Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Вдосконалення раціональної системи мотивації персоналу (за матеріалами ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»)

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
77
Мова: 
Українська
Оцінка: 

прийом, розстановка та звільнення кадрів, організація табельного обліку, здійснення контролю за правилами внутрішнього розпорядку на виробництві. Відділ охорони праці входить до виробничої служби, функціями якого є: профілактика безпеки праці, реєстрація і розслідування порушень, контроль за виконанням інструкцій і заходів по охороні праці.

Важливо зазначити, що організаційна структура досліджуваного підприємства є лінійно-функціональною, перевагами її є те, що здійснюється швидка реалізація управлінських рішень. Однак поряд з перевагами, слід відмітити і такі недоліки: в умовах технологічних змін розтягуються терміни підготовки та прийняття управлінських рішень та ін.
Основні техніко-економічні показники діяльності ПАТ «Торезька харчосмакова фабрика» за 2012-2014 рр. наведені у табл. 2. 2.
 
Таблиця 2. 2
Основні техніко-економічні показники ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» за 2012-2014 рр.
 
Згідно наведених даних в табл. 2. 2 можна побачити, що на ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» у 2014 році в обсяг реалізованої продукції збільшився на 357, 6тис. грн. порівняно з 2013 роком і зменшився на 3600, 8 тис. грн. порівняно з 2012 роком. Відбувається поступове збільшення реалізованої продукції, тобто збільшується попит на пропоновані види продукції. Відповідно і збільшується чистий дохід від реалізованої продукції (у 2012 році – 17390, 4 тис. грн., у 2013 році – 17688, 3 тис. грн).
У 2012 році чисельність персоналу на підприємстві становила 191 чол., у 2013 році – 196 чол., у 2014 році середньооблікова чисельність облікового складу зменшилась на 15 осіб. Чисельність працівників зменшилась у зв’язку з порушенням трудової дисципліни та виходом на пенсію. Загалом чисельність працівників є достатньою для нормального функціонування ПАТ «Вінницькахарчосмакова фабрика».
Фонд оплати праці у 2012 році становив 700, 4 тис. грн., у 2013 році збільшився порівняно з 2014 роком на 102, 5 тис. грн. Із зростанням фонду оплати праці і зростає середньомісячна заробітна плата.
Фонд відпрацьованого часу у 2012 році був найбільшим і склав 328734 год., а у 2013 році був найменшим – 278759 год. У 2014 році збільшився на 13407 год., у порівнянні з 2012 роком.
На підприємстві відбувається збільшення прибутку 2014 році. У 2013 році він становив – 165, 5 тис. грн., що на 128, 5 тис. грн. менше ніж у 2014році (294, 0 тис. грн.). Збільшення прибутку відбулося за рахунок зменшення адміністративних витрат.
Продуктивність праці характеризує ефективність трудових витрат, показує здатність прямо створювати за одиницю часу повну кількість матеріальних благ. Продуктивність праці у 2014 році зменшилася на 10430, 5 грн. порівняно з 2012 роком, а порівняно з 2013 роком збільшилася на 8498, 7 грн. (рис. 2. 1.).
 
Рис. 2. 1. Динаміка зміни продуктивності праці на ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» за 2012-2014 рр.
 
У 2012 році даний показник становив 105020, 3 грн., а вже у 2013 році різко впав до 86091, 1 грн. Спад відбувся за рахунок зменшення обсягу реалізації продукції. А вже у 2014 році продуктивність праці збільшилася.
Щодо показника рентабельності реалізованої продукції, то у 2013 році порівняно з 2012 рокам він значно збільшився й становив 1, 8%.
Отже, аналіз основних техніко-економічних показників свідчить про те, що підприємство безперебійно працює, отримує позитивні фінансові результати від здійснення своєї фінансово-господарської діяльності (табл. 2. 3).
 
Таблиця 2. 3.
Показники фінансового стану ПАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» за 2012 -2014 рр.
 
За даними табл. 2. 3. можна зробити наступні висновкиПАТ «Торезька харчосмакова фабрика» у 2012 році мало власні обігові кошти на суму 1221, 3 тис. грн., у 2013 році – 956, 3 тис. грн., а у 2014 році вони збільшилися на 345, 5 тис. грн. порівняно з 2013 роком. Даний процес збільшення є позивним для заводу, тому що збільшилося вкладання коштів у процес виробництва.
Коефіцієнт фінансової незалежності відповідає нормативному значенню. У 2012 році частина власного капіталу склала 0, 66 у сумі загальних вкладень, а у 2014 році частина власного капіталу зменшилася на 0, 07 у порівнянні з 2013 рокам (0, 76). Це означає, що підприємство фінансово не залежить від зовнішніх джерел фінансування.
Коефіцієнт фінансової стабільності за аналізом 2012-2014 роки теж відповідає нормативному значенню, що свідчить про достатню забезпеченість заборгованості власними коштами. Перевищення власних коштів над позиковими свідчить про фінансову стійкість підприємства (за 2012 рік – 1, 51, за 2013 рік – 1, 31, за 2014 рік – 1, 45).
Коефіцієнт поточної ліквідності за аналізуючи роки відповідає нормативному значенню. Це свідчить, що підприємство має достатньо оборотних засобів для покриття своїх боргів [18, 342].
Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2014 році склав 0, 78. Він відповідає нормативному значенню. Показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але і за рахунок очікуваних фінансових надходжень [22, 234].
Коефіцієнт оборотності обігових коштів зменшився з 24, 7 оборотів до 15, 4 оборотів, тобто підприємство стало раціональніше використовувати наявні оборотні активи.
Період погашення дебіторської заборгованості у 2012 році становив 7 днів, у 2013 році – 12 днів, а вже у 2014 році збільшився на 1 день, тобто збільшився
Фото Капча