Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з ботаніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;">Д. амілопластах

44. Дія розчину Люголя викликає бурувате забарвлення вмісту клітин прокаріотичної синьозеленої водорості спіруліни. Це свідчить про наявність в них такої резервної речовини, як...
А. * глікоген
Б. крохмаль
В. білок
Г. інулін
Д. жирна олія
45. Резервний крохмаль, який накопичують клітини запасаючих органів, являє собою сферичні кристали різного розміру...
А. * шаруваті, видоспецифічні за формою
Б. шаруваті, тільки кулясті
В. нешаруваті, видоспецифічні за формою
Г. нешаруваті, тільки кулясті
Д. шаруваті або нешаруваті, тільки кулясті
46. В зелених частинах рослин завжди присутній фермент діастаза, що гідролізує...
А. запасний крохмаль
Б. запасні білки
В. *асиміляційний крохмаль
Г. запасний інулін
Д. запасний глікоген
47. Досліджені крохмальні зерна мали 3-4 центри крохмалеутворення, навколо них індивідуальні шари крохмалю, а також спільні нашарування. Отже, досліджені зерна...
А. складні
Б. * напівскладні
В. складно-напівскладні
Г. прості
48. При мікроскопічному досліджені листків конвалії виявлено в клітинах поодинокі або пучками кристали у вигляді голок, що випадають при її пошкодженні (коли розрізати клітину). Дайте назву цим кристалам…
А. друзи
Б. *рафіди
В. призми
Г. цистоліти
49. При мікроскопічному дослідженні листка фікуса в деяких клітинах епідерми виявлено внутрішній виріст клітинної оболонки зі скупченням кристалів, які при дії хлористоводневої кислоти розчиняються з виділенням вуглекислого газу. Ця структура:
А. поодинокий кристал
Б. *цистоліт
В. стилоїд
Г. друза
50. Мікроскопічний аналіз листків конвалії звичайної – Convallaria majalis – довів, що в мезофілі накопичується два різновиди кристалів оксалату кальцію: в крупних, еліптичних ідіобластах – зібрані в пучки тонкі голчасті кристали – рафіди, а у вузьких клітинах-ідіобластах великі поодинокі голчасті …
А. цистоліти
Б. друзи
В. призматичні кристали
Г. ромбічні кристали
Д. * стилоїди
51. Визначено, що клітинний сік різних частин рослини містить азотисті органічні сполуки: алкалоїди, амінокислоти, пептиди та...
А. органічні кислоти
Б. жирні кислоти
В. * білки
Г. вуглеводи
52. При мікроскопії поверхневого препарату листка дуба звичайного – Quercus robur – у клітинах, що оточують жилки, знайдені поодинокі кристали, які при додаванні хлористоводневої кислоти розчиняються без виділення бульбашок СО2. Отже, це кристали...
А. *оксалату кальцію
Б. карбонату кальцію
В. кремнезему
Г. протеїну
Д. інуліну
53. При мікроскопії нижньої епідерми листка традесканції зебрини – Tradescancia zebrina – у великій центральній вакуолі клітин виявлено антоціан, що робить клітинний сік...
А. *фіолетовим
Б. червоним
В. зеленим
Г. жовтим
Д. блакитним
54. Співставлення хімічного складу зелених і пожовтілих листків довело, що опадаюче, старе листя містить мало сполук азоту і фосфору, а багато...
А. ліпідів
Б. полісахаридів
В. ефірних олій
Г. * оксалату кальцію
55. В листках смоковниці – Ficus carica – розпізнані клітинні структури, що складаються з ніжки – виросту клітинної оболонки та тіла із зростків кристалів. Таку будову мають...
А. рафіди
Б. стилоїди
В. друзи
Г. * цистоліти
Д. кристалічний пісок
56. Порожнина в цитоплазмі, оточена тонопластом і заповнена клітинним соком, яка підтримує тургор клітини – це…
А. ядро
Б. * вакуоля
В. оболонка
Г. пластида
Д. мітохондрія
57. При мікроскопічному дослідженні листка споришу, витриманого у лужному розчині, спостерігаються зірчасті кристали оксалату кальцію. Отже це:
А. рафіди
Б. *друзи
В. призматичні кристали
Г. ромбічні кристали
Д. пластинчасті кристали
58. В клітині присутні кристалічні включення, які при додаванні розчину хлористоводневої кислоти поступово зникають з виділенням пухирців газу. Отже, клітини накопичили...
А. кальцію оксалат
Б. * кальцію карбонат
В. калію оксалат
Г. калію карбонат
Д. кремнезем
59. В дослідженому клітинному соку вакуоль наявні: мінеральні речовини, азотовмісні і безазотисті органічні сполуки, водорозчинні вітаміни, а також біологічно активні речовини -...
А. целюлоза і геміцелюлоза
Б. протеїди і ліпопротеїди
В. жирні і ефірні олії
Г. *антибіотики і гормони
60. У більшості досліджених представників роду фікус родини шовковицеві в субепідермальному шарі виявлені спеціалізовані клітини літоцисти, що містять кристалогідрати...
А. оксалату кальцію
Б. * карбонату кальцію
В. амілопектину
Г. амілази
Д. інуліну
61. При мікроскопії кореневища купини лікарської – Polygonatum officinale – у паренхімі розпізнані ідіобласти з пучками рафідів –
А. голчастих кристалів карбонату кальцію
Б. * голчастих кристалів оксалату кальцію
В. призматичних кристалів кремнезему
Г. зірчастих кристалів карбонату кальцію
Д. зірчастих кристалів оксалату кальцію
62. В наслідок дії хлор-цинк-йоду потовщені безбарвні оболонки клітин коленхіми стали фіолетовими. Це свідчить про наявність в оболонках...
А. мінеральних речовин
Б. лігніну
В. суберину
Г. *целюлози
63. Насіння льону використовують в медицині як обволікаючий засіб, завдяки здатності вторинних оболонок до...
А. гумозу
Б. окорковіння
В.
Фото Капча