Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішньоекономічні зв’язки України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

і технологій[14].

Пріоритетні галузі економіки Українипротягом 2007-2011 рік та їх вагомість зазначена у табл. 2. 18.
 
Таблиця 2.18
Вагомість пріоритетних галузей економіки України
 
Висновки:
Найбільш пріоритетними галузями економіки України є промисловість, оптова та роздрібна торгівля, транспорт та зв'язок, операції з нерухомістю та сільське господарство.
З табл. 2. 18 видно, що у структурі галузей промисловості значних змін не відбулося. Промисловість протягом 2007-2011 років займає найбільшу частку ВВП, сільське господарство серед пріоритетних – найменшу частку.
Проаналізувавши попередні дані видно, що кількість поточних спільних науково-технічних проектів та розробок найбільше Україна має з Грузією, а найменше з Бельгією. Дані показники не стабільні, бо інноваційні процеси завжди змінюються, світовий розвиток не стоїть на місці.
Найбільший обсяг капіталовкладень надходить з Бельгії, як країни ЄС вона зацікавлена у співробітництві з Україною. З кожним роком ці вкладення зростають (з 2007 по 2011 їх обсяг зріс на 101, 99%).
Напрями науково-технічного співробітництва між Україною та Грузією:
 • фундаментальні дослідження у галузі природничих наук;
 • співробітництво між національними академіями;
 • дослідження в галузі технічних наук і розвитку технологій;
 • підготовка та стажування фахівців, науково-педагогічних кадрів, співробітництво в галузі освіти;
 • стандартизація, метрологія та сертифікація.
Пріоритетні напрями спільних наукових досліджень і науково-технічного співробітництва [15]:
 • високотемпературна надпровідність;
 • мікроелектроніка та оптична електроніка;
 • перспективні інформаційні технології;
 • безпека населення та народногосподарських об'єктів під час виникнення природних і техногенних катастроф;
 • геном людини;
 • біоінженерія та біотехнологія;
 • проблеми енергетики, освоєння нетрадиційних та таких, що поновлюються, джерел енергії, енергозберігаючі технології;
 • дослідження, використання та охорона природних ресурсів Чорного моря;
 • освоєння мінеральних ресурсів морського дна;
 • комплексне використання природних ресурсів і сировини;
 • екологічно чисті технології металургійних і хімічних виробництв;
 • матеріалознавство;
 • технології та комбіновані методи обробки матеріалів і безконтактного контролю деталей;
 • робототехніка;
 • зварювання та суміжні технології, зварювальні матеріали та обладнання;
 • відкриття та розробка нових рудних і нерудних родовищ.
Напрями науково-технічного співробітництва між Україною та Казахстаном:
 • фундаментальні та прикладні дослідження в галузі природничих, технічних наук;
 • розвиток сучасних наукоємних напрямів;
 • підготовка та стажування спеціалістів;
 • стандартизація, метрологія і сертифікація;
 • охорона інтелектуальної власності;
 • науково-технічна інформація;
 • наукознавство, інформаційний аналіз;
 • аналіз проектів і програм.
Співробітництво може реалізовуватися в таких формах [16]:
 • здійснення спільних науково-дослідних програм, проектів по створенню та освоєннюнаукоємних технологій;
 • формування спільних науково-дослідних колективів, лабораторій, а також інноваційних фірм і організацій, що забезпечують освоєння нових технологій;
 • наукова робота у науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, технопарках, архівах, бібліотеках і музеях другої Сторони, включаючи спільні польові дослідження та експедиції;
 • обмін науково-технічною інформацією, документацією, літературою та бібліографічними виданнями;
 • проведення спільних семінарів, наукових конференцій та робочих зустрічей;
 • обмін вченими та спеціалістами;
 • підвищення кваліфікації вчених і спеціалістів, організація стажувань;
 • передача передових технологій і «ноу-хау».
Співробітництво в галузі науки і техніки між Україною та Бельгією включає[17]:
 • обмін науковою і технічною інформацією;
 • спільну діяльність в галузі ДТР;
 • діяльність по професійній підготовці та програмах мобільності для науковців, дослідників та технічного персоналу, які беруть участь у ДТР з обох сторін.
2) Економічна інтеграція України з Бельгією, Грузією та Казахстаном
Найпростішою формою економічної інтеграції вважається зона вільної торгівлі. За такого режиму всі члени угруповання взаємно скасовують мито на товари та послуги, що надходять у сферу зовнішньої торгівлі країн-учасниць. Серед обраних країн Україна має ЗВТ з Казахстаном, бо обидві країни є членами СНД. Інтеграція з Бельгією неможлива поки Україна не вступить до Євросоюзу (що станеться не скоро).
Митний союз вважається поглибленою формою економічної інтеграції. Крім скасування мита на торгівлю між країнами-членами, угруповання виробляє і застосовує єдиний митний тариф у торгівлі з іншими країнами. Наразі ми маємо 2 митних союзи і в жоден з них Україна не входить:
Митний союз Європейського Союзу;
Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії.
Україна отримувала запрошення до вступу в Митний союз Білорусі, Казахстану і Росії, але рішення про вступ так і не було прийнято.
Найяскравішим прикладом міжнародної економічної інтеграції є Європейський Союз (ЄС), до якого входить Бельгія та має намір вступити Грузія. Україна поки не має шансів вступити до цього угрупування.
Економічна інтеграція України з Бельгією не має сенсу, бо Бельгії не відіграє значної ролі в економічних показниках України (низький рівень ПІІ, мало науково-технічних розробок, невелика міграція населення).
Щодо Грузіі, то країна наразі займається насамперед перспективами свого розвитку і тягнути невідповідальну Україну, я думаю, їй тільки завадить на шляху до світового визнання.
Співпраця з Казахстаном можлива, адже країни знаходяться майже на одному рівні економічного розвитку та мають всі можливості створювати нові угруповування.
 
ВИСНОВОК
 
В даній курсові роботі був проведений аналіз міжнародних економічних відносин України з Бельгією, Грузією та Казахстаном на протязі 2007-2011 років, на основі якого можна зробити певні висновки щодо сучасного стану в країнах, тенденцій, перспектив подальшого розвитку та співпраці з Україною:
 • найбільший експорт та імпорт впродовж 2007-2011 років, серед обраних країн, Українамала з Казахстаном;
 • сальдо платіжного балансу зовнішньої торгівлі України загалом з світом є негативним, але з Грузією цей показник протягом 5 років був позитивний;
 • національна економіка України є відкритою;
 • експортна квота у 2011 сягає 49, 7%., а імпортна – 53, 767%;
 • найкращим варіантом для міграції робочої сили з України буде Бельгія, бо вона має найвища заробітна плату (2011 рік – 4689, 5 дол.) ;
 • з кожним роком державний та валовий борг України зростають, що негативно впливає на економіку країни в цілому;
 • обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з кожним роком зростає в середньому на 10%, а з України – на 2%. ;
 • найбільше ПІІ в Україну незмінно надходить з Кіпру;
 • найбільш пріоритетними галузями економіки України є промисловість, оптова та роздрібна торгівля, транспорт та зв'язок, операції з нерухомістю та сільське господарство;
 • найбільш розвинене науково-технічне співробітництво Україна має з Грузією та Казахстаном.
В Україні існує тенденція перевищення експорту над імпортом через низьку платоспроможність населення та залежність країни від іноземних паливно-енергетичних ресурсів.
Позитивним є те, що поступово відбувається відновлення вітчизняного промислового виробництва та покращення ситуації на ринку праці, покращення ситуації у зовнішній торгівлі, що демонструє міжнародним експертам та іноземним інвесторам здатність України закріпити позитивну динаміку економічного зростання.
Потенційно наша країна, володіючи значним внутрішнім ринком, розгалуженим промисловим і сільськогосподарським потенціалом, багатими та різноманітними природними ресурсами, а також вигідним геополітичним розташуванням, може стати одним із провідних реципієнтів інвестицій.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Офіційний сайт Державної служби статистики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. ukrstat. gov. ua
 2. Країни світу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //svit. ukrinform. ua
 3. Агентство Республики Казахстан по статистике. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. stat. kz/Pages/default. aspx
 4. Валовой внутренний продукт Украины: Министерство финансов. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //index. minfin. com. ua/index/gdp/
 5. Gross Average Monthly Wages by Country and Year: UNECEStatistical Database.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //w3. unece. org/pxweb/
 6. National statistics office of Georgia. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //geostat. ge/
 7. Офіційний сайт Національного Банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //bank. gov. ua/control/uk/index
 8. National statistics office of Belgium. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //statbel. fgov. be
 9. Зарплата в Бельгии: Портал о работе в Евросоюзе. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. belgium. novabelarus. com/index. html
 10. Офіційний сайтСвітового Банку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. worldbank. org/
 11. Статистичні матеріали по стану державного боргу України на 31. 12. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. minfin. gov. ua/file/link/325766/file/dborg1. pdf
 12. Міністерство фінансів України: Державний борг та гарантований державою борг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. minfin. gov. ua/control/uk/publish/archive/main? cat_id=287148
 13. Податковий кодекс України: від 02. 12. 2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http: //zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main. cgi? page=35&nreg= 2755-17.
 14. Державна підтримка українського експорту. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www. ukrexport. gov. ua
 15. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія про науково-технічне співробітництво. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/268_029
 16. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в сфері науки і технологій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon2. rada. gov. ua/laws/show/398_060
 17. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon1. rada. gov. ua/laws/show/998_012

 

 
 
Фото Капча