Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з ботаніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 

центрофлоемний

Б. концентричний центроксилемний
В. колатеральний закритий
Г. радіальний тетраархний
70. При мікроаналізі поперечного зрізу стебла встановлена наявність пучків, в яких між флоемою і ксилемою, розміщеними на одному радіусі, немає камбію. Отже, пучки...
А. радіальні
Б. концентричні
В. відкриті колатеральні
Г. *закриті колатеральні
71. У зоні всмоктування кореня виявлено один провідний пучок, у якому ділянки ксилеми і флоеми чергуються по радіусах. Можна зробити висновок, що за типом пучок...
А. колатеральний
Б. біколатеральний
В. * радіальний
Г. центроксилемний
Д. центрофлоемний
72. Мікроскопія стебла квіткової рослини засвідчила, що у флоемі наявні усі її гістологічні елементи, а саме: ситовидні трубки з клітинами-супутницями, луб’яна паренхіма і...
А. ксилемна паренхіма
Б. *луб'яні волокна
В. ксилемні волокна
Г. судини
Д. трахеїди
73. На поперечному зрізі стебла гарбуза добре помітні відкриті провідні пучки, які мають зовнішню і внутрішню флоему, що характерно для пучків...
А. центроксилемних
Б. центрофлоемних
В. радіальних
Г. * біколатеральних
Д. колатеральних
74. До складу комплексної тканини ксилеми голонасінних входять прозенхімні клітини з загостреними кінцями і здерев’янілими оболонками які мають облямовані пори. Визначте дані структури:
А. судини
Б. *трахеїди
В. волокна
Г. склереїди
75. Нисхідну течію органічних речовин у квіткових рослин забезпечують ситовидні трубки. Для підтримання їх життєдіяльності флоема містить:
А. провідні пучки
Б. камбій
В. *клітини-супутниці
Г. луб’яну паренхіму
 
Перелік запитань до розділу
„Мікроскопічна будова вегетативних органів рослин”.
 
1. При мікроскопічному дослідженні поперечного зрізу хвоїнки сосни виявлено, що мезофіл складається з клітин, які мають багато хлоропластів і звивисті клітинні оболонки. Отже він утворений паренхімою…
А. *складчастою
Б. губчастою
В. палісадною
Г. запасною
Д. водносною
2. Мікроскопія листка світлолюбивої рослини показала, що під епідермою розташовані декілька щільних шарів видовжених хлорофілоносних клітин, які орієнтовані перпендикулярно до поверхні листка. Тобто, ця паренхіма –
А. * палісадна
Б. губчаста
В. складчаста
Г. водоносна
Д. запасна
3. Якщо продихи розташовані на верхній епідермі, то такий листок називається:
А. амфістоматичним
Б. * епістоматичним
В. гіпостоматичним
4. У листка рути пахучої під верхньою і нижньою епідермами розташована стовпчаста паренхіма, отож, будова листка...
А. дорзо-вентральна
Б. ізолатеральна недиференційована
В. *ізолатеральна диференційована
Г. радіальна
5. При мікроскопії листка встановлено, що він має багатошарову епідерму з потовщеними оболонками, товстою кутикулою і продихами в криптах. Це дозволяє припустити, що рослина росте в посушливих умовах, тобто є...
А. *ксерофітом
Б. мезофітом
В. гідрофітом
Г. гігрофітом
6. Мікроскопічне дослідження хвоїнки голонасінних показало, що під епідермою розташований шар товстостінних клітин, який виконує захисну і механічну функцію, це так звана...
А. * гіподерма
Б. кристалоносна обкладка
В. ендодерма
Г. коленхіма
Д. склеренхіма
7. Якщо продихи розташовані на нижній епідермі, то такий листок називається:
А. амфістоматичним
Б. епістоматичним
В. * гіпостоматичним
8. При мікроскопії листка розпізнана поверхнева комплексна тканина, що включає прозорі живі клітини з потовщеними кутинізованими зовнішніми оболонками, а також продихи і трихоми. Ця тканина -...
А. веламен
Б. ризодерма
В. кірка
Г. перидерма
Д. * епідерма
9. У посушливий період листки степової рослини – ковили скручуються для зменшення випаровування завдяки наявності в епідермі особливих клітин -...
А. базисних
Б. побічних
В. замикаючих
Г. секреторних
Д. * моторних
10. При мікроаналізі наданого листка встановлено, що епідерма позбавлена кутикули, продихів і трихом, а мезофіл складає повітроносна паренхіма. Отже, листок належить гідрофітові – мешканцю...
А. середньо-сухої місцевості
Б. * водойми
В. слабко зволоженої місцевості
Г. посушливої місцевості
11. У верхівкових, добре освітлених листків липи мезофіл диференційований і дещо відрізняється від мезофілу низових, мало освітлених листків, а саме -...
А. *більшою кількістю шарів стовпчастої хлоренхіми
Б. меншою кількістю шарів стовпчастої хлоренхіми
В. наявністю тільки складчастої хлоренхіми
Г. наявністю тільки губчастої хлоренхіми
12. Результати вивчення зовнішньої і внутрішньої будови соковитих листків Aloe вказали на пристосованість рослини до нестачі ґрунтової й атмосферної вологи, що притаманно листковим...
А. мезофітам
Б. гігрофітам
В. гідрофітам
Г. * сукулентам
13. Зріз листка овальний в обрисі, епідерма верхньої і нижньої сторін морфологічно однакова, мезофіл однорідний, складчастий; отож, будова листка...
А. дорзо-вентральна
Б. *радіальна
В. ізолатеральна диференційована
Г. ізолатеральна недиференційована
 
14. Для якої тканини характерні пропускні клітини, що знаходяться в корені первинної будови?
А. *ендодерма
Б. перицикл
В. мезодерма
Г. центральний осьовий циліндр
Д. екзодерма
15. На зрізі кореня Helianthus annum виявлена вторинна пучкова будова, це означає, що зріз зроблено в зоні:
А. клітинного поділу
Б. *укріплення та проведення
Фото Капча