Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Витрати виробництва в довгостроковому періоді

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і збільшує потужності. Що буде відбуватися з середніми витратами? З рисунка 4 видно, що для маленького підприємства існує лише один оптимальний випуск Q1, при якому короткострокові середні витрати будуть найнижчими.

При цьому рівень витрат є досить високим. Будівництво потужнішого заводу дозволить суттєво знизити рівень витрат на одиницю продукції. При цьому найдешевшою продукція буде при випуску Q2. Здешевлення випуску одиниці товару – наслідок економії від масштабів.
Обсяги Q1 і Q2 є критичними відносно необхідності зміни потужностей. З рисунка 4 видно, що зростаюча віддача від масштабів спрацьовує до випуску Q2. Після цього вона поступається спадній віддачі від масштабів. Тобто перехід від середнього до великого підприємства супроводжується підвищенням рівня витрат. Це видно з того, що крива SAC3 розташована вище за криву SAC2. Одночасно ми бачимо, що здійснення випусків, що більші за Q2’ доцільне на великому підприємстві. Адже на підприємстві третього розміру нарощування випуску буде супроводжуватися зниженням середніх витрат (найменшими вони будуть при обсягах випуску Q3), а на середньому – це призведе до зростання собіваартості продукції.
Заштриховані ділянки кривих короткострокових середніх витрат для різних розмірів підприємства будуть формувати планову криву фірми при змінному ефекті масштабу. Узагальнюючою її формою є дугоподібна. Така крива формується з врахуванням можливості мати підприємство будь-яких розмірів, тобто при безлічі варіантів використання потужностей. Це проіллюстровано за допомогою рисунка 5. Графік середніх витрат фірми в тривалому періоді огинає лінії всіх середніх витрат для підприємства певних розмірів (SAC).
 Лінія тривалих середніх витрат (LAC) лише дотикається до короткострокових кривих, але не перетинає їх. Вона показує найнижчий рівень можливих середніх витрат при будь-яких розмірах підприємства і є гладкою.
Зверніть увагу, що точки найменших середніх витрат при найменших чи найбільших розмірах підприємства не відносяться до планової кривої LAC.
На рис. 7 типова крива довгострокових середніх витрат зображена окремо. Ми бачимо, що її форма аналогічна до форми короткострокових середніх витрат, а саме – дугоподібна. Але попередній аналіз показав, що це лише зовнішня схожість. Якщо динаміка середніх витрат в короткому періоді визначається дією закону спадної віддачі, то в тривалому – ефектом масштабу. При цьому спадна віддача (ефективність) по кожному з ресурсів узгоджується із постійною (або навіть зростаючою) віддачею від масштабів. 
  Форма кривої тривалих граничних витрат є дугоподібною. Ця лінія характеризує зміну в обсязі сумарних витрат в тривалому періоді, що відбувається при збільшенні випуску продукції на одиницю.
Тобто тривалі граничні витрати (LMC) можуть бути визначені за формулою:
LMC=LTC/Q
Якщо відома функція тривалих сумарний витрат в залежності від обсягу випуску, то для визначення функції тривалих граничних витрат потрібно знайти похідну першого рівня від функції сумарних витрат.
Між динамікою середніх та граничних тривалих витрат існує тісний взаємозв1язок, що відображається і на графіку кривих LAC та LMC.
Якщо додаткові витрати на випуск додаткової одиниці продукції в тривалому періоді нижчі, ніж середні витрати для попередніх випусків, то середні витрати будуть знижуватися, і навпаки. Тобто, поки LAC знижуються, крива LMC розташована нижче від кривої середніх тривалих витрат. Коли останні зростають, то крива LMC розташована вище за криву LAC. Обидві криві перетинаються в точці А, де тривалі середні витрати є найнижчими. Тобто тут LAC=LMC.
1. 3. Віддача від масштабу на практиці.
Зображена нами крива тривалих витрат є типовою. Але в конкретних умовах співвідношення економії та збитків, зумовлених зростанням масштабів виробництва, визначається особливостями сфери економічної діяльності і проявляється неоднаково.
Перш за все необхідно вияснити, чому виникає економія від масштабів. Щодо цього існує декілька основних причин, а саме:
1) Неподільність виробництва. Для того, щоб започаткувати якусь справу, фірма повинна придбати певні обсяги деяких факторів діяльності. Перш за все це утримання адміністрації, ведення бухгалтерського обліку, забезпечення приміщенням, меблями, телефонами та іншим зв’язком.
Якщо фірма зростає, то ці затрати до певного часу залишаються тими самими. Тобто, облік веде так само один бухгалтер, вистачає одного телефону і т. і. Таким чином, ті самі неподільні фактори розподіляються на вищий обсяг випуску. Це сприяє зниженню середніх витрат, тому вступає в дію економія від масштабів. Але поступово джерело цієї економії буде вичерпуватися. Адже з часом при нарощуванні обсягів діяльності фірмі врешті-решт прийдеться збільшити кількість обліковців та управлінців, виробничу площу і т. і.
Спеціалізація. На маленьких підприємствах і робітники, і управлінці змушені виконувати одночасно багато різнорідних функцій. Зі зростанням обсягів діяльності у них з’являється можливість зосередитися на певних функціях, які при цьому будуть виконуватись більш якісно.
Спеціалізація робітників призводять до набуття ними досвіду, доповнюється кооперацією та змагальністю, тому продуктивність праці колективу може суттєво збільшитися. Особливо, якщо фірма вже може собі дозволити придбати сучасну (а відповідно і недешеву) техніку, комп’ютери.
Розширення підприємства дозволяє більш повно використовувати і управлінський персонал. Так, наприклад, є можливість у працівників, що відповідають за формування цінової політики та ринки збуту, присвятити себе повністю вивченню запитів клієнтів, потенційних партнерів, каналів просування продукції до споживача. Це сприятиме підвищенню обсягів реалізації і відповідно, зниженню середніх повних витрат виробництва.
Технічна економія. Цей фактор спрацьовує в тих галузях виробництва, де великі обсяги виробництва необхідні для
Фото Капча