Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Витрати виробництва в довгостроковому періоді

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
37
Мова: 
Українська
Оцінка: 

використання переваг великого фізичного капіталу. Перш за все, прикладом може бути виробництво, пов’язане з використанням рідини або газоподібних речовин. Згідно інженерного правила “двох третин”, витрати на будівництво підприємства або створення машини зростають темпом, що складає 2/3 потужності. Зокрема витрати виробництва танкера залежать від площі поверхні, а кількість перевезеної нафти визначається об’ємом циліндра, що по суті є циліндром, площа поверхні, що необхідна для покриття вмісту, збільшується лише зі швидкістю 2/3 .

Тобто суттєва економія від масштабу вже закладена в конструкції обладнання.
Ефективне використання капіталу.
Досить часто невеликі за розміром фірми не мають змоги скористатися найбільш досконалим з технологічної точки зору обладнанням. Адже воно є дорогим і розраховане на великі випуски продукції.
Якщо випуск невеликий, то таке обладнання простоює, витрати виробництва є високими і техніка не окуповується.
А якщо не застосовувати сучасного обладнання, то теж важко забезпечити ефективність виробництва, високу якість та конкурентоспроможність продукції.
Виробництво побічних продуктів.
На великих підприємствах є можливості комплексного використання сировини, а також відходів основного виробництва, а іноді – організації повністю безвідходного виробництва за рахунок замкнутого циклу. Це теж вносить свій вклад в зниження витрат виробництва.
Але, як ми вже знаємо, якщо розміри використання потужностей будуть більшими за оптимальні, то з’являється небезпека появи негативної економії, а відповідно і підвищення середніх витрат. В якості основної причини такого розвитку подій економісти називають зростаючі труднощі ефективного управління великим виробництвом. З розрозстанням фірми множаться управлінські структури, що не мають вже безпосереднього зв’язку з виробничим процесом. Це утруднює процес передачі інформації, спотворює її. Виробництво та управління стають менш гнучкими. Розмиваються межі відповідальності за прийняття ділових рішень. В результаті збільшення обсягу всіх залучених ресурсів не може забезпечити відповідного приросту випуску. Внаслідок цього продукція дорожчає.
Іноді проміжок в обсягах виробництва, при яких перестає спрацьовувати економія від масштабів і виникають збитки, є досить великим. Тоді має місце постійна віддача від масштабів.
Зв’язок між розмірами підприємства та рівнем середніх витрат виробництва має велике практичне значення. Адже він несе інформацію щодо оптимізації потужностей. За допомогою аналізу віддачі від масштабів можна зрозуміти особливості структури переважного числа галузей. Тому прояви позитивного та негативного ефекту масштабу ретельно досліджуються на практиці і узагальнюються. Хоча одностайності в оцінках його впливу серед дослідників немає.
На рис. 9 показана форма кривої тривалих середніх витрат для деяких сфер діяльності.
Так, дослідження, здійснені для багатьох галузей обробної промисловості свідчать, що для більшості підприємств при розширенні обсягів діяльності спочатку спрацьовує економія від масштабів. Але вона швидко вичерпується і переходить у постійну віддачу від масштабів. При високих обсягах випуску лінія LAC стає по суті горизонтальною. В цих галузях негативна економія від масштабу виникає дуже рідко. Форма планової кривої для підприємств обробної галузі нагадує латинську букву L. Тому її називають L-подібною.
Для сфери обслуговування, роздрібної торгівлі, сільськогосподарського виробництва більш характерна дугоподібна форма кривої тривалих середніх витрат. Це свідчить про те, що позитивний ефект масштабу швидко переходить в негативний. Тому попит на продукцію задовольняється, як правило, чисельними невеликими підприємствами. Така ж ситуація складається в багатьох галузях легкої промисловості: швейної, трикотажної, взуттєвої, хлібопекарної, кондитерської.
Таким чином, ми бачимо, що дія ефекту масштабу суттєво впливає на розмір підприємств в галузі та можливості конкуренції між ними.
Економісти запропонували концепцію мінімально ефективного розміру (масштабу) для визначення обсягу випуску, при якому економія від масштабу стає відносно несуттєвою для окремої фірми. Це найменший обсяг випуску, при якому фірма може досягти найменшого рівня тривалих середніх витрат. Як правило мінімально ефективний розмір (MEP) з визначають як найменший масштаб виробництва, при якому подвоєння випуску зумовлює скорочення середніх витрат в межах 5%. На рис. MEP відповідає випуску Q1.
Дослідження, здійснені американськими економістами, показали, що для багатьох фірм обробної промисловості МЕР досягається при випуску, що є невеликим відносно загального обсягу випуску відповідної галузі.
Якщо постійна віддача від масштабів спостерігається до досягнення значно вищих випусків (на рис. від Q1 доQ2), то в такій галузі зможуть успішно конкурувати підприємства різних розмірів, так як рівень середніх витрат у них може бути майже однаковим. Той, хто не зуміє досягти необхідних масштабів, ризикує програти і збанкрутувати через високі витрати.
Разом з тим, великі корпорації теж ризикують, але вже через небезпеку вичерпання переваг великого виробництва. Саме цим значною мірою можна пояснити активні процеси децентралізації управління, посилення автономності підрозділів потужних фірм, розвиток співпраці крупного та малого бізнесу, швидкий розвиток і застосування комп’ютерних інформаційних та комунікаційних систем. Основна мета здійснення цих процесів – підвищення ефективності управління.
В деяких сферах діяльності отримання повної вигоди від позитивного ефекту масштабу вимагає створення таких великих підприємств, що повністю підпорядковують собі відповідний ринок. Це характерно для так званої природної монополії. Тут спадна форма кривої зумовлена особливостями технології. Так, електроенергія буде для споживача тим дешевшою, чим більшою є електростанція. До сфери природної монополії відносять водопостачання, транспортну інфраструктуру, комунальне господарство і т. і. Суспільству вигідно мати в цій сфері великі підприємства. Тому завдання держави полягає не в реформуванні через розукрупнення, а в обгрунтованому регулюванні тарифів на продукцію та
Фото Капча