Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Туризм як соціально-економічний феномен

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
43
Мова: 
Українська
Оцінка: 

Автокафе «Полтавська галушка» розраховано на перевезення до 48 осіб, обладнане сучасною аудіосистемою, яка забезпечує екскурсійний супровід без залучення екскурсоводів. Модель екскурсійних маршрутів представлена на додатку 5.

Отже, можна дійти висновку, що Полтавська область має необхідне забезпечення для надання туристичних послуг туристам, маючи для цього велику кількість засобів розміщення та харчування, природних і рекреаційних ресурсів. 
Проблеми та перспективи розвитку туризму на Полтавщині
З метою комплексного планування та ефективного прогнозування розвитку туризму на території Полтавської області державною адміністрацією розроблено та затверджено Програму розвитку туризму на території Полтавської області у 2015-2020 рр. [1;c 33 ]
Основними завданнями програми є:
Формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному ринках на основі раціонального використання туристичних ресурсів, збереження історико-культурних надбань шляхом:
• Розробки і впровадження маркетингової стратегії розвитку (покращення інформаційного забезпечення туристичної галузі), промоція туристично-рекреаційних продуктів районів Тернопільщини в Україні та за кордоном, підтримки фестивального руху;
• Створення мережі туристично-інформаційних центрів та пунктів в Тернополі, малих історичних містах області, на території заповідників та природних парків, вздовж регіональної мережі міжнародних транспортних коридорів;
• Стимулювання залучення інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури, шляхом впровадження проектного методу роботи, розробка місцевою владою та підприємницькими структурами проектів та програм для співпраці з міжнародними організаціями та донорами міжнародної технічної допомоги.
Розбудови та модернізації туристичної інфраструктури, її об’єднання в єдиний комплекс з метою розробки туристичного продукту. 
• Створення нових та доведення до європейських стандартів діючих об`єктів туристично-рекреаційної сфери, дорожнього сервісу та супутньої інфраструктури.
•  Створення умов для розвитку ділового туризму;
•  Розвиток індустрії розваг;
•  Ремонт доріг, під’їздів до популярних туристичних об’єктів;
•  Реставрація пам’яток культурної спадщини;
•   Впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності;
•  Визначення земельних ділянок для створення відповідної туристичної
інфраструктури, в тому числі для будівництва готелів, мотелів, парків розваг; 
•  Підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг; 
• Розвиток сільського туризму, створення сільських садиб, що прийматимуть туристів; 
•  Впровадження нових туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм; 
•  Підготовки та випуску якісної рекламної продукції та сувенірів; 
•  Підвищення якості відпочинку громадян; 
•  Створення додаткових робочих місць;
•  Забезпечення підготовки фахівців для туристичної галузі;
Оптимізація системи управління сферою туризму і діяльністю курортів.
•  Формування дієвої вертикалі влади та уніфікація органів управління сферою туризму та діяльності курортів, зокрема на районному та міському рівні. Проведення системи заходів щодо підвищення фахового рівня представників виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань розвитку туризму: конференцій, «круглих столів», навчальних поїздок з обміном передового досвіду тощо.
Забезпечення оптимального середовища сталого розвитку туризму в області.
•  Моніторинг туристичних ресурсів області, формування та ведення відповідного обліку.
•     Формування та забезпечення належного функціонування обласних, міських та районних мереж туристично-екскурсійних маршрутів.
• Інформаційне облаштування, ознакування та маркування цінних туристичних ресурсів області, національної та регіональних мереж туристично-екскурсійних маршрутів шляхом встановлення вказівників, біг-бордів, сіті-лайтів, лайто-боксів тощо.
•  Забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів історико-культурної спадщини в складі національної та обласної мереж туристично-екскурсійних маршрутів.
•  Забезпечення інфраструктурного облаштування визначних об’єктів природно-заповідного фонду в складі обласного та районних мереж туристично-екскурсійних маршрутів.
•     Формування та забезпечення належного функціонування обласної мережі туристично-інформаційних центрів і пунктів, єдиної інформаційної системи з повним банком даних, зокрема про споживчі характеристики туристичних ресурсів. Розвиток кластерної системи туристичної галузі. 
Пріоритетними напрямами розвитку туризму на Полтавщині є:
Будівництво модернізація, та реконструкція об’єктів туристичної інфраструктури, доведення їх оснащення до міжнародних вимог;
Каталогізація та реставрація пам’яток історичної та культурної спадщини;
Розвиток розгалуженої мережі організацій та установ, що надають екскурсійні, культурно-розважальні, оздоровчі та інші послуги;
Інвентаризація та впорядкування земель рекреаційного, історико-культурного і природоохоронного призначення;
Збереження, захист та відтворення унікальної флори та фауни, природних ландшафтів;
Оцінка впливу та розробка заходів щодо адаптації рекреаційного потенціалу області до кліматичних змін;
Створення центрів туристичної інформації з обслуговування туристів та відпочиваючих;
Формування механізму реалізації державно-приватного партнерства у сфері туризму та рекреації;
Популяризація туристичного продукту через ярмаркову, виставкову та фестивальну діяльність [27].
Отже, досліджуючи проблеми та перспективи області, автор дійшов висновку, що Полтавщина має високий рівень розвитку туризму та значною мірою використовує туристичний потенціал. Фахівці у сфері туризму розробляють необхідні туристичні продукти, проекти, стратегічні плани, кластери для покращення наявних та для розвитку нових видів туризму, таких як сільський зелений туризм, круїзний, фестивальний та ін. 
Отже, досліджуючи проблеми та перспективи області, автор дійшов висновку, що на Полтавщині склалися сприятливі умови для активного відпочинку та ознайомлення туристів із історією краю у туристичних центрах і парках розваг, сформована базова інфраструктура для розвитку зеленого туризму і надання необхідних видів послуг відвідувачам.  
 
 
ВИСНОВКИ
У результаті опрацювання значної кількості наукової літератури і джерел, автор дійшов наступних висновків.
Полтавська область розташована на перехресті важливих економічних, історично-обумовлених шляхів між Сходом і Заходом, Північчю і Півднем. Вона має м’які кліматичні умови, густу мережу річок (Псел, Ворскла, Сула), пов’язаних з головною суднохідною
Фото Капча