Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізика

Тема Тип роботи К-сть стор.
Дослідження безконтактного фотоелектричного тахометра Лабораторна робота
25-08-2017
15
Вимірювання ємності, індуктивності та опору мостом змінного струму Лабораторна робота
25-08-2017
9
Дослідження температурної залежності електропровідності напівпровідників і визначення енергії активації Лабораторна робота
25-08-2017
4
Визначення фізичних властивостей p – n переходу в напівпровідниковому діоді Лабораторна робота
25-08-2017
5
Визначення втрат енергії α-частинок за довжиною вільного пробігу в повітрі Лабораторна робота
23-08-2017
3
Термодинаміка і теплові процеси зварювання Курс лекцій
21-08-2017
81
Визначення питомого заряду електрона методом магнетрона Лабораторна робота
21-08-2017
3
Визначення активності джерела β – випромінювання Лабораторна робота
21-08-2017
3
Залежність У (х) =f (х) і розрахунок енергії Лабораторна робота
21-08-2017
3
Спектральні закономірності у видимій області спектра атома водню за допомогою монохроматора УМ-2 Лабораторна робота
21-08-2017
3
Вивчення спектральних закономірностей атома водню та визначення сталої Рідберга Лабораторна робота
21-08-2017
3
Визначення дифракції Фраунгофера на дифракційній гратці Лабораторна робота
20-08-2017
5
Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки Лабораторна робота
20-08-2017
4
Визначення довжини світлової хвилі за допомогою кілець Ньютона Лабораторна робота
20-08-2017
3
Визначення точки Кюрі феромагнетика Лабораторна робота
20-08-2017
6
Визначення напруженості магнітного поля на осі соленоїда Лабораторна робота
20-08-2017
5
Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі Лабораторна робота
20-08-2017
7
Радіопередавальні та радіоприймальні пристрої Лекція
19-08-2017
15
Визначення індуктивності соленоїда Лабораторна робота
18-08-2017
8
Визначення відносної діелектричної проникності сегнетоелектриків Лабораторна робота
18-08-2017
5