Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішньоекономічні зв’язки України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

У 1999 р. стала повноправним членом Ради Європи і СОТ. Грузія була ініціатором розширення ГУУАМ (за рахунок Узбекистану). Вона тісно співпрацює з ООН та ОБСЄ, активно розвиває стосунки з НАТО. Грузія була членом СНД, але 17 серпня 2009 року добровільно вийшла з нього [2].

 
1.3. Королівство Бельгія
 
Географічне розміщення: розташована в Західній Європі, на узбережжі Північного моря
Територія: 30 528 км2
Столиця: Брюссель
Адміністративно-територіальний поділ: Бельгія поділяється на 3 регіони: Брюссельський столичний (власне Брюссель і 18 приміських громад), Валлонія, Фландрія, які діляться на 10 провінцій (по 5 у Фландрії й Валлонії), а провінції – на громади.
Політичний устрій: Бельгія – конституційна монархія. Глава держави – король, який затверджує закони, має право розпускати парламент, призначає міністрів та суддів всіх інстанцій. Законодавча влада у країні належить парламентові, що складається з палати представників і сенату.
Кількість населення: 11 116 243 осіб
Густина населення: 363 осіб/км2
Сусідні країни: на суходолі межує на півночі з Нідерландами, на сході – з Німеччиною і Люксембурґом, на півдні – з Францією.
Прикордонні водні ресурси: на півночі омивається Північним морем.
Входження до світових інтеграційних угруповань: Бельгія є членом-засновником Європейського Союзу та НАТО. Бельгія також є членом багатьох міжнародних організацій, у тому числі РЄ (1949), СОТ, ООН, ЄКА, ЄМС, ЄІБ, ЄС (1957), ЗЄС (1954), НАТО (1949), МБРР, МВФ, МФКК, НАТО, ОБСЄ, ОЕСР (1960). Бельгія також є членом Міжнародної організації франкомовних країн і Парламентської Асамблеї Франкофонії.
 
1.4. Республіка Казахстан
 
Географічне розміщення: країна розташована на півночі Центральної Азії.
Територія: 2 724 900 км2
Столиця: Астана
Адміністративно-територіальний поділ: 14 областей (поділяються на райони), місто республіканського значення Алмати і столиця Астана.
Політичний устрій: Казахстан офіційно є президентською республікою. Перший і єдиний президент – Нурсултан Назарбаєв. Президент є також головнокомандувачем збройних сил та може накласти вето на закон, який був прийнятий парламентом.
Кількість населення: 16 878 000 осіб [3]
Густина населення: 6 осіб/км²
Сусідні країни: Вона межує (за годинниковою стрілкою з півночі) з Росією, Китаєм, Киргизстаном, Узбекистаном, Туркменістаном.
Прикордонні водні ресурси: має вихід до Каспійського моря.
Входження до світових інтеграційних угруповань: ООН, МВФ, ВООЗ, Європейське Економічне Співтовариство, Міжнародний і Європейський Банки Реконструкції і Розвитку, Міжнародне Агентство з Атомної Енергії, Міжнародна Федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО тощо.
 
РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА
 
2.1. Міжнародна торгівля
 
1) Визначення базових показників міжнародної торгівлі
Вихідні дані та результати розрахунків представлені у вигляді таблиці 2.1:
 
Таблиця 2.1
Показники міжнародної торгівлі України в цілому та з Грузією, Бельгією і Казахстаном за 2007 – 2011 роки
(млн. дол. США)
 
 
Розрахунки відносно ВВП здійснювались згідно показників у табл. 2. 2.
 
Таблиця 2.2
Динаміка ВВП України з 2007 по 2011 роки
 
Розрахунки показників здійснюються за наступними формулами:
1) зовнішньоторговельний оборот:
ЗТО = Е + І, (1) 
де ЗТО – зовнішньоторговельний оборот України в цілому чи відносно певної країни-торговельного партнера; Е – обсяг експорту в цілому чи в певну країну; І – обсяг імпорту в цілому чи з певної країни.
2) сальдо зовнішньої торгівлі (чистий експорт) :
СЗТ = Е – І, (2) 
де СЗТ – сальдо зовнішньої торгівлі.
3) важливість зовнішніх ринків певних країн для експортоорієнтованих галузей національної економіки: 
 ,  (3) 
де ВЕ – рівень значимості зовнішнього ринку певної країни; Еі – обсяг експорту України в і-ту країну; ЕЗАГ – обсяг загального експорту України в країни світу.
4) важливість зовнішньої торгівлі з певними країнами для імпортоорієнтовних галузей національної економіки: 
 ,  (4) 
де ВІ – рівень значимості зовнішньої торгівлі України з певної країною для насичення внутрішнього ринку; Іі – обсяг імпорту з і-ї країни; ІЗАГ – обсяг загального імпорту України з країн світу.
5) відкритість національної економіки:
- експортна квота
 ,  (5) 
де ЕК – експортна квота; ЕЗАГ – обсяг загального експорту України; ВВП – валовий внутрішній продукт країни.
- імпортна квота
 ,  (6) 
де ІК – імпортна квота; ІЗАГ – обсяг загального імпорту України; ВВП – валовий внутрішній продукт країни.
6) ступінь участі країни в міжнародному поділі праці:
 ,  (7) 
де t – індекс товарності національної економіки.
Висновки:
Найбільший експорт з України впродовж 2007-2011 років серед обраних країн спостерігається в Казахстан (max: 2011 рік – 1857, 55 млн. дол.). загалом показники експорту України в ці країни досить стійкі, і в 2011 році експорт з усіма даними країнами зріс і став найбільшим на протязі 2007-2011 років. Наприклад, експорт з 2010 до 2011 змінився на 30, 06%. Найбільший імпорт також з Казахстану (max: 2008 рік – 3118, 85млн. дол.). Зміна імпорту з 2010 до 2011 року сягає + 34, 23%.
Сальдо платіжного балансу зовнішньої торгівлі
Фото Капча