Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

треба вибрати?

A. III (В) Rh+
B III (В) Rh-
C. IV (АВ) Rh-
D II (А) Rh+
E. I (О) Rh-
Після накладання джгута у досліджуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушенням функції яких клітин крові це пов'язано?
A Тромбоцитів
B Макрофагів
C. Базофілів
D. Нейтрофілів
E. Еритроцитів
При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові?
A IV (AB)
B II (A)
C. III (B)
D. Неможливо визначити
E. I (O)
Пацієнт відвідав лікаря-стоматолога з метою екстракції зуба. Після видалення зуба кровотеча з лунки не припинялася на протязі 15 хв. З анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на хронічний активний гепатит. Яка можлива причина подовження часу кровотечі?
A. Зниження вмісу фібрингену в крові
B. Тромбоцитопенія
C. Гіпокальціємія
D. Підвищення активності антикоагулянтної системи
E. Зниження вмісту альбумінів в крові
У водолазів при швидкому підйомі із глибини на поверхню існує імовірність розвитку декомпресійної хвороби, що може призвести до смерті внаслідок газової емболії. Який газ при цьому виділяється?
A. О2
B. CО2
C. N2
D. СО
E. NО2
Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни в кровоносній системі будуть у неї?
A Збільшення кількості гемоглобіну
B Збільшення діаметра кровоносних судин
C. Зниження кількості лейкоцитів
D. Збільшення кількості лейкоцитів
E. Порідшання пульсу
Після побутової травми у пацієнта 18 років з'явились постійні запаморочення, ністагм очей, скандована мова, невпевнена хода. Це свідчить про порушення функції:
A. Мозочка
B Рухової кори
C. Вестибулярних ядер
D Базальних гангліїв
E. Чорної субстанції
Визначення груп крові за допомогою моноклональних тест-реагентів у пацієнта виявило позитивну реакцію аглютинації з реагентами анти-А і анти- В та негативну з анти-D. Якої групи кров цього пацієнта?
A. ІІ (А) Rh +
B. ІV (АВ) Rh –
C. ІІІ (В) Rh –
D. ІV (АВ) Rh +
E. І (0) Rh +
У хворого гострий інфекційний процес, що супроводжується гарячкою. Температура тіла становить 39, 5ºС. В який бік зміститься крива дисоціації оксигемоглобіну внаслідок підвищення температури?
A. Вправо.
B. Уліво
C. Уверх
D. Униз
E. Не зміниться
При медогляді хлопчика 5 років виявили значне підвищення числа еозинофілів в одиниці об'єму крові. Що із вказаного може бути причиною еозинофілії?
A. Ожиріння
B. Гіподинамія
C. Гіпотермія
D. Глистні інвазії
Е. Фізичне навантаження
Людина довгий час проживала в умовах високогір'я. Які зміни в кровоносній системі будуть у неї?
А. Збільшення кількості гемоглобіну
В. Збільшення кількості лейкоцитів
С. Зниження кількості лейкоцитів
D. Порідшання пульсу
Е. Збільшення діаметра кровоносних судин
У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трасплантату розвинулась реакція відторгнення. Які основні ефекторні клітини беруть участь в даній імунологічній реакції?
A. Т-лімфоцити-цитотоксичні
В. В-лімфоцити
C. Плазмоцити
D. Т-лімфоцити-супресори
Е. Т-лімфоцити-хелпери
При обстеженні хворого була виявлена недостатня кількість імуноглобулінів. Які з перелічених клітин імунної системи виробляють імуноглобуліни?
A. Плазматичні
В. Т-хелпери
С. Т-кілери
D. Т-супресори
Е. Плазмобласти
При визначенні групи крові за системою АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та III груп і не викликала сироватка II групи. Які аглютиногени є в цих еритроцитах?
A. В
B. А
С. С
D. А та В
Е. Аглютиногенів немає
Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8-му добу трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу почав відторгатися. Які клітини беруть у цьому участь?
A. Т-лімфоцити
В. Базофіли
С. Еритроцити
D. В-лімфоцити
E. Еозинофіли
До клініки доставили пацієнта 32 років з масивною крововтратою внаслідок автодорожної травми. Пульс 110 уд/хв., частота дихання – 22 за 2 хв., АТ-100/60 мм рт. ст. Яка зміна крові із перелічених буде найбільш характерною через 1 годину після крововтрати?
A. Гіпохромія еритроцитів
B. Гіпопротеїнемія
C. Еритропенія
D. Гіповолемія
E. Лейкопенія
У препаратах подані зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерна наявність лімфоїдної тканини, що формує різноманітні структури (лімфатичні вузлики, дольки, тяжі). Визначте, в якому з органів відбувається антигеннезалежна проліферація та диференціювання лімфоцитів?
A. Гемолімфатичні вузли
B. Селезінка
C. Тимус
D. Лімфатичні вузли
Е. Мигдалик
При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та II груп і не викликала III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?
A. А
B. B
С. А та В
D. С
Е. D та С
В
Фото Капча