Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з ботаніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">48. Нисхідний рух органічних речовин від листків до інших органів рослин забезпечують:

А. судини
Б. трахеїди
В. * ситовидні трубки
Г. луб’яні волокна
49. При мікроскопічному і гістохімічному аналізі черешка виявили живі паренхімні клітини з потовщеними у кутах целюлозними оболонками, що характерно для …
А. губчастої паренхіми
Б. * кутової коленхіми
В. пластинчастої коленхіми
Г. пухкої коленхіми
50. Під мікроскопом розглядали листки камелії. Помітили відносно короткі паренхімні клітини з великою кількістю щілиновидних і галузистих пор у їхній оболонці. Як називаються такі структури, які ми спостерігаємо в полі зору мікроскопа?
А. коленхіма
Б. *склереїди
В. судини
Г. трахеї
1. Трубчасті структури без протопласта, що мають рівномірні потовщення у вигляді кілець, спіралей чи драбин та входять до складу ксилеми – це:
А. склереїди
Б. волокна
В. * судини
Г. трахеїди
52. Судини функціонують короткий час, тому що їх поступово закупорюють вирости паренхіми через пори всередину судини. Ці структури:
А. трахеїди
Б. *тили
В. калюс
Г. камеді
53. Дослідженнями встановлено, що транспорт води і розчинених мінеральних речовин у висхідному напрямку по стеблу рослини забезпечують….
А. * судини і трахеїди
Б. ситовидні трубки
В. деревинні волокна
Г. паренхіма і коленхіма
54. При мікроскопії стебла квіткової рослини у флоемі ідентифіковані клітини-супутниці, що супроводжують...
А. * ситовидні трубки
Б. молочні трубки
В. трахеїди
Г. судини
Д. волокна
55. Висхідний рух неорганічних речовин у хвойних забезпечують...
А. судини
Б. ксилемні волокна
В. ситовидні трубки
Г. флоемні волокна
Д. * трахеїди
56. У мезофілі листка маслини визначені зірчасті гострокінцеві клітини зі значно потовщеними оболонками та щілиновидними порами. Ці структури індентифіковано як:
А. трахеїди
Б. *склереїди
В. цистоліти
Г. гідатоди
57. В потовщеній оболонці судин провідної тканини залишаються непотовщені місця у вигляді облямованих пор. Який це тип судин?
А. сітчасті
Б. кільчасті
В. *пористі
Г. спіральні
58. Дослідженнями встановлено, що транспорт продуктів фотосинтезу забезпечують...
А. судини і трахеїди
Б. пористі трахеїди
В. *ситовидні трубки
Г. паренхіма і коленхіма
Д. луб'яні волокна
59. На поперечному зрізі трав'янистого стебла під епідермою виявлено кілька шарів живих паренхімних клітин з целюлозними оболонками. При цьому тангентальні стінки клітин значно потовщені, що характерно для...
А. кутової коленхіми
Б. пухкої коленхіми
В. * пластинчастої коленхіми
Г. запасаючої паренхіми
Д. асимілюючої паренхіми
60. Живі клітини з ядром і густою цитоплазмою, які забезпечують життєдіяльність ситовидних трубок – це:
А. трахеїди
Б. лібриформ
В. * клітини супутниці
Г. обкладові волокна
61. На поздовжньому зрізі стебла Quercus robur у складі флоеми виявлені тяжі щільно зімкнених прозенхімних клітин із загостреними кінцями і рівномірно потовщеними, частково здерев'янілими оболонками. Отже, це...
А. деревинні волокна
Б. *луб'яні волокна
В. трахеїди
Г. кутова коленхіма
Д. пластинчаста коленхіма
62. Дослідами встановлено, що рух води і мінеральних розчинів забезпечують...
А. деревинні та луб'яні волокна
Б. * судини та трахеїди
В. ситовидні трубки та клітини-супутниці
Г. ендодерма та перицикл
Д. кутова та пластинчаста коленхіма
63. Серед елементів ксилеми досліджуваного провідного пучка переважали трубчасті членисті структури зі спіральними потовщеннями оболонки, тобто -...
А. ситовидні трубки
Б. *судини
В. ксилемні волокна
Г. трахеїди
Д. молочні трубки
64. До складу комплексної тканини флоеми входять декілька типів тканин. Визначте тканину за описом: живі тонкостінні паренхімні клітини з целюлозними оболонками, в яких накопичуються поживні речовини.
А. механічна
Б. видільна
В. деревинна паренхіма
Г. * луб’яна паренхіма
65. При мікроскопії стебла дводольної рослини виявлена комплексна тканина: ситовидні трубки з клітинами-супутницями, луб’яні волокна, луб’яна паренхіма. Це…
А. ксилема
Б. корок
В. перидерма
Г. *флоема
66. Для кореневищ і листкових черешків папоротевидних рослин характерні провідні пучки, в яких у центрі пучка знаходиться ксилема, а навколо неї розташована флоема. Такий пучок називається:
А. концентричний центрофлоемний
Б. радіальний тетраархний
В. *концентричний центроксилемний
Г. біколатеральний
67. На поперечному зрізі стебла кукурудзи видно судинно-волокнистий пучок, у якому тканини розташовані таким чином: зовнішня ділянка представлена флоемою, внутрішня – ксилемою. Ззовні ксилема і флоема оточені склеренхімою. Камбій відсутній. Такий пучок називається
А. колатеральним відкритим
Б. *колатеральним закритим
В. біколатеральним закритим
Г. центрофлоемним концентричним
68. Флоема і ксилема являються комплексними тканинами. До їх складу входить 3 типи тканин: механічна, провідна, а також…
А. покривна
Б. *основна
В. ендодерма
Г. видільна
 
69. Кореневищам однодольних рослин (конвалії) притаманні провідні пучки, в яких в центрі пучка розташована флоема, а ксилема її оточує з усіх сторін. Як такий пучок називається:
А. *концентричний
Фото Капча