Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Фізика

Тема Тип роботи К-сть стор.
Молекулярно-динамічне моделювання масоперенесення у твердому тілі під дією іонів низьких енергій Автореферат
08-09-2014
44
Розроблення аналітико – числових методів розв’язування крайових задач теорії дифракції для конічних, клиноподібних та циліндричних областей Автореферат
04-09-2014
46
Кінетичні ефекти у твердих розчинах кремній-германій Автореферат
02-09-2014
24
Фототермоакустична та фотоелектрична мікроскопія напівпровідникових структур на основі кремнію Автореферат
01-09-2014
33
Динаміка спінових систем та мікрохвильове поглинання в напівпровідниках та низькоомних твердих розчинах Автореферат
01-09-2014
48
Радіаційно- і термоіндуковані оптичні властивості кристалів YAlO3 та LiNbO3 Автореферат
29-08-2014
27
Закон Гука Доповідь
25-08-2014
5
Детектори іонізуючих випромінювань, дозиметричні і радіометричні прилади Методичні вказівки
21-08-2014
59
Основи радіаційної фізики, дозиметрії і радіометрії Методичні вказівки
21-08-2014
52
Біфуркації та стійкість нелінійних коливань деформівних систем Автореферат
21-08-2014
41
Фотометрія та поляриметрія затемнюваних систем, що містять субгіганти Автореферат
21-08-2014
25
Парова машина і тепловий двигун Реферат
19-08-2014
7
Основні поняття і закони термодинаміки Доповідь
18-08-2014
6
Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 2) Методичні вказівки
14-08-2014
39
Альбом зразків оформлення звітів про виконаня лабораторних робіт із курсу загальної фізики. Частина ІІ Методичні вказівки
13-08-2014
80
Альбом зразків оформлення звітів про виконання лабораторних робіт із курсу загальної фізики Методичні вказівки
13-08-2014
75
Методичні вказівки до лабораторних робіт з радіаційної фізики (частина 1) Методичні вказівки
13-08-2014
44
Загальна фізика. Частина 2. Магнетизм. Коливання і хвилі. Оптика. Елементи атомної фізики, квантової механіки і фізики твердого тіла. Фізика ядра та елементарних часток Курс лекцій
12-08-2014
111
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Частина ІІ Методичні вказівки
12-08-2014
20
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з фізики для студентів-заочників інженерно-технічних спеціальностей НУВГП. Частина І Методичні вказівки
12-08-2014
35