Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Зовнішньоекономічні зв’язки України

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
46
Мова: 
Українська
Оцінка: 

України загалом з світом є негативним, але з Грузією цей показник позитивний, тобто Україна експортує товари та послуги в Грузію більше ніж імпортує з цієї країни. Також, в 2010-2011 роках сальдо стало позитивним і з Казахстаном. Взагалі, існує тенденція перевищення експорту України над імпортом через низьку платоспроможність населення та залежність країни від іноземних паливно-енергетичних ресурсів.

На даний момент існує велика залежність України від зовнішньої торгівлі, але з обраними мною країнами, Україна має невелику залежність. Наприклад, найбільша серед них важливість зовнішньої торгівлі для експортоорієнтованих галузей національної економіки є у Казахстана (max: 2009 рік – 2, 877%), а найменша у Бельгії (min: 2007 рік – 0, 326%). Найбільша важливість зовнішньої торгівлі для імпортоорієнтовних галузей національної економіки також з Казахстаном (max: 2009 рік – 4, 019%), а найменша з Грузією (min: 2007 рік – 0, 153%).
Національна економіка України є відкритою. Експортна квота на протязі досліджуваних років має тенденцію зростання і у 2011 сягає 49, 7%. Імпортна квота варіюється від 43, 2% до 53, 767%, і найбільшою є в 2011 році. Частка експорту та імпорту України в країни світу відносно ВВП є найбільшою відносно Казахстану.
Ступінь участі України в міжнародному поділі праці є дуже високим, в 2011 році він склав 103, 5%, що свідчить про заінтересованість України у зовнішній торгівлі. Порівнюючи з 2007 роком цей показник зріс на 19, 2%.
2) Аналіз товарної спеціалізації України в зовнішній торгівлі
За допомогою програми MSExcel та даних товарної структури зовнішньої торгівлі України на протязі 2007-2011 років, визначемо п’ять найбільших за часткою груп товарів, які Україна експортує (табл. 2. 3, 2. 4) та імпортує (табл. 2. 6, 2. 7). Потім за формулою (8) розрахуємо коефіцієнти внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації України (КіГС) для визначених груп товарів (табл. 2. 5, 2. 8). 
 , 8) 
де Еі- експорт і-го товару (товарної групи) Україною; Іі – імпорт і-го товару (товарної групи) Україною.
Значення коефіцієнту КіГС змінюється від -100% (виключно імпортуюча країна за певним товаром) до +100% (виключно експортуюча країна за певним товаром). Показники в середині діапазону [-100%; +100% ] характеризують ступінь втягнення країни до внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації.
 
Таблиця 2.3. 
Динаміка експорту п’яти найбільших за часткою груп товарів, які Україна експортує за 2007-2011 роки
(млн. дол. США)
 
Таблиця 2.4
Динаміка імпорту п’яти найбільших за часткою груп товарів, які Україна експортує за 2007-2011 роки
(млн. дол. США)
 
Таблиця 2.5.
Коефіцієнти внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації України (КіГС) для визначених груп товарів, які Україна експортує
(%)
 
Таблиця 2.6
Динаміка експорту п’яти найбільших за часткою груп товарів, які Україна імпортує за 2007-2011 роки
(млн. дол. США)
Таблиця 2.7
Динаміка імпорту п’яти найбільших за часткою груп товарів, які Україна імпортує за
2007-2011 роки
(млн. дол. США)
 
Таблиця 2.8.
Коефіцієнти внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації України (КіГС) для визначених груп товарів, які Україна імпортує
(%)
 
Висновки:
Передумовою для визначення структури експорту України є природні ресурси нашої країни, бо в основному Україна експортує сировину та матеріали. У 2011 році Україна мала найбільший експорт у товарній групі XV. «Недорогоцінні метали та вироби з них», а саме 22100, 99 млн. дол.
Імпортує Україна те, що їй не вистачає, а це в своїй більшості газ. Тому найбільший імпорт в 2011 році був у групі V. «Мінеральнi продукти», а саме 30029, 57 млн. дол.
Порахувавши коефіцієнти внутрішньогалузевої міжнародної спеціалізації України можна зробити наступні висновки:
1) серед товарів, за якими Україна може бути виключно експортуючою країною є недорогоцінні метали та вироби з них (2011 рік – 59, 01%) та продукти рослинного походження (2011 рік – 50, 57%) ;
2) серед товарів, що імпортуються жоден товар не є виключно імпортованим, але близькі до цього: полімерні матеріали, пластмаси та каучук (-65, 5%) ;
3) впродовж 5 років значно змінилася в кращу сторону внутрішньогалузева міжнародна спеціалізація в групі товарів XVII. «Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби». В 2007 цей показник був -42, 63%, а в 2011 він становить -12, 2% (зміна: +30, 43%) ;
4) група товарів XVI. «Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання» впродовж 5 років зазнала значних зрушень; в 2009-2010 роках імпорт цих товарів зменшився, що було позитивним, але в 2011 році він знов збільшився і значення коефіцієнта становило -30, 87%, який в порівнянні з 2009 роком зріс на 19, 84%.
 
2.2 Міжнародна міграція робочої сили
 
1) Аналіз процесів трудової міграції між Україною та країнами світу
З метою визначення передумов та факторів, що впливають на міжнародні міграційні процеси проведемо їх порівняльний аналіз для України та Грузії, Бельгії і Казахстану (табл. 2. 9). 
 
Таблиця 2.9
Індикатори ринку праці України та Грузії, Бельгії і Казахстану
за 2007- 2011 роки
 
Висновки:
Серед даних країн найвищий рівень безробіття у Грузії
Фото Капча