Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізика

Тема Тип роботи К-сть стор.
Характеристики та параметри біполярного транзистора Лабораторна робота
07-04-2016
5
Засоби вимірювальної техніки Лекція
05-04-2016
15
Електродинамічний аналіз узагальненої щілинної лінії передачі Автореферат
03-12-2015
22
Структура та фізичні властивості кремнійових композицій з розупорядкованими шарами Автореферат
03-12-2015
30
Вимушене комбінаційне розсіяння в умовах самофокусування збуджуючої електромагнітної хвилі Автореферат
03-12-2015
29
Енергетичнi характеристики поверхневих шарiв i фiзико-механiчнi властивостi твердих тiл Автореферат
03-12-2015
48
Комп'ютерне моделювання хаотичної структури та визначення теплофізичних і пружних властивостей композитів Автореферат
02-12-2015
28
Інші застосування визначеного інтеграла. Визначений інтеграл у фізиці Лекція
23-11-2015
4
Сила Лоренца Презентація
23-11-2015
13
Самоіндукція. Індуктивність. Енергія магнітного поля Презентація
23-11-2015
12
Властивості напівпровідникових кристалів Курс лекцій
10-11-2015
39
Коефіцієнти термо – Е.Р.С. та коефіцієнт Пельтьє у двошаровій плівці з полікристалічною структурою Реферат
09-11-2015
18
Підвищення продуктивності та точності розмірної електроерозійної обробки на вирізних верстатах з ЧПК Автореферат
07-11-2015
23
Трансформатор та його різновиди Повідомлення до семінарського заняття
07-11-2015
12
Світ елементарних частинок у поняттях симетрії Інше
07-11-2015
47
Автоматизований електромеханічний комплекс по визначенню параметрів машин постійного струму після ремонту Автореферат
07-11-2015
25
Методичні вказівки до лекційних і практичних занять з курсу “Детектори іонізуючих випромінювань, дозиметричні і радіометричні прилади” для студентів-заочників спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Методичні вказівки
06-11-2015
59
Методичні вказівки до лекційних і практичних занять з курсу “Основи радіаційної фізики, дозиметрії і радіометрії” для студентів-заочників спеціальності 6.070800 “Екологія та охорона навколишнього середовища” Методичні вказівки
06-11-2015
52
Нейтронно-термоакустична нестійкість в каналах ядерного реактора Автореферат
06-11-2015
29
Тепловий та фізичний розрахунок реактора Курсова робота
05-11-2015
19