Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

М-холінорецептори

C. Н-холінорецептори
D. Бета-адренорецептори
E. М- та Н-холінорецептори
У людини з захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?
A. Реніну
B. Адреналіну
C. Норадреналіну
D. Вазопресину
E. Катехоламінів
У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об»єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
A. Катехоламіни
B. Симпатичні безумовні рефлекси
C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
D. Симпатичні умовні рефлекси
E. Парасимпатичні умовні рефлекси
16. У хворого на ЕКГ виявлено, що інтервал RR дорівнює 1, 5 с, частота серцевих скорочень – 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму серця?
A. Атріовентрикулярний вузол
B. Синусовий вузол
C. Пучок Гіса
D. Ліва ніжка Гіса
E. Права ніжка Гіса
При підйомі на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється збільшення:
A. Кількості функціонуючих капілярів.
B. В‘язкості крові.
C. Хвилинного об‘єму крові.
D. Вмісту іонів в плазмі крові.
Е. Об‘єму циркулюючої крові.
При стресі у літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється активація
А. Симпатоадреналової системи.
В. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва.
С. Функції щитовидної залози.
D. Функції ори наднирників.
Е. Функції гіпофіза.
Перед стартом у спортсмена збільшились частота і сила серцевих скорочень. Реалізація яких рефлексів викликала ці зміни?
A. Симпатичних безумовних.
B. Парасимпатичних умовних.
C. Парасимпатичних безумовних.
D. Симпатичних умовних.
Е. Периферичних.
На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?
A. Синоатріальний вузол
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Пучок Гіса
D. Ніжки пучка Гіса
E. Волокна Пуркін’є
При аналізі ЕКГ людини з’ясовано, що у другому стандартному відведенні від кінцівок зубці Т позитивні, їх амплітуда та тривалість нормальні. Вірним є висновок, що у шлуночках серця нормально відбувається процес:
A. Деполяризації.
B. Збудження
C. Реполяризації
D. Скорочення
E. Розслаблення
При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?
A. Ацетилхолін
B. Адреналін
C. Норадреналін
D. Тироксин
E. Атріопептид
23. У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?
A. 3, 75 л
B. 5 л
C. 2, 5 л
D. 2, 0 л
E. 1, 5 л
24. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?
A. Вазопресин
B. Адреналін
C. Ангіотензин-ІІ
D. Норадреналін
E. Серотонін
Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
A. Безумовні симпатичні рефлекси
B. Умовні симпатичні рефлекси
C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
D. Катехоламіни
E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни
На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?
A. Зменшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення частоти скорочень
C. Зменшення сили скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E. Зупинка серця в систолі
У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища?
A. Посилення роботи серця
B. Зменшення еластичності судин.
C. Зменшення об»єму циркулюючої крові
D. Зниження тонусу судин у м'язах.
E. Збільшення опору судин
В експерименті на тварині досліджують серцевий цикл. Закриті усі клапани серця. Якій фазі це відповідає?
A. Ізометричного скорочення.
B. Асинхронного скорочення.
C. Протодіастолічний період.
D. Швидкого наповнення.
E. Повільного наповнення.
У хворого високий артеріальний тиск внаслідок підвищеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити блокатори:
A. бета-адренорецепторів
B. альфа- та бета-адренорецепторів
C. альфа-адренорецепторів
D. М-холінорецепторів
E. Н1-рецепторів
У пацієнта має місце зменшення швидкості проведення збудження по атріовентрикулярному вузлу. На ЕКГ при цьому буде реєструватися збільшення тривалості:
A. Інтервалу Р-Q
B. Зубця Р
C. Іінтервалу R-R
D. Комплексу QRS
E. Сегмента S-T
У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм
A. Правий шлуночок
B. Лівий шлуночок
C. Аорта
D. Легенева артерія
E. Передсердя
В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу
Фото Капча