Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Творча діяльність Григорія Чубая в українській літературі 60-х – поч.. 80-х років ХХ століття

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
27
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 
КРАВЕЦЬ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
УДК 821.161.2.09”19”
 
Творча діяльність Григорія Чубая в українській літературі 60-х – поч.. 80-х років ХХ століття
 
10.01.01 – українська література.
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
 
Київ-2006
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Поліщук Я.О., Рівненський державний гуманітарний університет, професор кафедри української літератури.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Турган Ольга Дмитрівна, Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри культурології та українознавства; Кандидат філологічних наук, Лисенко Наталія Олексіївна, Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Науковий співробітник відділу української літератури ХХ століття.
Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка Міністерства освіти і науки України, м. Тернопіль.
Захист відбудеться 14 квітня 2006 року об 11 година на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту докторських дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14.
 
Загальна характеристика роботи
 
Важливим завданням дослідження літератури XX століття с відтворення альтернативного дискурсу, який у часи пропагування соціалістичного реалізму асоціювався з категорією “антирадянського” й у силу існування ідеологічної цензури був витіснений поза межі офіційного пізнання. Цей дискурс складався з літератури андеграунду, самвидаву та української діаспори.
Актуальність теми. У центрі уваги дисертаційного дослідження знаходиться літературна діяльність Григорія Чубая (1949-1982), яскравого представника молодого покоління в українській літературі 60-70-х років XX століття. Хоча поетичний доробок Г.Чубая не є великим за обсягом і вміщається в одну книгу, проте його естетична цінність є, безумовно, висока. Крім того, пильної уваги потребує проблема з'ясування ролі Г.Чубая в літературно-мистецькому житті його часу. Спогади багатьох діячів тієї епохи переконливо доводять, що Григорій Чубай був одним із лідерів незалежного культурно-мистецького руху, він гуртував навколо себе середовище, яке теперішні дослідники називають явищем андеграунду (нелегальної, підпільної культури).
Незважаючи на популярність, якої набула поезія Г.Чубая останнім часом, особливо після видання підсумкової збірки “Плач Єремії” в 1998 році, не можна стверджувати, що творчість поета добре опрацьована в нашому літературознавстві. Скажімо, ранні твори залишаються малодоступними, оскільки друкувалися в місцевій періодичній пресі Рівненщини. Те саме стосується останніх років життя. Деякі поезії збереглися лише в рукописах, що належаллло приватних архівів знайомих письменника: у роботі ми називаємо такі факти, наводимо свідчення і спогади осіб, які добре знали Григорія Чубая. Авторові вдалося відшукати таких осіб на батьківщині поета (Рівненщина), у Львові, Києві, Москві, навіть за кордоном.
Потреба систематизувати знання про ранню творчість поета, яка досі є погано знаною, спонукала нас опрацювати його біографію, а також укласти повну бібліографію його публікацій, підготовлену вперше. У доданій до цієї роботи бібліографії називається 77 публікацій творів поета (в окремих виданнях, загальноукраїнській та місцевій періодиці), а також указано численні джерела біографічного та літературно-критичного характеру.
Поетичні твори та переклади Григорія Чубая одержали схвальні відгуки відомих критиків та письменників, зокрема таких авторитетних, як Іван Дзюба, Микола Вінграновський, Сергій Жадан, Анатолій Жигулін, Микола Ільницький, Костянтин Москалець, Юрій Покальчук, Ярослав Поліщук, Микола Пшеничний, Микола Рябчук. Однак передчасна трагічна смерть, роки заборон та інші фактори вплинули на незаслужене применшення ролі поета в літературному житті XX століття. Сьогодні слід повернути українській літературі чесне ім'я Григорія Чубая, а також осмислити його літературний досвід, багатий, незвичайний, подекуди новаторський. Оригінальний творчий доробок цього майстра цікавить нас як спроба долання культурних меж, наближення до новітньої європейської поезії, яку Чубай добре знав та перекладав.
Зв'язок роботи ї науковими програмами, планами, темами. Проблематика дисертації є складовою частиною провідної теми кафедри української літератури Рівненського державного гуманітарного університету - “Теоретичні та історико-літературні аспекти українського модернізму” (керівник - проф. Поліщук Я.О.).
Мету дисертації визначено необхідністю підготувати комплексне дослідження творчої спадщини Григорія Чубая, своєрідності індивідуальної поетики, а також окреслити місце письменника в літературному й культурному житті другої половини XX століття.
Реалізація поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:
подати огляд наукової літератури, об'єктом якої є характеристика різних аспектів життя і творчості Григорія Чубая;
охарактеризувати біографічні та світоглядні обставини, що зумовлюють індивідуальну неповторність поетики та стилю Г. Чубая;
виявити й осмислити творчу спадщину поета в повному обсязі, включаючи рідкісні та архівні матеріали, рукописні твори;
оцінити винятково важливу роль поета в літературно-мистецькому житті свого часу, у формуванні естетичних смаків та поширенні чинників неформальної культури (андеграунду);
ґрунтовно проаналізувати поетику його творів, визначити найважливіші ознаки новизни та оригінальності його поетичного слова;
розкрити зв'язок творчості Г.Чубая з естетичними ідеями шістдесятників та постшістдесятників, спільність поетики та образних засобів; з'ясувати спорідненість лірики автора “Вертепу” з новітньою європейською поезією;
визначити місце письменника в історії української літератури другої половини XX століття.
Об'єктом дослідження стали поетичні твори, художні переклади, листи Григорія Чубая, а також численні спогади про нього, друковані й недруковані, зокрема зафіксовані та зібрані особисто автором.
Фото Капча