Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Витрати виробництва в довгостроковому періоді

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

наступних темах. Поки що нас будуть цікавити зміни у виробничих ресурсах, що здійснюються в межах окремого підприємства (фірми). В центрі аналізу при цьому знаходяться середні витрати тривалого періоду.

Через те, що всі фактори виробництва в тривалому періоді є змінними, то поділ витрат на постійні і змінні теж відсутній. Тобто всі витрати ми будемо розглядати як змінні. Вибір розміру підприємства має важливе значення, бо в певний час буде стримувати фірму щодо маніпулювання випуском та рівнем витрат. Якщо фірма невелика, їй важко буде витримати рівень витрат, що пов’язані з виконанням замовлення з боку іншої потужної фірми. Якщо постійні витрати не можна буде розподілити на достатньо довгий період, що забезпечує досягнення запланованих обсягів продукції, то розширення підприємства не матиме сенсу.
Якщо є потреба підтримувати незвично високий або занижений обсяг випуску надовго, то вона має просто орієнтуватися на “переміщення” вздовж лінії короткострокових середніх витрат. Наприклад, якщо необхідно швидко виконати велике замовлення за короткий час, або вистояти в умовах короткострокового економічного спаду.
Розширювати розміри підприємства доцільно лише тоді, коли є впевненість в стійкому зростанні попиту, в стабільності освоєння ринку. Щоб визначитися відносно динаміки середніх витрат в тривалому періоді, доцільно розглянути зв’язок між короткостроковими (нетривалими) та довгостроковими (тривалими) витратами.
Припустимо, що фірма не має переконливої інформації щодо майбутнього попиту на свій товар, тому вважає доцільним розглянути три можливих проекти підприємства з різними розмірами.
На рисунку 2 проілюстровано ситуацію, коли зміна розмірів підприємства не впливає на ефективність в тривалому періоді. Тобто має місце постійна віддача від масштабу. Це означає, що зміна розмірів не супроводжується ні економією, ні збитками.
В такому випадку вибір розміру підприємства буде обумовлений рішенням щодо майбутнього обсягу випуску.  
Криві короткострокових середніх витрат для малого, середнього та великого підприємства представлені на рисунку лініями SAC1, SAC2, SAC3. Їм відповідають зображені штриховою лінією криві короткострокових граничних витрат SMC1, SMC2, SMC3, що проходять через точки найменших середніх витрат.
 Якщо фірма має намір виготовляти Q1 одиниць продукції, то їй доцільно зупинитися на проекті підприємства найменшого розміру. При цьому середні витрати будуть складати 15 грошових одиниць і дорівнювати найменшим витратам. Адже саме при такому випуску короткострокові середні витрати дорівнюють граничним витратам.
Якщо є плани щодо випуску, який відповідає Q2, то варто будувати середній завод. Рівень середніх витрат при цьому теж буде сягати 15 грн. oд. Якщо фірма хоче випускати продукцію в обсязі Q3, то вона вибирає завод третього розміру. Випуски Q1, Q2 та Q3 будуть оптимальними, бо дозволять мати найнижчі можливі витрати на одиницю продукції.
При трьох можливих варіантах заводів вибір будь-якого випуску, проміжного між Q1, Q2 та Q3 викличе зростання середніх витрат.
Якщо фірма може змінювати розмір заводу і планує поступово нарощувати випуск, то має можливість зробити це без підвищення рівня витрат на одиницю продукції.
Як будуть себе поводити тривалі витрати, можна показати за допомогою комбінації кривих короткострокових середніх витрат. Лінія тривалих середніх витрат складається з відрізків кривих короткострокових середніх витрат, що перетинаються між собою. На рисунку ці відрізки заштриховані. З моделі видно, що виробляти продукцію до Q1 доцільно на малому підприємстві. Подальше нарощування випуску на підприємстві першого розміру викличе підвищення питомих витрат порівняно з досягненням тих же випусків на середньому підприємстві. В свою чергу, на підприємстві другого розміру є сенс випускати обсяги від Q1 до Q2. При подальшому нарощуванні випуску крива SAC2 йде вгору, а SAC3 – опускається. Тобто випуски можуть бути забезпечені меншим рівнем витрат саме на великому підприємстві. Отже, лінія тривалих середніх витрат (LAC) буде показувати мінімальні середні економічні витрати для будь-якого рівня продукції. Вона окреслює (огинає) криві короткострокових середніх витрат для різних розмірів підприємства.
Цю лінію ще називають плановою кривою фірми. Якщо розглядати не лише три можливі варіанти підприємства, а безліч припустимих рівнів використання капіталу, то планова крива вирівняється і буде мати вигляд горизонтальної прямої, що проходить на рівні найнижчих середніх короткострокових витрат. Це представлено на рисунку 3.
Зверніть увагу, що одночасно ця лінія співпадає з лінією тривалих граничних витрат. Адже саме в точках мінімальних середніх витрат, вони дорівнюють граничним витратам (LMC).
При постійній віддачі від масштабу фірма може мати будь-який бажаний обсяг виробництва, вибираючи відповідний розмір заводу, що дозволяє їй досягти запланованого випуску при мінімальних середніх витратах.
Позитивна та негативна віддача від масштабу. Економія від масштабу.
Якщо при розширенні розмірів підприємства має місце спадна чи зростаюча віддача від масштабів, аналіз проводиться аналогічно до здійсненого нами раніше. Але форма кривої довгострокових витрат буде інакшою – дугоподібною.
Економія від масштабу (або зростаюча віддача від масштабу) присутня тоді, коли довгострокові середні витрати фірми при збільшенні випуску знижуються.
Збитки, зумовлені зростанням масштабів виробництва (або від’ємна віддача від масштабів, спадна віддача від масштабів) має місце, коли довгострокові середні витрати при збільшенні випуску зростають.
На рис. 4 зображена залежність між короткостроковими (SAC) та довгостроковими (LAC) середніми витратами для трьох можливих розмірів підприємства при умові змінної віддачі від масштабів.
Припустимо, що невеличке підприємство обробної промисловості, поступово розширюється завдяки успішній діяльності
Фото Капча