Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з ботаніки

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
89
Мова: 
Українська
Оцінка: 

хлоренхіма

В. камбій
Г. * корок
Д. лібриформ
27. Співставлення епідерми представників губоцвітих довело, що у значної більшості продихи з двома побічними клітинами, суміжні стінки яких перпендикулярні до продихової щілини. Такий продиховий апарат...
А. аномоцитний
Б. * діацитний
В. анізоцитний
Г. тетрацитний
Д. парацитний
28. Продихи в епідермі листків видів родини капустяні мають три побічні клітини, з яких одна менша за інші, тож тип продихового апарату...
А. діацитний
Б. аномоцитний
В. * анізоцитний
Г. парацитний
Д. тетрацитний
29. Стовбур дерева вкритий тканиною, що являє собою сукупність перидерм. Це -...
А. гіподерма
Б. * кірка
В. мезодерма
Г. ризодерма
Д. екзодерма
30. Досліди переконали: у дерев газообмін здійснюється через...
А. пори
Б. пропускні клітини
В. продихи
Г. *сочевички
Д. гідатоди
31. Епідерма являється комплексною складною тканиною. До її складу входять базисні клітини, продихи та…
А. сочевички
Б. *трихоми
В. меристеми
Г. ендодерма
32. При мікроскопії листка на зубчиках виявлено гідатоди, які являються пристосуванням до виділення крапельно-рідкої вологи, тобто здійснюють процес:
А. азообміну
Б. внутрішньої секреції
В. транспірації
Г. *гутації
33. На зрізах екзокарпія апельсина визначена епідерма, паренхіма і великі секреторні утворення без чітких внутріщніх меж –
А. * лізигенні вмістища
Б. схізолізигенні канали
В. членисті молочники
Г. нечленисті молочники
34. М’якоть голкоподібного листка складає жива тканина з внутрішніми петльоподібними виростами оболонки, вздовж якої розташовані хлоропласти. Який вид має паренхіма цього листа?
А. запасаюча
Б*. складчаста
В. губчаста
Г. палісадна
35. На поздовжньому зрізі корової частини кореня кульбаби добре помітні трубчасті видільні структури із густим вмістом. Вони з'єднані між собою бічними виростами. Такі ознаки мають...
А. *членисті молочники з анастомозами
Б. нечленисті, негалузисті молочники
В. членисті молочники без анастомозів
Г. нечленисті, галузисті молочники
36. Секрети залозок духм'яних листків набули оранжевого забарвлення під впливом реактиву Судан III. Це свідчить, що залозки містять...
А. *ефірні олії
Б. жирні олії
В. пектини
Г. дубильні речовини
Д. мінеральні речовини
37. В квітці виявлені секреторні структури, які виділяють цукристі розчини і приваблюють тварин-запилювачів. Це -...
А. осмофори
Б. жалкі волоски
В. клейкі волоски
Г. *нектарники
38. Встановлено, що у кореневищі та коренях Inula helenium є порожнини без чітких внутрішніх меж, які заповнені ефірними оліями:
А. *лізигенні вмістища
Б. схізогенні вмістища
В. членисті молочники
Г. смоляні ходи
39. Клітини пухкої паренхімної тканини серцевини стебла живі, з тонкою пористою оболонкою. Ця тканина -...
А. механічна
Б. *основна
В. провідна
Г. твірна
Д. покривна
 
40. Ефіроолійні види родини губоцвіті мають в епідермі видільні структури з короткою ніжкою і великою кулястою головкою із 8 або 12 радіально розташованих секреторних клітин. Це -...
А. нектарники
Б. вмістища
В. гідатоди
Г. емергенці
Д. *залозки
41. З листкової пластинки вода виділяється через щілину між двома замикаючими клітинами епідерми, які не можуть закриватися і відкриватися. Вкажіть видільну тканину зовнішньої секреції.
А. *гідатоди
Б. головчасті волоски
В. клейкі волоски
Г. осмофори
42. В складчастій паренхімі хвоїнки голонасінної рослини під мікроскопом видно невеликі виповнені живицею отвори, облямовані зсередини живими тонкостінними видільними клітинами, які зовні оточені клітинами склеренхіми, тобто секреторне утворення...
А. молочні ходи
Б. гідатоди
В. * смоляні ходи
Г. нектарники
43. Доведено, що синтез і накопичення в органах чистотілу звичайного – Chelidonium majus оранжевого латексу забезпечують спеціалізовані секреторні структури -...
А. канальці
Б. гідатоди
В. * молочники
Г. трихоми
Д. вмістища
44. Визначена інтенсивно-зелена тканина, що складається з живих, тонкостінних, стовпчастих, щільно зімкнених клітин, розташованих перпендикулярно поверхні листка. Цією тканиною є...
А. пухка паренхіма
Б. складчаста паренхіма
В. * палісадна паренхіма
Г. запасаюча паренхіма Д. аеренхіма
45. При мікроскопії рослини виявлені ефіроолійні залозки, що мають парну кількість клітин, розташованих двома рядами в 3-4 яруси. Це дозволяє припустити, що рослина належить до родини...
А. *Asteraceae – айстрові
Б. Scrophulariaceae – ранникові
В. Solanaceae – пасльонові
Г. Аріасеае – селерові
Д. Lamiaceae – глухокропивові
6. Анатомо-гістохімічними дослідженнями підтверджено: терпентинна олія в складі смоли сосни звичайної – Pinus silvestris, що має антимікробну, антивірусну і подразнюючу дію, накопичується в...
А. *схизогенних ходах
Б. лізигенних ходах
В. членистих молочниках
Г. нечленистих молочниках
Д. ефіроолійних канальцях
47. Екзогенні вирости епідермальних клітин листка мають двоклітинну маленьку ніжку і секретуючу багатоклітинну грушоподібну головку. Вони охарактеризовані як...
А. * залозисті волоски
Б. криючі волоски
В. всмоктувальні волоски
Г. захисні емергенці
Д. секреторні ідіобласти
Фото Капча