Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Туристичні ресурси Київської області

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
Вступ
РОЗДІЛ 1 Сутність, значення та основні функції залізничного транспорту України
РОЗДІЛ 2 Передумови регіонального розвитку і розміщення залізничного транспорту України
РОЗДІЛ 3Сучасна структура та рівень розвитку залізничного транспорту України
РОЗДІЛ 4 Територіальна структура та регіональні відмінності залізничного транспорту України
РОЗДІЛ 5 Проблеми і перспективи розвитку і розміщення залізнично-транспортного комплексу України
Висновки
СПИСОКВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
 
 Вступ
 
Актуальність теми. За своїми природними географічними умовами Україна належить до держав, які мають всі необхідні дані для торгових контактів із зарубіжними країнами через залізничний транспорт. Сама доля подарувала нашій країні вигідне географічне положення.
Залізни́чний тра́нспорт – вид транспорту, що здійснює перевезення пасажирів і вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є частиною логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню. Залізничний транспорт є значно безпечнішим (в кілька разів) у порівнянні з авіа, автомобільним і морським транспортом. Першими залізницями в Україні стали Перемишль – Львів (1861) на заході й Одеса – Балта (1865) на півдні країни. Вже з 1868 р. будувалися багато залізниць. Залізнична мережа України в основному сформувалася до кінця XIX ст. Щільність залізничних шляхів сполучення в Україні становить 38 км на 1 тис. км, у Франції, наприклад, 65 км на 1 тис. км (1983 р.). Мережа залізниць найщільніша на південному сході (Донбас), а також на заході країни. Загальна довжина залізничних шляхів загального користування – 22, 7 тис. км, із них 8, 3 тис. км, або 37%, електрифіковано, 8, 0 тис. км, або 35%, є дво- і багатоколійними.
Метою написання курсової роботи є визначення особливостей розвитку залізничного транспорту України, опис сучасного стану, висвітлення проблем в даний час і перспектив у майбутньому.
Обєктом дослідження даної теми є залізничний транспорт України.
Предметом вивчення є перспективи та проблеми розвитку залізничного транспорту нашої держави.
Головними завданнями, виконання яких потребувала поставлена мета, стали:
  1. збір і обробка теоретичного матеріалу з даної тематики;
  2. оцінка нинішнього стану транспортної системи України;
  3. збір і обробка інформації про сучасні тенденції, які можуть вплинути на транспортно-географічне положення та транзитний потенціал України.
Для детального розкриття теми даної курсової роботи дослідження доцільно провести так:
  • по-перше, розкрити роль та значення залізничного транспорту в економіці держави,
  • по-друге, розкрити питання про cутність, значення та основні функції залізничного транспорту України, дати характеристику передумовам регіонального розвитку і розміщення залізничного транспорту України,
  • по-третє, визначити сучасну структуру та рівень розвитку залізничного транспорту України,
  • по-четверте, охарактеризувати територіальну структуру та регіональні відмінності залізничного транспорту України,
  • по-пяте, проаналізувати проблеми і перспективи розвитку і розміщення залізнично-транспортного комплексу України.
РОЗДІЛ 1. Сутність, значення та основні функції залізничного транспорту України
 
Залізничний транспорт – виробничо-технологічний комплекс організацій і підприємств залізничного транспорту загального користування, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності, тощо. Залізничний транспорт – одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Даний транспорт є однією з базових галузей економіки. Він забезпечує виробничі і невиробничі потреби матеріального виробництва, невиробничої сфери, а також населення в усіх видах перевезень. Даний транспорт є частиною логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню. Залізничний транспорт відіграє провідну роль у здійсненні внутрішньодержавних і значну – у зовнішньодержавних економічних звязках України. На нього припадає основна частина вантажообігу і перевезень пасажирів. Залізничний транспорт є значно безпечнішим у порівнянні з авіаційним, автомобільним і морським транспортами. Цей вид транспорту поєднує у собі важливі техніко-економічні показники: регулярність руху і високу швидкість перевезень, велику пропускну і провізну спроможність. Також, він є однією з базових галузей економіки. Стабільне та ефективне функціонування залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки і цілісності держави, підвищення рівня життя населення.
Україна належить до регіонів із значним розвитком залізничного транспорту. На нього припадає основна частина вантажообігу і перевезень пасажирів. Залізничний транспорт має вирішальне значення у забезпеченні економічних зв'язків як у межах України, так і в її зв'язках з іншими країнами. Цей вид транспорту поєднує у собі важливі техніко-економічні показники: регулярність руху і високу швидкість перевезень, велику пропускну і провізну спроможність. Залізничний транспорт має вирішальне значення у забезпеченні економічних зв'язків як у межах України, так і в її зв'язках з іншими країнами. [1, c. 145]. Залізничний транспорт є найрозвинутішим в Україні. Перевагами цього виду транспорту є велика розгалуженість та низькі тарифи. Пропускна спроможність залізничної мережі значно перевищує поточні обсяги руху. Важливість залізничного транспорту в системі транспортних комунікацій України посилюється тим, що через територію держави пролягають основні транспортні транс'європейські коридори: Схід – Захід, Балтика – Чорне море. Залізницею здійснюється 46% від загальних перевезень, але закордонних перевезень – лише 14%. Зокрема, транс'європейська залізнична магістраль Е-30, що бере початок в Берліні, перетинає Україну за маршрутом Мостиська – Львів – Київ і йде далі до Москви. Вона ж на території Польщі перетинається з швидкісними магістралями Е-59 та Е-65 і створює можливість швидкісного залізничного сполучення практично між усіма державами
Фото Капча