Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішньоекономічні зв’язки України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

(max: 2009 рік – 16, 9%). В Україні фактичний рівень безробіття зменшився порівняно з 2010 роком на 2, 5%.

Найкращим варіантом для міграції робочої сили з України буде Бельгія, бо вона має найвища заробітна плату (2011 рік – 4689, 5 дол.), що для українців є головним показником; середній фактичний рівень безробіття; найбільший ВВП на душу населення. Хоча ставка оподаткування доходів й велика (25-55, 5%), ви все одно зможете отримувати гідну заробітну плату, набагато вищу ніж в Україні.
Бельгія належить до так званої «еліти європейських держав». Зразки зарплати в Бельгії станом на 2010 рік [9]:
Водій – близько 2500 євро
Продавець – близько 2100 євро
Доктор – близько 5200 євро
Будівельник – близько 2300 євро
Секретарка – близько 2400 євро
Сантехнік – близько 2700 євро
Прибиральниця – близько 2000 євро
Електрик – близько 2500 євро
Іншими варіантами для еміграції буде Казахстан і Грузія. Рівень середньої зарплати в Грузії має динаміку збільшення (з 2007 по 2011 зарплата збільшилась на 42, 6%), а ставка оподаткування є середньою (12%). У Казахстані відбулось збільшення ВВП на душу населення на 40, 4% протягом 2007-2011 років, що позитивно відзначилось на економіці країни.
Потенційним напрямом міграції робочої сили в Україну відносно обраних країн буде міграція з Грузії, у випадку безробіття в своїй країні. Хоча країна і дуже розвинулась за останні декілька років, вона має велику частку безробітного населення. Фактично, з 2007 до 2011 року рівень безробіття зріс на 11, 92%.
2) Аналіз тенденції трудової міграції між Україною та Грузією, Бельгією і Казахстаном за останні 5 років (табл. 2. 10).
 
Таблиця 2.10
Міграція населення між Україною та Грузією, Бельгією і Казахстаном
за 2007- 2011 роки
 
Висновки:
Найбільше осіб виїхало з України в 2011 році – 19, 77 млн осіб, а найменше в 2009 – 15, 33 млн осіб. Імміграція найбільша була в 2008 році – 25, 45 млн осіб, а найменша в 2009 – 20, 798 осіб.
Найбільше емігрантів з обраних країн прибуло в Україну:
з Грузії в 2008 році;
з Бельгії в 2011 році;
з Казахстану в 2011 році.
В 2011 році була найбільша за 5 років еміграція населення України, деякі виїхали через проживанням в Україні, в пошуках кращого життя, а інші виїхали у зв’язку з робочими відрядженнями або туризмом. Найбільше в 2011 році, серед даних країн, виїхало до Грузії, можливо це пов’язано з масштабною рекламою туризму в Грузії, яка відбувалась того літа, або це пов’язано з тим, що Грузія почала розвиватися і наші співвітчизники захотіли спробувати реалізувати себе в Грузії, де відбулося так зване «грузинське економічне диво».
В Україну, серед даних країн, найбільше прибуває людей з Казахстану, це в основному люди з сіл, які теж шукають кращого життя. Вони в основному працюють в Україні в якості різноробочих.
Взагалі, в Україну приїжджає більше осіб чим виїжджає. З одного боку, це добре, адже відбувається обмін трудовими ресурсами, збільшується обсяг іноземного капіталу. Але, з іншого боку, це погано, бо приїжджі забирають робочі місця у резидентів країни.
 
2.3. Міжнародні валютно-фінансові відносини
 
1) Аналіз руху позичкового капіталу між Україною та країнами світу
З метою визначення потенційних напрямів міжнародного руху позичкового капіталу проведемо порівняльний аналіз за відповідними показниками в Україні та Грузії, Бельгії і Казахстані (табл. 2. 11).
 
Таблиця 2.11.
Фактори руху позичкового капіталу між Україною та Грузією, Бельгією і Казахстаном
за 2007-2011 роки
 
 
Висновки:
Одним з імовірних напрямів міграції позичкового капіталу з України буде Грузія. Вона має оптимальне співвідношення між середньою ставкою за кредит та ставкою оподаткування доходів нерезидентів. Порівняно з 2007 роком ставка за кредит в 2011 році зросла на 5, 5%. Інфляція в країні спадає: загалом впродовж 2007-2011 років інфляція скоротилась на 3, 3%.
Іншим напрямом може бути Бельгія. Рівень ставки за кредити менший чим в Грузії, але ставки оподаткування доходів нерезидентів від кредитування значно більші (в порівнянні з Грузією більші на 13%). Рівень інфляції в країні мінливий: загалом впродовж 2007-2011 років інфляція зросла на 1, 6%. Також можливий напрям міграції позичкового капіталу з України є Казахстан, середній рівень ставки проценту за кредит комерційних банків менший ніж в Україні на 6, 8% в 2011 році.
В Україну вкладати позичковий капітал вигідно Бельгії, адже Україна має трохи вищу ставку за кредит (в 2011році на 7%), та набагато нижчу ставку оподаткування доходів нерезидентів (нижчу на 10%).
2) Борги України
Слід розрізняти валовий зовнішній борг і державний зовнішній борг. Валовий зовнішній борг (ВЗБ) включає в себе як державний зовнішній борг (уряду та Нацбанку), так і недержавний (банків, національних та акціонерних компаній і т. п.) Валовий зовнішній борг розраховується в доларах США. Динаміку та тенденцію зміни ВЗБУкраїни за останні 6 років можна побачити в табл. 2. 12 та на рис. 2. 1.
Фото Капча