. формуються покривні тканини
6. Твірні тканини, або меристеми – це тканини, які утворюють всі тканини і органи в рослинному організмі. Ріст рослини в товщину відбувається за рахунок такої тканини:
А. * латеральна, або бічна меристема
Б. інтеркалярна, або вставна меристема
В. ранева, або
Фото Капча