Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішньоекономічні зв’язки України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

justify;"> 

Таблиця 2.12
Динаміка валового зовнішньогоборгута ВВП Україниз 2007 по 2012 роки
(млн. долл. США)
 
 Рис. 2.1. Динаміка валового зовнішнього боргу та ВВП України з 2007 по 2012 роки (млн. долл. США)
 
Проведемо аналіз динаміки та тенденція зміни зовнішнього та загального державного боргу України за останні 5 років (табл. 2. 13; рис. 2. 2).
 
Таблиця 2.13
Динаміка державного боргу Україниз 2007 по 2011 роки
(млн. грн)
 
 Рис. 2.2 Динаміка державного боргу України з 2007 по 2011 роки (млн. грн)
 
Джерелами утворення зовнішнього державного боргу України є [1]:
 • заборгованість за позиками, наданими міжнародними організаціями економічного розвитку;
 • заборгованість за позиками, наданими закордонними органами управління;
 • заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками;
 • заборгованість, не віднесена до інших категорій.
Причинами утворення зовнішнього державного боргу України є:
 • необхідність фінансування державного бюджету;
 • підтримка національної валюти;
 • фінансування інвестиційних та інституціональних проектів;
 • додаткові кошти на розвиток галузей промисловості.
Шляхи погашення зовнішнього державного боргу України:
 • проведення передбачених умовами позик виплат основного боргу в установлені строки;
 • заснування Фонду управління державним боргом, який розглядатиме ці питання;
 • при виборі боргового джерела пріоритет повинен надаватися внутрішнім запозиченням;
 • здійснення рефінансування позик;
 • викуп боргу, або обмін боргових зобов'язань на інші активи, які знаходяться в державній власності;
 • прийняття рішення про анулювання (відмову від виплати) боргів – дефолту.
Висновки:
Головним висновком після проведено аналізу боргів України буде такий: з кожним роком державний та валовий борг України зростають, що негативно впливає на економіку країни в цілому. Якщо порівняти 2007 та 2011 роки, то загальний державний борг (в гривнях) зріс на 563, 62%, внутрішній на 875, 5%, а зовнішній на 459, 78%.
3) Аналіз тенденції інвестиційних процесів між Україною та країнами світу
З метою оцінки стану та тенденцій інвестиційної привабливості України проаналізуємо основні показники, що характеризують інвестиційний клімат в державі (табл. 2. 14).
 
Таблиця 2.14
Індикатори інвестиційного клімату України
за 2007 – 2011 роки
 
Висновки:
Рівень оподаткування на протязі 2007-2010 років залишався незмінним, що свідчить, з одного боку про стабільність податкового законодавства, а з іншого боку, про бездіяльність уряду. Середній рівень оподаткування прибутків від господарської діяльності в Україні зменшився в 2011 на 2%, що позитивно впливає на інвестиційний клімат в державі. В зв’язку з запровадженням Податкового кодексу України передбачається поступове зменшення цієї ставки до 16% [13]:
з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно – 23 відсотки;
з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно – 21 відсоток;
з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19 відсотків;
з 1 січня 2014 року – 16 відсотків.
Після спаду темпу приросту промислового виробництва у 2009 році, показник почав зростати у 2010, але у 2011 знову спав на 3, 6%. Інфляція загалом на протязі 2007-2011 років знизилась на 0, 1%, що свідчить про вихід країни з кризи 2008 року.
Загалом, інвестиційний клімат нашої держави не дуже привабливий для розвинутих країн світу. Проте, за рахунок зниження податкових ставок та інфляції, наша країна має всі шанси для приваблення іноземних інвесторів. Перші зміни вже відбулися, і будемо сподіватися, що вже дуже скоро Україна підніметься на сходинку вище на світовій арені.
3) Експертна оцінка інвестиційної привабливості України
Проведемо експертну оцінку інвестиційної привабливості України за наведеними нижче критеріями (табл. 2. 15). За кожним критерієм визначемо оцінку від 0 (найгірша ситуація) до 10 (найбільш сприятлива ситуація) та його вагу. Сумарна вага всіх критеріїв дорівнює 1.
 
Таблиця 2.15
Експертна оцінка інвестиційної привабливості України за 2007-2011 роки
 
Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості визначається за формулою: 
 , 
 (9) 
де ІіПР – інтегральна оцінка інвестиційного клімату в Україні в і-му році; Кj – оцінка інвестиційної привабливості за j-м критерієм; dj – вага j-го критерію; n – кількість критеріїв оцінки інвестиційної привабливості.
Висновки:
Отже, за експертною оцінкою, Україна набільш привабливою була в 2010 та 2011 роках (4, 6 балів). Найбільш вагомими показниками для іноземних інвесторів є: політична стабільність, валютна стабільність, рівень податкових пільг іноземним інвесторам. Загалом, починаючи з 2007 року інтегральна оцінка інвестиційної привабливості зростала з кожним роком, але в 2011 не відбулося жодних змін, в країні не було ні покращення ні погіршення даних показників.
4) Аналіз динаміки та структури інвестицій (за видами; галузями економіки; країнами-інвесторами) в Україну та з України протягом 5 років
Проведемо аналіз прямих іноземних інвестицій в Україну та з України протягом 2007-2011 років (табл. 2. 16 та рис. 2. 3 і рис. 2. 4).
 
Таблиця 2.16
Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну та з України за 2007-2011 роки
 
Рис. 2. 3Обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну (млн. дол. США)
 
Рис. 2.4 Обсяг прямих іноземних інвестицій з України (млн. дол. США)
 
Висновки:
Обсяг прямих іноземних інвестицій в
Фото Капча