Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Тестові завдання з медицини

Предмет: 
Тип роботи: 
Тестові завдання
К-сть сторінок: 
173
Мова: 
Українська
Оцінка: 

якого вітаміну обумовлені ці зміни?

A. Вітамін К
B. Вітамін С
C. Вітамін А
D. Вітамін D
E. Вітамін E
До лікаря звернулася хвора зі скаргами на нежить, який посилюється навесні в період цвітіння рослин. Було встановлено діагноз алергійного риніту. Які зміни лейкоцитарної формули можна очікувати в аналізі крові цієї хворої?
A. Еозинопенія
B. Еозинофілія
C. Лімфоцитоз
D. Зсув формули вліво
E. Лімфопенія
У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено лейкоцитоз без істотних змін у лейкоцитарній формулі. Який найбільш вірогідний механізм розвитку лейкоцитозу?
A. Перерозподіл лейкоцитів в організмі
B. Уповільнення міграції лейкоцитів у тканини
C. Посилення лейкопоезу
D. Посилення лейкопоезу та зменшення руйнування лейкоцитів
E. Уповільнення руйнування лейкоцитів
Пацієнт страждає на геморагічний синдром, що проявляється частими носовими кровотечами, посттравматичними та спонтанними внутрішньошкірними та внутрішньосуглобовими крововиливами. Після лабораторного обстеження було діагностовано гемофілію В. Дефіцит якого фактора згортання крові обумовлює дане захворювання?
A. VIII
B. VII
C. XI
D. IX
E. V
128. У жінки з III (В), Rh- групою крові народилась дитина з ІІ (А) групою крові. У дитини діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого внаслідок резус-конфлікту. Яка група крові за системою AB0 та резус-належність можливі у батька?
A. II (A), Rh+
B. I (0), Rh+
C. III (B), Rh+
D. I (0), Rh-
E. II (A), Rh-
У юнака 16-ти років після перенесеного захворювання знижена функція синтезу білків у печінці внаслідок нестачі вітаміну К. Це може призвести до порушення:
A. Зсідання крові
B. Утворення антикоагулянтів
C. Утворення еритропоетинів
D. Осмотичного тиску крові
E. Швидкості зсідання еритроцитів
 
Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення
A. Волокна Пуркін’є
B. Ніжки пучка Гіса
C. Атріовентрикулярний вузол
D. Синоатріальний вузол
E. Пучок Гіса
У дорослої людини тривалість інтервалу РQ складає 0. 25 с. Це свідчить про сповільнення проведення збудження
А. Від передсердь до шлуночків.
В. По лівій ніжці пучка Гіса.
С. По правій ніжці пучка Гіса.
D. По волокнах Пуркін’є.
Е. По міокарду шлуночків.
У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?
A. Печінки
B. Головного мозку
C. Скелетних м’язів
D. Нирки
E. Шлунково-кишкового тракту
У тварини через 2 години після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З дією на судини якого фактору гуморальної регуляції це пов‘язано?
А. Ангіотензину ІІ.
В. Кортизолу.
С. Альдостерону.
D. Вазопресину.
Е. Дофаміну.
На ізольованому серці ввчалась швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
A. В пучку Гіса.
B. В волокнах Пуркін’є.
C. В атріовентрикулярному вузлі.
D. В міокарді передсердь.
Е. В міокарді шлуночків.
При аналізі ЕКГ необхідно визначити, що є водієм ритму серця. Зробити це можна на підставі вимірювання:
A. Тривалості інтервалу R-R
B. Амплітуди зубців
C. Напрямку зубців
D. Тривалості зубців
E. Тривалості комплексу QRST
7. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?
A. Хлорид калію
B. Хлорид кальцію
C. Хлорид натрію
D. Бікарбонат натрію
E. Сульфат магнію
Подразнення правого блукаючого нерва спричинило різке сповільнення атріовентрикулярного проведення. На ЕКГ про це буде свідчити подовження:
A. інтервалу РQ.
B. комплексу QRST.
C. зубця Т.
D. зубця Р.
E. 2нтервалу RR.
В експерименті встановлено, що при подразненні посилюючого нерва Павлова можна помітити збільшення сили серцевих скорочень. З дією якого медіатора пов‘язаний цей результат?
A. Ацетилхоліну.
B. Нормадреналіну.
С. Серотоніну.
D. Дофаміну.
Е. ГАМК.
В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший?
A. Артеріоли
B. Артерії
C. Аорта
D. Вени
E. Капіляри
У людини, 40 років, після емоційного збудження виявили підвищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту?
A. Розширення артеріол
B. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Гіперполяризація кардіоміоцитів.
E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи.
В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:
A. Са++ -канали
B. К+ -канали.
C. Сl-- -канали
D. Мg++ – канали.
E. Li+ – канали
У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
A. Альфа-адренорецептори
B.
Фото Капча