Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з матковою кровотечею. Які найбільш вірогідні зміни зі сторони крові відбудуться?

А. Зменшення гематокритного числа
В. Лейкоцитоз
С. Еритроцитоз
D. Збільшення гематокритного числа
Е. Лейкопенія
У жінки 45 років в період цвітіння трав з'явилось гостре запальне захворювання верхніх дихальних шляхів та очей: гіперемія, набряк, слизове виділення. Який вид лейкоцитозу буде найбільш характерним при цьому?
A. Еозинофілія
В. Нейтрофілія
С. Базофілія
D. Моноцитоз
Е. Лімфоцитоз
При обстеженні хворого з гемофілією виявлено зміну певних показників крові. Яка з перерахованих ознак відповідає цьому захворюванню?
A. Сповільнення зсідання крові
В. Афібриногенемія
С. Тромбоцитопенія
D. Еозинофілія
Е. Еритроцитоз
При визначенні групи крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та II груп і не викликала сироватка III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах?
A. С
B. А та В
C. В
D. D та С
Е. А
Принциповою відмінністю класифікації груп крові в системі АВ0 від класифікації в системі СДЕ є:
A. Наявність природніх антитіл до антигенів еритроцитів
B. Відсутність природніх антитіл до антигенів еритроцитів
C. Наявність 0-антигену в еритроцитах
D. Відсутність антигенів в мембранах еритроцитів
E. Жодна відповідь не є вірною
Клінічні дослідження крові рекомендується проводити натщесерце і зранку. Які зміни компонентів крові можливі, якщо провести забір крові після прийому їжі?
A. Збільшення білків плазми
B. Зниження числа тромбоцитів
C. Збільшення числа еритроцитів
D. Збільшення числа лейкоцитів
Е. Зниження числа еритроцитів
У хворих з непрохідністю жовчовивідних шляхів пригнічується зсідання крові, виникають кровотечі, що є наслідком недостатнього засвоєння вітаміну:
A. K
B. А
C. Каротину
D. D
Е. Е
Дослідження групової належності крові за допомогою цоліклонів виявило ракцію аглютинації із цоліклоном анти-В і її відсутність із цоліклоном анти-А. Яка група крові у пацієнта?
A. I (0)
B. III (В)
C. II (А)
D. IV (АВ)
E. III (В) або IV (АВ)
Людина втратила біля 1 л крові. Основними органами із нижчеперерахованих, що ввійдуть до функціональної системи, яка буде стабілізувати об’єм крові є наступні:
A. Нирки, серце, судини
B. Печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт
C. Легені, печінка, серце
D. Серце, судини, печінка
E. Легені, судини, нирки
Людина в спекотну погоду тривалий час була позбавлена можливості пиття, що викликало виражене відчуття спраги. Зміна якого гомеостатичного показника крові стала першопричиною цього?
A. Онкотичного плазми
B. Гемактокриту
C. Осмотичного тиску плазми
D. Рівня глюкози
E. Величини рН
Забір крові для загального аналізу рекомендують проводити натщесерце і зранку. Які зміни складу крові можливі, якщо провести забір крові після прийому їжі?
A. Збільшення кількості лейкоцитів
B. Зниження кількості еритроцитів
C. Зниження кількості тромбоцитів
D. Збільшення кількості еритроцитів
У хворого з захворюванням печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до порушення:
A. Другої фази коагуляційного гемостазу
B. Першої фази коагуляційного гемостазу
C. Антикоагулянтних властивостей крові
D. Судинно-тромбоцитарного гемостазу
E. Фібринолізу
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
B. Посилення леикопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
C. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
D. Уповільнення руйнування лейкоцитів
E. Посилення лейкопоезу
Під час визначення групової належності крові за системою АБ0, аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки І та II груп, та не викликала сироватка ІІІ групи. Кров якої групи досліджується?
A. Неможливо визначити
B. АВ (IV)
C. А (II) β
D. В (III) α
E. 0 (І) α та β
До приймального відділення доставлено жінку 38-ми років з матковою кровотечею, що триває другу добу. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?
A. Зменшення гематокритного показника
B. Лейкоцитоз
C. Уповільнення ШОЕ
D. Збільшення колірного показника
E. Еозинофілія
Встановлено, що аглютинація еритроцитів крові реципієнта викликали стандартні сироватки І та ІІ груп і не викликали – сироватка ІІІ групи і антирезусна сироватка. Кров якої групи за системами АВ0 і резус можна переливати реципієнту?
A. В, α (III), Rh-
B. АВ (IV), Rh-
C. 0, α, β (I), Rh+
D. A, β (II), Rh-
E. AB (IV), Rh+
Новонароджена дитина має недорозвинений тимус. Який вид гемопоезу буде порушений?
A. Еритропоез
B. Лімфопоез
C. Мегакаріоцитопоез
D. Моноцитопоез
E. Гранулоцитопоез
У хворого 37 років на фоні тривалого застосування антибіотиків спостерігається підвищена кровоточивість при невеликих пошкодженнях. У крові – зниження активності II, VII, X факторів згортання крові; подовження часу згортання крові. Нестачею
Фото Капча