Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізика

Тема Тип роботи К-сть стор.
Визначення теплоємності речовин при різній температурі Лабораторна робота
31-07-2019
3
Загальна теорія поглинання світла молекулами Реферат
13-06-2019
40
Електрична енергія Курс лекцій
12-06-2019
38
Дослідження імпульсного наносекундного розряду з алюмінієвими електродами у воді Дипломна робота
03-06-2019
41
В’язі. Плоска система сил. Умови рівноваги Лекція
20-02-2018
12
Вивчення центрального удару куль Лабораторна робота
25-09-2017
10
Методичні вказівки до лабораторного практикуму з фізики Розділ „Коливання та хвилі”. Частина 1 Методичні вказівки
25-09-2017
37
Вивчення фотоелектричних явищ в напівпровідниках та характеристик напівпровідникового фотоелемента Лабораторна робота
25-09-2017
4
Вивчення ефекту Холла в напівпровідниках Лабораторна робота
25-09-2017
4
Визначення активності джерела  – випромінювання Лабораторна робота
25-09-2017
6
Вивчення закону Малюса Лабораторна робота
25-09-2017
4
Маятник Максвелла Лабораторна робота
25-09-2017
9
Визначення відносної магнітної проникності магнетиків з допомогою містка Максвелла Лабораторна робота
25-09-2017
6
Вимірювання електричних опорів і визначення залежності опору металу від температури Лабораторна робота
25-09-2017
3
Лабораторний практикум з фізики. Частина 3 (ядерна фізика, статистична фізика і термодинаміка, фізика твердого тіла) Навчальний посібник
08-09-2017
142
Одиниці фізичних величин Повідомлення до семінарського заняття
30-08-2017
8
Еталони одиниць фізичних величин Лекція
30-08-2017
19
Блокінг – генератор Інше
26-08-2017
6
Вимірювання рН розчинів Лабораторна робота
26-08-2017
34
Дослідження ємнісного перетворювача рівня рідини Лабораторна робота
25-08-2017
15