Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

пошкоджені. Лабораторний аналіз крові показав порушення складу крові. Яких клітин це стосується?

A Тромбоцитів
B Еритроцитів
C Нейтрофілів
D Лімфоцитів
E Моноцитів
Пацієнт звернувся до лікаря зі скаргами на спрагу. Що може стимулювати спрагу?
A Збільшення осмолярності плазми
B Збільшення об’єму плазми
C Зменшення осмолярності плазми
D Зменшення концентрації глюкози в плазмі крові
E Ін’єкція вазопресину в гіпоталамус
З метою оцінки адаптації до фізичного навантаження лікар провів обстеження робітників після виконання важкої праці. Які зміни в загальному аналізі крові можна виявити?
A Лейкопенію
B Анемію
C Гіпоальбумінемію
D Перерозподільний лейкоцитоз
E Зсув лейкоцитарної формули вліво
Хворий Н. протягом 15 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни в лейкоцитарній формулі може знайти лікар у даного пацієнта?
A Еозинофілію
B Базофілію
C Лейкоцитоз
D Лейкопенію
E Зсув лейкоцитарної формули вліво
У звичайних умовах кров у судинному руслі знаходиться у рідкому стані. Це забезпечується:
A Усіма перерахованими факторами.
B Наявністю на стінці судин тонкого шару фібрину.
C Синтезом ендотеліоцитами простацикліну.
D Однаковим зарядом стінки судин та формених елементів крові.
E Гладкою поверхнею ендотелію судин.
В загальному аналізі крові пацієнта Н., 12 років, виявили збільшену кількість еозинофілів (12%). Вкажіть, при якому стані це спостерігається?
A Аскаридоз.
B Загальний інтоксикаційний синдром.
C Пневмонія.
D Імунодефіцитний стан.
E Гостра респіраторна вірусна інфекція.
У юнака 20 років, який розпочав систематично тренуватися з легкої атлетики, при аналізі крові у стані спокою виявили: кількість еритроцитів – 5, 51012/л, ретикулоцитів 12% від загальної кількості еритроцитів, гемоглобіну – 160 г/л, колірний показник – 1, 03. Такі показники крові свідчать про стимуляцію еритропоезу внаслідок виникнення при тренуваннях безпосередньо:
A Гіперкапнії
B Фізичного навантаження
C Гіпоксемії
D Гіпервентиляції.
E Гіперглікемії
В крові після ушкодження судин мікроциркуляторного русла збільшився вміст тромбоксану А2, що призвело до зменшення часу кровотечі внаслідок прискорення гемостазу під час розвитку, перш за все:
A Прискорення агрегації тромбоцитів
B Адгезії тромбоцитів
C Збільшення вмісту в крові тромбоцитів
D Гемокоагуляції
E Ретракції тромба
Кров налили у пробірку і визначили, що час її зсідання становить 6 хв. Після утворення тромбу пробірку поставили до термостата і через добу виявили, що відбулося руйнування тромбу внаслідок активації безпосередньо:
A Кінінів
B Калікреїну
C Плазмінів
D Гепарину
E Антитромбінів
У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові становить 5, 4 л, гематокрит -50%, загальний білок крові – 80 г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:
A Втрати води з потом
B Збільшення кількості еритроцитів
C Збільшення вмісту білків в плазмі
D Збільшення об’єму циркулюючої крові
E Збільшення діурезу
У зв’язку з крововтратою пацієнту введено 1 л розчину хлориду натрію з концентрацією 150мМоль/л. Внаслідок цього зменшиться, перш за все:
A Онкотичний тиск крові
B Онкотичний тиск міжклітинної рідини
C Осмотичний тиск крові
D Осмотичний тиск міжклітинної рідини
E Осмотичний тиск внутрішньоклітинний
При аналізі крові у спортсмена виявлено: вміст еритроцитів 5, 5 1012/л, гемоглобіну – 180 г/л, лейкоцитів – 7 109/л, нейтрофілів – 64%, базофілів – 0, 5%, еозинофілів – 0, 5%, моноцитів – 8%, лімфоцитів – 27%. Такі показники свідчать про стимуляцію, перш за все:
A Лейкопоезу
B Лімфопоезу
C Гранулоцитопоезу
D Еритропоезу
E Імуногенезу
У жінки під час пологів в зв’язку з крововтратою визначили групу крові, Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), А (ІІ) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи В (ІІІ). Досліджувана кров належить до групи
A В (ІІІ)
B 0 (І)
C А (ІІ)
D АВ (IV)
E
У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), В (ІІІ) і не відбулася зі стандартною сироваткою групи А (ІІ). Досліджувана кров належить до групи:
A 0 (І)
B А (ІІ)
C В (ІІІ)
D АВ (IV)
E
У чоловіка 30 років перед операцією визначили групу крові. Кров резус-позитивна. Реакція аглютинації еритроцитів не відбулася зі стандартними сироватками груп 0 (І), А ( (ІІ), В (ІІІ), Досліджувана кров належить до групи:
A 0 (І)
B А (ІІ)
C В (ІІІ)
D АВ (IV)
E
У юнака 16 років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну К, що призведе, перш за все, до порушення:
A Швидкості осідання еритроцитів
B Зсідання крові
C Утворення антикоагулянтів
D Утворення еритропоетинів
E Онкотичного тиску крові
У здорової людини вміст еритроцитів у крові 5, 65х1012/л. Причиною цього може бути те, що досліджувана людина:
A
Фото Капча