Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Мешкає у високогір’ї

B Працює шахтарем
C Вагітна жінка
D Є дорослою
E Дитина дошкільного віку
При обстеженні вагітної жінки знайдено збільшення рівня фібриногену у плазмі крові у 2 рази. Якою може бути величина ШОЕ у цієї жінки?
A 10 – 15 мм/ год.
B 2 – 12 мм/ год.
C 40 – 50 мм / год.
D 5 – 10 мм/ год.
E 0 – 5 мм/ год.
При дослідженні факторів групової належності крові вивчали кров ІІІ групи у новонародженої дитини і у підлітка. Чим відрізнялась кров немовляти?
A відсутності аглютинінів у плазмі крові
B відсутністю аглютиногенів на мембрані еритроцитів
C низькім вмістом аглютинінів у плазми крові
D наявністю аглютиногенів на мембрані еритроцитів
E наявністю аглютиногенів в іншій системі
При обстеженні хворого чоловіка, що потрапив до лікарні, аналіз крові показав підвищення ШОЕ. Чим зумовлені ці зміни?
A запальним процесом
B стресом
C вживанням їжі
D тяжкою фізичної працею
E втратою крові
В обстежуваного визначили кількість гемоглобіну, який становив 150 г/л. Яка величина кисневої ємкості крові?
A КЄК – 12 мл
B КЄК – 25 мл
C КЄК – 10 мл
D Киснева ємкість крові – 20 мл у 100мл крові.
E КЄК – 15 мл
Для попередження зсідання крові при визначенні ШОЕ кров змішують з цитратом натрію. Які іони зв’язує цей реактив?
A Кальцію
B Калію
C Магнію
D Хлору
E Натрію
Дитині 5 років. Яку фізіологічну особливість аналізу крові ви відмітите?
A Кількість нейтрофілів більше, ніж лімфоцитів
B Еритропенія
C Кількість нейтрофілів і лімфоцитів однакова.
D Тромбоцитоз
E Кількість лімфоцитів більша, ніж нейтрофілів
Які зміни в периферійній крові відбуваються у людей похилого віку:
A Збільшується кількість зрілих клітин, зникають паличкоядерні нейтрофіли,
зменшується кількість еозинофілів
B Збільшується кількість еозинофілів
C З’являються ретикулоцити
D Збільшується кількість тромбоцитів
E Збільшується кількість лімфоцитів і моноцитів
Видалення зуба у пацієнта з хронічним персистуючим гепатитом ускладнилось тривалою кровотечею. Яка причина геморагічного синдрому?
A. Зменшення утворення фібрину
B. Зменшення утворення тромбіну
C. Збільшення синтезу фібриногену
D. Посилення фібринолізу
E. Збільшення утворення тромбопластину
У хворого 70-ти років атеросклероз ускладнився тромбозом судин нижніх кінцівок, виникла гангрена пальців лівої стопи. Початок тромбоутворення, найбільш імовірно, пов'язаний з:
A. Адгезією тромбоцитів
B. Перетворенням фібриногену в фібрин
C. Зниженням синтезу гепарину
D. Перетворенням протромбіну в тромбін
E. Активацією протромбінази
Жiнка 25 рокiв надiйшла в клiнiку з дiагнозом: третя вагiтнiсть, 18 тижнiв. Загроза перериву вагiтностi. Яка комбінація Rh-факторів у батьків та плода може бути причиною перерива вагітності?
Rh-фактор у матерi Rh-фактор у батька Rh-фактор у плода
A. -- -- --
B. -- + +
C. + -- --
D. + -- +
E. + + +
У лікарню поступив хлопчик 9 років з набряками. Зниження концентрації яких білків крові є причиною цього явища?
A. Альбумінів.
B. Протамінів.
C. Глобулінів.
D. Гемоглобіну.
E. Гістонів.
У жінки в період пологів виникло передчасне відшарування плаценти і розгорнулась картина шоку. При заборі крові з вени для лабораторного аналізу кров зсідається в шприці. Діагностовано гострий ДВЗ – синдром. Який патогенетичний механізм є ініціатором порушення гемостазу в даному випадку?
A. Підвищення агрегації тромбоцитів
B. Активація симпато – адреналової системи
C. Каскадна активація плазмових факторів зсідання крові
D. Надходження тканинного тромбопластину із зруйнованих тканин
E. Пригнічення антизсідальної системи
У спортсмена-альпінiста перед тренувальними зборами в горах у кровi знаходилось еритроцитiв 4, 5х1012/л. Як змiниться кiлькiсть еритроцитiв на висотi 2500 метрiв над рiвнем моря?
A. Абсолютний еритроцитоз.
B. Абсолютна еритропенiя.
C. Вiдносна еритропенiя.
D. Вiдносний еритроцитоз.
E. Не зміниться.
У хворого з нирковою недостатністю порушується синтез гемопоетину, що продукується в нирках. Розвиток яких формених елементів крові порушується?
A. Гранулоцитів.
B. Еритроцитів.
C. Тромбоцитів.
D. В-лімфоцитів
E. Т-лімфоцитів
При вивченні мазка крові у пацієнта 40 років було встановлено, що відхилень від норми немає. Які з перелічених клітин були присутні в мазку?
A. Ретикулоцити.
B. Мієлоцити.
C. Базофільні еритробласти.
D. Оксифільні еритробласти.
E. Мегакаріоцити.
Хвора звернулась в клініку зі скаргами на слабкість, задишку, швидку стомлюваність, запаморочення. В крові: ер. – 1, 8 10^12/л; Hb – 80 г/л; к. п. – 1, 5; лейк. – 3, 2 10^9/л. У мазку: анізоцитоз, пойкілоцитоз, мегалобласти, мегалоцити. Який найбільш вірогідний діагноз?
A Постгеморагічна анемія
B. Гострий лейкоз
C Залізодефіцитна анемія
D. В_12-дефіцитна анемія
E. Iмуногемолітична анемія
Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого – III (В) Rh+. Якого донора
Фото Капча